Conf. Univ. Dr. Stoleriu Gabriela

Conf. Univ. Dr. Gabriela Stoleriu
Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galaţi

Abordări diagnostice şi terapeutice convenţionale şi moderne: lupusul eritematos sistemic
Autori: Gabriela Stoleriu, Daciana Elena Brănișteanu, Florina-Mihaela Filip-Ciubotaru, Anamaria Ciubara, Nicuța Manolache, Mădălina Nicoleta Matei

Lupusul eritematos sistemic (LES) este o afecțiune autoimună caracterizată prin anticorpi împotriva antigenelor nucleare și citoplasmatice, inflamații multisistemice, manifestări clinice cu interesare cutanată şi a altor organe și sisteme, care afectează persoane de diferite vârste, în special femei în perioada fertilă. LES are o evoluţie cu exacerbări şi remisiuni, prognosticul fiind marcat de afectarea organelor majore (rinichi, SNC, cord), dar un tratament care să-l vindece este încă necunoscut.
Pacientul cu LES poate fi întâlnit atât în serviciile de dermatologie, cât şi de medicină internă, reumatologie, nefrologie, cardiologie, gastro-enterologie etc.
Suspiciunea de LES şi depistarea rapidă a afectării diverselor sisteme şi aparate sunt importante pentru evaluarea corectă a stadiului bolii şi pentru instituirea unui tratament corespunzător, care întârzie evoluţia fatală a acestei afecţiuni.
În ultimul timp s-au elucidat o serie de probleme şi s-au conturat concepte noi, iar aspectul clinic, histologic şi biologic al LES este bine definit în prezent.
Noile paneluri de biomarkeri serici sunt promițătoare pentru diagnosticarea lupusului eritematos sistemic (SLE) și pentru diagnosticul diferențial cu alte boli reumatologice autoimune.
Terapia convenţională a LES este reprezentată de: antimalarice, corticoterapie sistemică, medicamente antireumatice modificatoare ale evoluţiei bolii (MARMB) non-biologice şi antiinflamatoare nesteroidiene. Tratamentul actual poate include şi MARMB biologice: belimumab, rituximab, anifrolumab, obinutuzumab.
Din cauza imposibilităţii diagnosticării rapide şi cu certitudine a LES pe baza unui singur test sau a unei explorări care să valabile pentru toate cazurile clinice, rezultă importanţa recunoaşterii acestei boli de către orice medic practician și inițierea imediată a terapiei corespunzătoare.

Conventional and modern diagnostic and therapeutic approaches: systemic lupus erythematosus
Authors: Gabriela Stoleriu, Daciana Elena Brănișteanu, Florina-Mihaela Filip-Ciubotaru, Anamaria Ciubara, Nicuța Manolache, Mădălina Nicoleta Matei

Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease characterized by antibodies that act against nuclear and cytoplasmic antigens, multisystemic inflammation, clinical manifestations on the skin and other organs and systems which affect people of all ages, but especially women of childbearing potential. SLE evolves with exacerbations and remissions, the prognosis being marked by damage being dealt to the major organs (kidneys, CNS, heart). A possible treatment is still unknown.
The patient with SLE can be found undergoing treatment in the services of dermatology, as well as in internal medicine, rheumatology, nephrology, cardiology, gastroenterology, etc.
Suspicion of SLE and rapid detection of damage to various systems and organs are important for the correct assessment of the stage of the disease and for initiating the appropriate treatment, which delays the fatal evolution of this disease.
Recently, a number of queries have been elucidated and new concepts have emerged, and the clinical, histological and biological aspect of SLE is well defined today.
The new panels of serum biomarkers are promising for the diagnosis of systemic lupus erythematosus (SLE) and for the differential diagnosis with other autoimmune rheumatic diseases.
Conventional therapy for SLE includes: antimalarials, systemic corticosteroids, nonbiologic disease-modifying antirheumatic drugs (Nonbiologic DMARDS) and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID: eg, ibuprofen, naproxen, diclofen). Current treatments may also include Biologic DMARDs (disease-modifying antirheumatic drugs): belimumab, rituximab, anifrolumab, obinutuzumab.
Due to the impossibility of quickly and certainly diagnosing SLE based on a single test
or exploration that is valid for all clinical cases, it is important for any practitioner to recognize this disease and immediately initiate appropriate therapy.

Scurt CV

Afiliere profesională:
 Societatea Română de Dermatologie (SRD)
 Societatea de medici și Naturaliști – Iaşi (SMN)
 Asociaţia Dermatologilor din Moldova (ADEM)
 Societatea Româna de Dermato-Oncologie (SRDO)
 European Academy of Dermato-Venerology (EADV)
 International Dermoscopy Society (IDS)
 World Academy of Medical Sciences (WAMS)
 American Academy of Dermatology (AAD)
Membră a Comitetului Național al World Academy of Medical Sciences (WAMS) – Republica Moldova
Membră a WAMS General Council (The World Medical Sciences Council)
Membră în colectivul de redacție: Revista Buletinul Medicina Familiei
Recenzor (peer-review-er): Experimental and Therapeutic Medicine (ISI Impact Factor: 1.448)
Autor și coautor: 14 cărți de specialitate medicală, 14 articole in extenso in reviste cotate ISI Thomson Reuters, 26 articole in extenso în BDI și reviste recunoscute CNCSIS categoria B+, 96 articole în rezumat.
Membru în colectiv internațional sau național pentru realizarea a 40 proiecte educaționale și de formare medicală continuă.
Prezentări invitate în plenul unor manifestări științifice naționale și internaționale: 26.
Membru organizator manifestări științifice:
– 1999-2000: Consfătuirea Regională de Dermatologie “Zilele Gh. Năstase”, Iași
– 2001-2014: Conferinţa de Dermatologie “Zilele Gh. Năstase”, Iași/ Câmpulung Moldovenesc
– 2014-2020: Primăvara Dermatologică Ieșeană, Iași
– 2015: A XI-a ediție a Conferinței Naționale „Medicina de familie – prima linie în asistența medicală”, Brăila
– 2018-2020: Conferința Europeană de Psihiatrie și Sănătate Mintală „Galatia”, Galați
– 2019: a 3-a Conferință a Asociației de Imuno-Dermatologie și a 48-a Conferință a Societății de Imunologie din România, București

Contactează operatorul PDI 2020

5 + 13 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media