Conf. Dr. Gyula László Fekete

Conf. Dr. Gyula László Fekete
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș, România

Vasculita leucocitoclastică cutanată asociată tratamentului cu erlotinib, prezentare de caz și revizuirea literaturii
Autor: Fekete Gyula László, Fekete László

Erlotinibul este o terapie anticancer folosit pentru tratarea cancerului pulmonar pozitiv la receptorul factorului de creștere epidermal (EGFR) în stadiu avansat, precum și pentru alte malignități. Cel mai frecvent efect secundar cutanat al erlotinibului este bine documentat; cu toate acestea, numărul de prezentări de cazuri privind vasculita leucocitoclastică cutanată (CLCV) este limitat. Prezentăm un caz, o femeie de 58 de ani, cu greutatea de 60 kg, care suferea de adenocarcinom pulmonar și de metastaze cerebrale tratate cu monoterapie cu erlotinib în doză de 150 mg / zi, care prezintă o vasculită leucocitoclastică cutanată după 8 luni de la inițierea tratamentului. Administrarea medicamentului a fost întrerupt și iniţiat tratament cu prednisolon pe cale orală la o doză de 1 mg / kg greutate corporală, timp de două săptămâni, scăzând doza cu 5 mg, la fiecare 3 zile. Tratamentul a fost combinat cu terapie steroidică locală și antibiotică, utilizată o dată pe zi. Leziunile au fost dispărut în decurs de 7 săptămâni fără recurență. Tratamentul cu Erlotinib a fost reluat după 14 zile de la cu o doză mai mică de 100 mg pe zi conform protocoalelor din literatura de specialitate. Leziunile cutanate nu au mai reapărut. Din păcate, evoluția a fost nefavorabilă, pacientul a murit la 3 luni după vindecarea vasculitei, datorită complicațiilor noilor metastaze care au apărut. Aceasta fapt poate indica ineficiența Erlotinibului. Debutul întârziat de 240 de zile de vasculită și presupusa ineficiență a medicamentului, duc la speculația că apariția vasculitei cutanate ar putea fi un marker clinic agravant al răspunsului tumoral. Cele nouă cazuri pe care le-am găsit în literatura de specialitate exclud orice interpretare semnificativă a datelor referitoare la vasculita cutanată indusă de Erlotinib. Sunt necesare investigații suplimentare pentru evaluarea vasculitei cutanate induse de Erlotinib.

Cutaneous leukocytoclastic vasculitis associated with erlotinib treatment, case report and review of the literature
Author: Fekete Gyula László, Fekete László

Erlotinib is a targeted anticancer therapy used for treating epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation positive lung cancer in advanced stage as well as for other malignancies. The most common cutaneous side effect of erlotinib, are well documented; however the number of reports regarding cutaneous leukocytoclastic vasculitis (CLCV) are limited. We report a case, a 58 years-old, 60 kg weight, non-smoking woman suffering of lung adenocarcinoma and brain metastases treated with erlotinib monotherapy with 150 mg/day dose who presents a cutaneous leukocytoclastic vasculitis after 8 month of initiating the treatment. The administration of the drug was discontinued and oral prednisolone treatment was introduced at 1 mg/kg body weight dose for two weeks, decreasing the dose with 5 mg, at every 3 days. The treatment was combined with topical potent steroid and antibiotic therapy used once, daily. The lesions cleared within 7 weeks without recurrence. The treatment with Erlotinib was restarted after 14 days with a lower dose of 100 mg/day. The skin lesions have not occurred anymore. Unfortunately the evolution was unfavorable, our patient died at 3 months after healing the vasculitis, due to the complications of new metastases that occurred. This may indicate the inefficiency of Erlotinib. The late onset of 240 days of the vasculitis and the presumed inefficiency of the drug lead to the speculation that the appearance of cutaneous vasculitis could be a worsening clinical marker of the tumor response. This limited number of cases precludes any meaningful interpretation of data about the Erlotinib induced cutaneous vasculitis. Further investigations are needed to assess cutaneous vasculitis.

Contactează operatorul PDI 2020

10 + 15 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media