Conf. Dr. Furnică Cristina

Conf. Univ. Dr. Furnică Cristina
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

Traficul de ființe umane și bolile cu transmitere sexuală
Autori: Cristina Furnica, Diana Bulgaru-Iliescu, Raluca-Ozana Chistol, Lăcrămioara Perianu

România este în prezent una dintre țările europene cele mai afectate de traficul de ființe umane, sute sau chiar mii de femei și copii fiind forțați să se prostitueze. Aflată la granița Uniunii Europene, România reprezintă atât originea cât și destinația finală sau o zonă de tranzit pentru traficul de ființe umane din lumea întreagă. Femeile tinere din zone rurale sau orașe mici slab dezvoltate, în general cu un nivel redus de educație și puține cunoștințe în ceea ce privește igiena actului sexual sau bolile cu transmitere sexuală (BTS), constituie categoria populațională cea mai vulnerabilă în fața traficanților care acționează sub identități false și atrag victimele cu oferte de angajare sau cu promisiunea unor relații de lungă durată. Lucrarea de față își propune să analizeze statusul actual al traficului de ființe umane din România și impactul asupra sănătății publice din punct de vedere al BTS. Conform Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, în anul 2018 au fost identificate 497 victime dintre care 363 de sex feminin (73%). Majoritatea victimelor au fost exploatate sexual (335 cazuri – 67,4%) în România, Regatul Unit al Marii Britanii, Germania, Italia și Spania, iar 212 au fost minore (42,7%). Conform studiilor prospective și meta-analizelor efectuate la nivel internațional, majoritatea victimelor acuză probleme de sănătate incluzând oboseală cronică, cefalee, diferite afecțiuni ginecologice, dureri lombare și scădere ponderală. Numeroase victime au raportat dificultăți în utilizarea prezervativului (rupere – 22,4%, neutilizare – 8,2%) și au o incidență ridicată a BTS precum HIV (de la 5,4% în Indonezia, la 38% în India și 60% în Africa de Sud), HPV (45% la nivel mondial), gonoree rezistentă la tratament și sifilis. Coinfecția cu virusul hepatitic B și tuberculoza sunt de asemenea frecvente în rândul acestor persoane. În concluzie, victimele traficului de ființe umane sunt frecvent afectate de BTS și contribuie la răspândirea globală și apariția mutațiilor HIV și HPV precum și la creșterea rezistenței la tratament a gonoreei și sifilisului. Având în vedere afecțiune care pot surveni în rândul acestor persoane, noțiunea de „victimă a traficului de ființe umane” ar trebui recunoscută drept diagnostic oficial în Clasificarea internațională a bolilor și a problemelor de sănătate înrudite.

Human Trafficking and the Sexually Transmitted Infections
Authors: Cristina Furnica, Diana Bulgaru-Iliescu, Raluca-Ozana Chistol, Lăcrămioara Perianu

Romania is one of the most affected European countries by human trafficking as hundreds or maybe thousands of women and children are forced into prostitution. Because of its geographical position at the border of the European Union, it serves as the origin, transit or destination zone for trafficked human beings. Young woman from rural or marginalised areas, generally with poor educational status and no knowledge of sexual hygiene or concerning sexually transmitted infections (STIs), are most likely to fall victims to traffickers acting under covert or false identities “offering” them well-payed jobs or a loving relationship. The aim of our paper is to analyse the actual status oh human trafficking in Romania and its health impact in terms of STIs. According to the Romanian Agency for Human Trafficking, in 2018 there were identified 497 victims, among them 363 females (73%). Most individuals were exploited sexually (335 cases – 67.4%) in Romania, United Kingdom, Germany, Italy and Spain and minors represented 42.7% of cases (212 persons). According to prospective studies and meta-analyses worldwide, most victims report multiple physical health issues including fatigue, headaches, sexual and reproductive health problems, back pain and weight loss. Victims report great difficulties regarding condom use (condom failure 22.4% or non-use 8.2%) and have a high incidence of STIs like HIV (from 5.4% in Indonesia to 38% in India and 60% in South Africa), HPV (45% victims worldwide), drug resistant gonorrhoea and syphilis. Coinfection with hepatitis B virus and tuberculosis are also frequent. In conclusion, as a result or prolonged sexual abuse, victims of human trafficking are usually affected by STIs and contribute to global dispersion and mutation of HIV and HPV and to the increasing drug resistance of gonorrhoea and syphilis. Given the associated health issues, victims of human trafficking should be recognized as an official diagnosis in the International Classification of Diseases.

Scurt CV

Conferențiar Universitar la Disciplina de Anatomie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

Doctor în Medicină, specializarea Chirurgie
Medic Specialist Medicină Legală la Institutul de Medicină Legală, Iași, România
Medic Specialist Psihiatrie
Membră a societăților profesionale de profil: Societatea Română de Anatomie, Anatomische Gesellschaft
Autoare a 16 cărți și 9 capitole de carte, 23 articole în reviste indexate Thompson Reuters, 29 articole indexate în baze de date internaționale
Lucrări reprezentative: Grigore Tinică, Cristina Furnică (editori). Cordul. Anatomie clinică și chirurgicală (Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015) și Tinică G, Furnică C editori. Anatomia chirurgicală a sistemului cardiovascular (Editura „Gr.T.Popa” U.M.F. Iași, 2017)
Domenii de interes: neuroanatomie – aspecte mezoscopice, funcționale și clinice, anatomie cardiovasculară – aspecte mezoscopice, funcționale și clinice, aspecte medico-legale ale practicii medicale, etică și deontologie în practica medicală
/p> 

Contactează operatorul PDI 2020

15 + 7 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media