Conf. Dr. Laura Endres

Conf. Dr. Laura Endres
Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie, România

Dificultăți în managementul dermatozelor buloase pe timpul pandemiei COVID 19
Autori: Laura Endres, Nicoleta Negruț

Dermatozele buloase au etiopatologie variată, incluzand toate afecțiunile care au ca leziune principală bula sau flictena. Pemfigoidul bulos este cea mai frecventă dermatoză buloasă, produsă prin mecanism autoimun. Incidența bolii este mai mare la persoanele vârstnice, 80 % dintre pacienți având vârste peste 60 ani. Clinic se manifesta ca o eruptie eritematoasa, intens pruriginoasă, cu bule mari, dispuse la nivelul tunchiului și membrelor, fără afectarea mucoaselor. Bulele sunt profunde, subjoncționale și nu au celule acantolitice, dar sunt prezente în schimb numeroase eozinofile. Diagnosticul este susținut histopatologic și de imunofluorescența directă/indirectă. Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 87 ani, din mediul rural, care s-a prezentat în cadrul clinicii noastre, în plină pandemie de SARS-CoV-2, cu o erupție eritematoasă, intens pruriginoasă, cu eroziuni postbuloase de dimensiuni mari, bule flasce, friabile cu conținut sero-citrin, escoriații și urme postgrataj, dispuse pe membre și trunchi, cu debut de aproximativ o săptămână și care au fost tratate de catre medicul de familie. Datorită situației de atunci, respectiv starea de urgență cauzată de pandemia de covid 19, diagnosticul și tratamentul s-au bazat exclusiv pe criterile clinice, neavând posibilitatea efectuării examinărilor paraclinice.

Difficulties in the management of bullous dermatosis during the COVID 19 pandemic
Authors: Laura Endres, Nicoleta Negruț

Bullous dermatoses have a variety of etiopathologies, including all conditions that present as main lesion the bulla or the blister. Bullous pemphigoid is the most common bullous dermatosis, caused by an autoimmune mechanism. The incidence of the disease is higher in the elderly, 80% of patients with this condition being over 60 years of age. Clinically it manifests as an erythematous rash, intensely pruriginous, with large bullae, situated on the torso and limbs, without affecting the mucous membranes. The bullae are deep, sub-junctional and have no acantolytic cells, but many eosinophils are present instead. The diagnosis is confirmed histopathologically and by direct/indirect immunofluorescence. We present the case of an 87-year-old patient from the rural area, who came in our clinic, in full SARS-CoV-2 pandemic, with an erythematous rash, intensely pruriginous, with large post-bullous erosions, flabby bullae, friable with serous citrine content, abrasions and scratching marks, disposed on the limbs and trunk, with onset of about a week before, which have been treated by the family doctor. Due to the situation at that time, namely the state of emergency caused by the Covid 19 pandemic, the diagnosis and treatment were based exclusively on clinical criteria, paraclinical examinations not being possible.

Scurt CV

Conferențiar universitar, Disciplina Dermatologie, Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicina si Farmacie.
Medic primar dermatovenerolog, Spital Clinic Pelican Oradea; înființarea și organizarea secției și ambulatorului de Dermatologie a Spitalului Clinic Pelican Oradea din anul 2010.
Licențiată a doua facultăți : Medicină Genrală (1999) si Farmacie (2006).
Atestat de Lector în cadrul programului de studii complementare în dermatocosmetologie.
Membru in societati stiintifice internationale și naționale: Societatea Româna de Dermatologie(SRD); Asociația Dermatologilor Transilvani ; Asociația Dermatologilor Români de Sud-Vest; Societatea Româna de Medicina Estetica (SRME); Societatea de Dermato-Oncologie (SRDO); Societatea Româna de Dermato-Patologie (SRDPAT); European Academy of Dermatology and Venereology(EADV); International Dermoscopy Society (IDS); Societatea Româna de Biochimie.
Autor și coautor: 12 articole în extenso (13 titluri) în reviste cotate ISI Thomson Reuters, 15 articole în extenso BDI și recunoscute CNCSIS categoria B+, 62 articole publicate. Peste 100 de participări la congrese, simpozioane, master class, workshopuri de pregatire în vederea îmbunătățirii și perfecționării continue a activității didactice și medicale.
Premii UEFISCDI: 3 premii 2018-2019 (articole Q1 5,583 – Journal of Clinical Medicine ; Q1 5,589 – Science of the Total Environment; Q2 4,936 – Oxidative Medicine and Cellular Longevity).
Domenii de interes: oncologie dermatologică, depistarea precoce a neoplaziilor cutanate, studiul patogenezei melanomului, dermatoscopie, prevenția bolilor dermatologice, îmbunătățirea calității vieții la pacienții cu afecțiuni dermatologice cronice, dermatocosmetologie, dematologie estetică, dermatopediatrie, laser vascular; abordări noi ale metodelor analitice în identificarea și determinarea unor substanțe farmaceutice și fitochimice, cercetări farmacologice asupra unor substanțe farmaceutice și fitochimice.

Contactează operatorul PDI 2020

11 + 6 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media