Conf. Univ. Dr. Onofrei Viviana

Conf. Univ. Dr. Onofrei Viviana
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași
Spitalul Județean Clinic de Urgențe, Secția Cardiologie, Iași, România

Manifestări cardiovasculare în lupusul eritematos sistemic: actualizare critică
Autor: Viviana Onofrei

Introducere: Acest subiect interdisciplinar este de actualitate având în vedere morbi-mortalitatea semnificativă prin boli CV în LES. Înțelegerea patogenezei evenimentelor CV este foarte importantă, dar problema este incomplet elucidată.
Material și metodă: Pornind de la revizuirea sistematică a literaturii recente și experiența noastră clinică, expunerea subliniază aspecte noi legate de fiziopatologie, noi biomarkeri moleculari, rolul metodelor imagistice de evaluare a aterosclerozei, tratamente potențiale pentru bolile CV în LES.
Rezultate: Bolile CV au incidență proporțional crescută în LES comparativ cu populația generală, tind să fie clinic silențioase pentru o perioadă lungă de timp, dar sunt potențial fatale. Există multiple rezultate contradictorii referitoare la factorii de risc în LES. Alți factori legați de boală ca injuria endotelială, inflamația cronică, adaptarea răspunsului imun, efectul protector/nociv al diferitelor tipuri de medicație, ar putea fi mai importanți decât factorii convenționali de risc pentru ateroscleroză. Date recente demonstrează că injuria tisulară este mai degrabă cauza complicațiilor CV decât inflamația. Este incomplet cunoscut dacă LES posedă un risc general crescut de boli CV sau bolile CV reprezintă un fenotip întâlnit la anumite subgrupuri de pacienți.
Concluzii: LES are o patogeneză multifactorială și o relație intricată cu bolile CV. Nivelul actual al cercetării fundamentale este incomplet. Este o nevoie stringentă de studii prospective care să transpună informațiile în modalități eficiente de abordare terapeutică.

Cardiovascular manifestations in systemic lupus erythematosus: a critical up-date
Author: Viviana Onofrei

Introduction: This interdisciplinary topic is up to date because of the significant morbi-mortality related to the CV involvement in SLE. Understanding the pathogenesis of CV events is very important but it is incompletely understood.
Material and method: Based on the systematic review of recent literature and our clinical experience, the topic highlights the modern aspects on the physiopathology, new molecular biomarkers, imaging methods of atherosclerosis assessment, and the potential treatments of CV disease in SLE.
Results: CV disease have a proportionally higher incidence in SLE compared to general populations, tend to be clinically silent for long periods, but are potentially fatal. There are several conflicting results regarding lupus-related risk factors. Other disease-related factors may be more important than conventional atherosclerotic risk factors, namely, the endothelial damage, chronic inflammation, adaptive immune responses and the protective/harmful effect of several drugs. There are also recent findings which argue that tissue injury rather than inflammation may be the cause of CV complications in SLE. It is incompletely defined whether SLE have a general elevated risk of CV disease or CV disease is a phenotype occurring in some subgroups of patients.
Conclusions: SLE has a multifactorial pathogenesis and an intricate relationship with CV disease. The current state of fundamental research remains incomplete. There is a great need for prospective studies to translate the information into effective approaches of treatment.

Scurt CV

Absolventă a Facultăţii de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi, promoția 1991

Experienţa profesională:
Conferențiar universitar, Disciplina Medicină Internă (Cardiologie), Facultatea de Medicină, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași
Activitate didactică curiculară și extracuriculară continuă din 1996
Medic primar cardiologie și medicină internă la Clinica de Cardiologie, USTACC, Spitalul Județean Clinic de Urgențe “Sf. Spiridon” Iași
Doctor în științe medicale, teza de doctorat ”Disfuncția endotelială în hipertensiunea arterială”, 2006
Competențe în Ecocardiografie Generală și Ultrasonografie Generală
Masterat “Bazele nutriţiei clinice”, 2011

Apartenenţa la Societăţi ştiinţifice:
Membră în Societatea Română de Cardiologie
Membră în Societatea Europeană de Cardiologie
Membră în Societatea Europeană de Hipertensiune
Membră în American Heart Association/American College of Cardiology)

Distincții:
European Hypertension Specialist
Diplomă de excelență din partea Societății Române de Hipertensiune
Fellow of European Society of Cardiology

Domenii de interes ştiinţific:
Afectarea cardiovasculară în patologia medicală, hipertensiunea arterială, disfuncţia endotelială şi rigiditatea arterială, insuficienţa cardiacă, bolile vasculare, boli metabolice.
Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare științifică, coinvestigator în studii clinice multicentrice internaționale, colaborator în registre naționale și europene de specialitate)
Metode de investigaţie sau tratament originale introduse în premieră națională (studiul comparativ şi integrat al disfuncţiei endoteliale în hipertensiunea arterială prin metoda Complior şi ecografie vasculară (2001), tromboliza ghidată pe cateter în trombozele venoase profunde (echipa Prof. Dr. Datcu – 2004)
Editor de cărți de specialitate cu colectiv național, manuale, peste 100 lucrări științifice în reviste ISI și BDI

Contactează operatorul PDI 2020

8 + 6 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media