Conf. Univ. Dr. Gherman Claudia Diana

Conf. Univ. Dr. Claudia Gherman
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Pansamente și agenți topici în tratamentul plăgilor complexe
Autori: Claudia Gherman

Prezența unei soluții de continuitate la nivelul tegumentului de cele mai multe ori nu se limitează doar la acest nivel. Discontinuitatea tegumentului este însoțită de pierderi de țesut celular subcutanat, musculatură sau os, termenul generic folosit fiind cel de ”plagă”. Plăgile postoperatorii, escoriațiile sunt considerate plăgi simple. Dar avem si plăgi cronice, a căror vindecare nu este per primam, și care necesită îngrijiri specializate. Acestea sunt plăgile complexe. Tratamentul acestora se poate face în spital, dar pe durată limitată. De asemenea, chirurgul consideră această patologie, uneori, prea puțin sofisticată în raport cu activitatea și preocupările acestuia. De aceea, considerând acest aspect al plăgilor complexe de continuă actualitate și diversitate, l-am propus în lucrarea de față ca și subiect de studiu.

Dressings and Topical Agents for Treating Complex Wounds
Author: Claudia Gherman

The presence of a continuity solution at the level of the skin is often not limited to this level. Skin discontinuity is accompanied by loss of subcutaneous cell tissue, muscle or bone, the generic term used being “wound”. Postoperative wounds, abrasions are considered simple wounds. But we also have chronic wounds, the healing of which is not per primam, and which require specialized care. These are complex wounds. Their treatment can be done in the hospital, but for a limited time. The surgeon also considers this pathology, sometimes too unsophisticated in relation to its activity and concerns. Therefore, considering this aspect of complex wounds of continuous topicality and diversity, we proposed it in this paper as a subject of study.

Scurt CV

Chirurg vascular şi generalist la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Medic Șef Secție Clinica Chirurgie II, a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca în anul 1990.
Din anul 2016 este Preşedinta Societăţii Romane de Angiologie şi Chirurgie Vasculară, societate cu peste 25 de ani de tradiţie în ţara noastră, cu 11 manifestări știinţifice organizate, şi care continuă să reprezinte o societate științifică de interes general, cu caracter științific și educațional.
Pe parcursul activităţii sale în cadrul societăţii a fost preocupată de crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru toți specialiștii ale căror preocupări au legătura cu angiologia și chirurgia vasculară, în vederea ridicării continue a nivelului lor profesional și științific.
Munca sa a avut ca obiective: susținerea acțiunilor de introducere a unor standarde, ghiduri, tehnici noi (cum ar fi cele de abord endovascular), propunerea de noi competențe și specializări din domeniu, precum și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizații internaționale similare și afilierea la acestea.
Este Membru în Comisia Consultativă de Chirurgie Vasculară a Ministerului Sănătăţii, Membru în Comisia de specialitate Chirurgie Vasculară a Colegiului Medicilor România şi Reprezentantul Societăţii Române de Chirurgie Vasculară în UEMS Section and Board of Vascular Surgery.

Contactează operatorul PDI 2020

2 + 12 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media