Asist. Univ. Dr. Suciu Gloria

Asist. Univ. Dr. Suciu Gloria
Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București

Cald și Rece în Dermatologie
Autori: Gloria Suciu, Cristina Gabriela Lupu

Pielea este interfața între om și mediul înconjurător. Datorită progreselor tehnologice, oamenii trăiesc, lucrează, se distrează în medii variate pe Pământ, dar expunerea intenționată sau accidentală la anumite medii poate determina diverse injurii. Expunerea prelungită la mediu fierbinte duce la scăderea activității sistemului nervos simpatic, în timp ce expunerea la temperaturi scăzute duce la creșterea activității simpaticului, cu vasoconstricție periferică.
Căldura poate determina urticarie, arsuri termice, erythema ab igne, suferințe legate de căldură cu manifestări cutanate și sistemice. Factori de risc pot fi expunerea ocupațională, vârsta (bătrâni, copii mici), aclimatizare insuficientă, medicamente.
În timpul RMN au fost raportate arsuri termice sau electrice. Au fost raportate ulcerații pe truchiul posterior după fluoroscopii repetate.
Expunerea la frig determină degerături de grade variate. Femeile, copiii și bătrânii sunt mai frecvent afectați. La vârstnici vindecarea e mai îndelungată, pe când leziunile pacienților tineri se pot remite rapid.
Oamenii sunt capabili să confecționeze haine, construiască adăposturi, să realizeze dispozitive de încălzire și răcire, putând astfel trăi în medii variate, extreme; dermatologii trebuie să fie avizați asupra leziunilor induse de căldură sau frig.

Hot and Cold in Dermatology
Authors: Gloria Suciu, Cristina Gabriela Lupu

 

The human skin is the primary interface with the environment. Humans live, work and play in most of the environments of the Earth due to technological progress, but deliberate or inadvertent exposure to those environments may subject individuals to injury. Prolonged exposure to hot environment leads to a decrease in sympathetic output, while cold temperature exposure leads to increased sympathetic output with peripheral vasoconstriction.
Heat may cause heat urticaria, thermal burns, erythema ab igne, or heat-related illness with cutaneous and systemic manifestations. Risk factors include occupational exposure, age (elderly, young children), insufficient acclimatization, medications.
During MRI there are reports of superficial to full-thickness thermal or electrical burns. Ulcerations on the back following repeated fluoroscopy are reported in the literature.
Cold exposure causes frostbite and pernio. Women, children and the elderly are most commonly affected. Elderly patients may have a prolonged course, while younger patients improve spontaneously.
Humans are unique on Earth, being able to manufacture clothes, shelters, cooling and heating devices. They may live in a variety of environmental extremes, but dermatologists must be aware of heat and cold- induced lesions.

Scurt CV

Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
Asistent Universitar, U.M.F. “Carol Davila” București
Medic primar dermato-venerolog
Doctor în medicină, U.M.F. “Carol Davila” București
Membră a Societătii Române de Dermatologie, Academiei Europene de Dermato-Venerologie

Contactează operatorul PDI 2020

9 + 5 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media