C.Ș.I. Dr. Neagu Monica

C.Ș.I. Dr. Neagu Monica
Institutul Naţional “Victor Babeş”, Bucureşti
Spitalul Clinic ”Colentina”, Bucureşti

Aspecte imunologice in carcinomul spinocelular
Autori: Monica Neagu, Carolina Constantin, Mihaela Surcel, Ana Caruntu, Sabina Zurac

Carcinomul spinocelular invaziv este un cancer comun in populatia Caucaziana (cSCC) in si reprezinta aproximativ 20% din toate cancerele cutanate. Etiopatogeneza cSCC este se pare multi-factoriala. Astfel, factori de mediu ca expunerea la radiatia ultravioleta, imbatranirea, sexul masculin, fumatul alaturi de o serie de factori genetici contribuie la aparitia cSCC. Conditii care induc imunosupresia, ca de exemplu infectia HIV, transplantul sau leukemia limfocitara cronica (CLL), favorizeaza aparitia cSCC. In pacientii imunosupresati, recidivele locoregionale au o incidenta crescuta, the riscul de metastaze in cSCC se dubleaza, si in consecinta evolutia clinica a pacientului este nefavorabila.
In procesul identificarii markerilor care pot monitoriza si predictiona recidiva cSCC am investigat o serie de marker imuni care ar putea sa ofere noi indicia privind evolutia clinica a pacientului.
La pacientii diagnosticati cu cSCC au fost analizate inainte si dupa operatia de excizare a tumorii populatiile de cellule immune circulante utilizand citometria in flux si IVD kit BD Multitest™ IMK Kit. Au fost analizate o serie de populatii immune circulante: limfocite T (CD3+), limfocite B (CD19+), subpopulatiile T helper (CD3+CD4+), T cytotoxic (CD3+CD8+), si limfocite natural killer (NK) (CD3–CD16+ sau/si CD56+). In toate cazurile investigate inainte de excizia tumorala limfocitele T CD3+ si subpopulatia CD4+ T au fost regasite in domeniul valorilor normale. Limfocitele T CD8+ care sustin functia citotoxica au fost gasite statistic semnificativ reduse fata de normal, ceea ce a dus la un raport CD4/CD8 crescut. In pacientii cu cCSC limfocitele B (CD19+) circulante au valori scazute fata de normal in timp ce limfocitele NK sunt crescute. Acest mechanism compensatoriu intre aceste doua tipuri de populatii celulare a fost identificat de noi associate si altor tipuri de neoplazii. Putem concluziona ca celulele immune circulante pot fi utilizate ca elemente de monitorizare ale progresiei tumorale in acest tip de cancer cutanat.
Studiu finantat prin proiectele PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0341/2018, PN 19.21.01.01/2019, EPITRAN COST ACTION 16120/2018

Immunological advances in cutaneous squamous cell carcinoma
Authors: Monica Neagu, Carolina Constantin, Mihaela Surcel, Ana Caruntu, Sabina Zurac

Invasive cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC) in Caucazian population is one of the most common cancers accounting for 20% of all cutaneous malignancies. cSCC etiopathogenesis has multi-factorial trait. Therefore, environmental factors like ultraviolet radiation exposure, advanced age, male sex, smoking along with genetic factors are contributing to the onset of cSCC. Immunosuppressive conditions, like HIV infection, transplant, or chronic lymphocytic leukemia (CLL), are immune-based favoring condition for cSCC. In immunosuppressed patients, locoregional recurrence has an increased incidence, the risk of metastatic cSCC doubles, hence the outcome for advanced disease is significantly worse.
In the quest to both monitor and predict the disease recurrence we have embarked in the search of various immune-related markers that can hint towards the clinical outcome of patients.
In cSCC patients before and after surgery peripheral blood was immediately tested for immune cell populations using flow citometry and the IVD kit BD Multitest™ IMK Kit. Within the test we have analyzed various immune cell circulatory populations: T lymphocytes (CD3+), B lymphocytes (CD19+), helper/inducer T lymphocytes (CD3+CD4+), suppressor/cytotoxic T lymphocytes (CD3+CD8+), and natural killer (NK) lymphocytes (CD3–CD16+ and/ or CD56+). For the investigated cases prior to the surgical resection total CD3+ T cells and CD4+ T cell sub-population were in the normal ranges. CD8+ T cells depicting cytotoxic lymphocytes are statistically reduced compared the normal values, thus leading to an increased ratio CD4/CD8. In cCSC patients circulatory B lymphocytes (CD19+) have a decreased value while peripheral NK cells are increased. This immune compensatory process between these two types of cell populations has been reported by us in other neoplasias as well. We can conclude that peripheral immune cells can be useful for monitoring disease progression in these types of cancer.
Acknowledgement. PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0341/2018, PN 19.21.01.01/2019, EPITRAN COST ACTION 16120/2018

Scurt CV

CS I, Profesor abilitat, Şef Laborator Imunologie, Institutul Naţional “Victor Babes”, Bucureşti, Coordonator de Doctorat Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti, CS I în colectivul de cercetare al Departamentului de Anatomie Patologică, Spitalul Clinic ”Colentina”, Bucureşti.
1996 – Doctoratul în Imunologie în cotutelă cu Departamentul R&D Novartis, Ltd, Elvetia; din anul 2000 Şef de Laborator şi din anul 2014 Profesor abilitat de Imunologie. În ultimii 5 ani a condus şi participat în peste 10 proiecte naţionale şi 5 proiecte cu Fonduri structurale EU în domeniul bio-medical, imunologie, proteomică, toxicologie. A fost membru în echipe de cercetare internaţionale în proiecte ERA-NET, FP7, Horizon2020. A condus proiecte internaţionale de cooperare bilaterală România-China 511/2011 cu Beijing Institute of Genomics, cooperare bilaterală România-Grecia 7285/02 cu University of Athens.
A fost director de proiect NATO SfP 982838/2007 cu University of Tubingen. A fost membru al echipei de management pentru reţeaua internaţională COST Action D39, actualmente este membru al echipei de management pentru reţelele internaţionale COST Action 16120/2018 EPITRAN şi COST Action 18125/2019 AeroGels. Este co-inventator la 7 brevete de invenţie în domeniul dermato-patologiei şi dermato-oncologiei, brevete cu numeroase premii nternaţionale.
În perioada 2010-2013 a fost membru al Comisiei pentru Terapii Avansate – EMEA. Editor pentru cărţi în Edituri internaţionale, Editor pentru numere speciale în reviste internaţionale Disease Markers, Journal of Immunology Research. Editor Asociat pentru Journal of Immunoassay and Immunochemistry. Evaluator pentru proiecte naţionale şi internaţionale, evaluator la peste 50 de reviste internaţionale. Membru în Editorial board pentru numeroase reviste internaţionale.
A publicat peste 100 de articole ştiinţifice indexate ISI cu peste 1500 de citări, acumulând un Hirsch index de 17 (Clarivate), 21 (Google Academics).

Contactează operatorul PDI 2020

2 + 7 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media