Conf. Univ. Dr. Boda Daniel

Conf. Univ. Dr. Boda Daniel
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, România

Aftoze recurente la copil
Autor: Daniel Boda

Diagnosticul de aftoză, aparent facil din punct de vedere clinic, întâmpină dificultăți atât în ceea ce privește încadrarea nosologică a aftozei din punct de vedere etiopatogenic cât și din punct de vedere terapeutic și al implicațiilor, dacă vorbim de forme cronice și recidivante asupra dezvoltării copilului și al impactului asupra confortului de viață. Prezentarea de față dorește să răspundă la aceste întrebări, să diferențieze aftozele din punct de vedere clinic și etiopatogenic și să prezinte opțiuni terapeutice specific. Astfel vor fi abordate aftozele din carențele alimentare, din boala Behcet, din boala Chron, aftozele postmedicamentoase etc, vor fi prezentate cazurile particulare ce necesită a fi biopsiate; date despre diagnosticul diferențial al aftozelor și vor fi detaliate opțiunile terapeutice și implicațiile asupra regimului alimentar.

Recurrent aphtosis in children
Author: Daniel Boda

The diagnosis of aphtosis, apparently easy from a clinical point of view is more complicated when it comes to correctly identify the pathological pathways implicated as well as to the therapeutically options and the impact which chronic recurrent aphtosis have on the development and lifestyle of children. This presentation aims to differentiate different types of chronic aphte: Behcet disease, Chron’s disease, aphte due to alimentary deficiencies or drug intake etc, to highlight pathogenic pathways as well as therapeutically options and changes in lifestyle.

Infecția cu virusul papiloma uman (HPV) – mesaje cheie
Autor: Daniel Boda

Infecția cu virusul papiloma uman (HPV) este la ora actuală cea mai frecventă boală sexual transmisibilă, având prin potențialul oncologic multiorificial un impact important asupra mortalității și morbidității. Prezentarea de față dorește să prezinte informații actuale legate de incidența și prevalența acestei infecții precum și asupra principalelor cancere HPV dependențe, să furnizeze mesaje cheie în ceea ce privește metodele de diagnostic al acestei infecții și în ceea ce privesc mijloacele terapeutice. De asemenea prezentarea dorește să răspundă la întrebări legate de vaccinarea împotriva HPV, subiect disputat în societate ținând cont de rezistența la vaccinare din anumite cercuri ale societății și să prezinte date științifice care să influențeze decizia medicilor de a recomanda vaccinarea anti-HPV și de circumstanțele ce impun și influențează decizia de a ne vaccina sau nu.

Human papiloma virus (hpv) infection – key messages
Author: Daniel Boda

HPV infection is nowadays the most frequent sexually transmitted disease, with a high impact on mortality and morbidity index due to its effect on multi-orifical cancers. The present presentation aims to present recent data regarding HPV incidence and prevalence as well as HPV dependent cancers and to highlight key messages regarding methods of HPV diagnosis and therapy. We aim as well to answer questions regarding HPV vaccination, a disputed issue taking into account resistance to vaccination in some circles in society and to highlight scientific data to influence physicians recommendations and circumstances to influence the decision whether to vaccinate ourselves against HPV or not.

Scurt CV

Loc de muncă:
Funcţia: Cercetator ştiinţific grad I, conferenţiar universitar
Angajator: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, România
Facultatea de moaşe şi Asistenţă Medicală; Laboratorul de Cercetare de Excelenţă în Dermatologie

Experienţa profesională:
1. Aprilie 2009 – Septembrie 2011 – Preşedinte, Agenţia Natională a Medicamentului, 48 Av. Sănătescu, 011478, sector 1, Bucureşti, România
2. 1999-prezent – Preparator universitar, asistent universitar, cercetator ştiinţific gr.II, coordonator Laborator de Cercetare de Excelenţă în Dermatologie, U.M.F. ”Carol Davila” Tipul activităţii sau sectorul de activitate
3. Octombrie 2008-prezent, Medic primar dermato-venerolog – INDBNM „N Paulescu” Bucureşti, Compartimentul Dermatolgie, 22-24 Gr. Manolescu, 0111234, sector 1, Bucureşti, România

Educaţie şi formare
Octombrie 2000-Martie 2003 – Doctorat
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti
1999-2008 – Rezidenţiat, Specialitate şi Primariat
Spitalul Clinic Colentina Bucureşti, Clinica Dermatologie II
1991-1998 – Licenţă
Universitatea de Medicina şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea Medicina Generală

Contactează operatorul PDI 2020

15 + 4 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media