Conf. Univ. Dr. Daniela Opriş-Belinski

Conf. Dr. Opriş-Belinski Daniela
Spitalul Clinic “Sfânta Maria”, U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti

Noutăţi în lupusul eritematos sistemic: Criteriile de clasificare ACR/EULAR 2019 şi o comparaţie cu criteriile anterioare
Autor: Daniela Opriş-Belinski

Lupusul eritematos sistemic (LES) este o boalã inflamatorie cronicã caracterizeazã prin pierderea toleranţei la self şi existenţa fenomenelor autoimune. Apariţia de autoanticorpi determinã distrugeri celulare şi tisulare prin reacţia de citotoxicitate sau prin apariţia de complexe imune circulante. Toate acestea induc o heterogenitate marcatã a manifestãrilor clinice şi paraclinice fapt care asociază necesitatea existenţei unor criterii de clasificare validate cu sensibilitate şi specificitate foarte înalte.
De-a lungul timpului au existat mai multe criterii de clasificare, dintre care s-au remarcat criteriile ACR din 1982 revizuite în 1997, apoi criteriile SLICC din 2012 şi, ultimile apărute, criteriile societăţilor americană şi europeană de reumatologie “ACR/EULAR 2019”. La fel ca şi celelalte două criterii anterioare şi în cazul acestora din urmă există un sistem pe bază de scor care evaluează atât modificările clinice înalt sugestive cât şi pe cele de laborator. Fiecare dintre elementele incluse în cele 7 grupe de manifestări clinice, hematologice şi histologice (nefrita lupică) şi 3 imunologice cântăreşte diferit (scor de la 2 la 10). Remarcăm faţă de precedentele introducerea manifestărilor constituţionale (febra), rezultatului la puncţia biopsie renală dar şî menţinerea hipocomplementemiei, introdusă pentru prima data în criteriile SLICC. Un pacient poate fi clasificat ca şi LES numai dacă anticorpii anti nucleari sunt pozitivi (criteriu obligatoriu) şi scorul cumulativ total este mai mare sau egal cu 10 puncte. Evaluarea cohortei de validare a acestor noi criterii a dus la o sensibilitate de 96,1% şi o specificitate de 93,4%.

What’s new in systemic lupus: European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus
Author: Daniela Opriş-Belinski

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic inflammatory disease characterised by loss of self-tolerance and autoimmune manifestations. The appearance of autoantibodies produces tissue damage by both cytotoxicity reaction and type 3 immune complex reaction. Due to the marked heterogenicity of clinical and paraclinical features, the necessity of high specificity and sensibility classification criteria is very high.
Since 1982, with the first ACR criteria that were revised in 1997, we had SLICC criteria in 2012 and now, the new joint American and European EULAR/ACR criteria. It uses a more complex scoring system that evaluates high suggestive clinical and paraclinical features. Every element that is included in the seven clinical, hematological, histological (lupus nephritis) and in the three immunologic domains is differently weighted according to importance (from 2 to 10). As compared to previous criteria we remark the inclusion of constitutional manifestations (fever) and the positive renal biopsy. Low complement levels, that were first introduced in SLICC, were preserved. Patients accumulating ≥10 points are classified, but only if anti-nuclear antibodies are positive (obligatory entry criterion). In the validation cohort, the new criteria had a sensitivity of 96.1% and specificity of 93.4%.

Scurt CV

Dr. Daniela Opris-Belinski a absolvit în anul 2000 Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Este medic primar medicină internă şi reumatologie. Din anul 2015, după parcurgerea prin concurs a anterioarelor trepte ierarhice, a devenit conferentiar la aceeași universitate.
Interesele sale de cercetare includ în special bolile inflamatorii reumatologice artrita reumatoidă, lupusul eritematos sistemic, sindromul Sjőgen și câteva forme de vasculită.
Este autor şi co-autor a peste 100 de lucrări de specialitate publicate în reviste naţionale şi internaţionale. A publicat şi coordonat mai multe cărţi dar şi capitole de carte.
A fost investigator principal şi subinvestigator în studii clinice internaționale de fază a II-a și a III-a în domeniul reumatologiei și, de asemenea, coordonatorul român al unui grant internaţional Horizon 2020.
Dr. Opris-Belinski este membru al Consiliului Editorial al Jurnalului Român de Reumatologie, al mai multor reviste internaţionale, membru activ al Societății Române de Reumatologie, Societății Române de Medicină Internă și al mai multor societăți internaționale.

Contactează operatorul PDI 2020

9 + 8 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media