Dr. Daniel O. Costache

Dr. Daniel O. Costache
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ”Dr. Carol Davila”, Bucureşti

Între medicina bazată pe dovezi și dovezile experienței clinice. Decizia medicală împărtășită
Autori: Daniel O. Costache, Raluca S. Costache

Anul 2020 a reușit să pună în prima sa jumătate sub semnul întrebării tot ceea ce părea să fie clar știut în medicina modernă. Aveam impresia că stăpânim mecanismele fiziopatologice ale bolilor, că nu ni se mai pot rezerva surprize, că medicina tinde în fine să fie o chestiune logică, controlabilă prin prisma dovezilor clinice și mai ales a studiilor clinice.
Iată că aceste câteva luni ne-au arătat că uneori lucrurile nu sunt așa cum par, că teorii farmacologice aparent ireproșabile pot să nu dea rezultate, că trebuie să învățăm că părerile experților pot fi uneori influențate de factori externi non-profesionali, că există un enorm zgomot de fond privind informațiile disponibile în mediul on-line, inclusiv profesional.
Totul pornește de la necesitatea noastră de a învăța cum să interpretăm informația medicală disponibilă, de unde să ne alegem sursele de informare, ce anume să căutăm atunci când studiem un material profesional. Trebuie să învățăm limbajul dual al statisticii, să învățăm că uneori cel mai important paragraf dintr-un studiu clinic nu se referă la rezultate ci la selecția loturilor de pacienți, la criteriile de excludere și la designul brațelor de control.
Anul 2020 ne-a învățat că este sănătos să ne îndoim de aparențe, oricine le-ar prezenta și oricât de evidente ar părea.
Trebuie să reușim să trecem dincolo de zgomotul de fond și să ne reamintim că medicina este despre pacient, despre relația dintre oameni, despre personalizare și individualitate.

Between proof-based medicine and the evidence of clinical experience
Authors: Daniel O. Costache, Raluca S. Costache

2020, in it’s first half, has managed to make us question everything that we thought we clearly knew about modern medicine. We had the impression that we mastered the pathophysiological mechanism of disease, that there were no surprises in store for us, that medicine tends to be something logical, something that we could control through clinical proof, and, more especially, clinical studies.
Well these couple of months have shown us that things are not as they seem, that apparently irreproachable pharmacological theories may not always give results, that we must learn that sometimes the experts’ opinions can be influenced be external, non-professional factors, that the information that we can find on-line, including professionally, come with a background noise.
It all starts with our necessity to learn how to interpret the available medical information, where to choose the sources from which we gather information, what to look for when studying a professional material. We must learn the dual language of statistics, we must learn that sometimes the most important paragraph of a clinical study is not the one on the results, but the selection of the patient groups, the exclusion criteria and the design of the control branch.
2020 has taught us that it is healthy to question appearances, whoever might present them and how obvious they would look to us.
We must succeed to go past the background noise and remind ourselves that medicine is about the patient, the relationship between people, personalization and individuality.

Scurt CV

Medic primar dermatovenerologie
Doctor în ştiinţe medicale – Studiul microcirculaţiei sanguine în patologia cutanată
Coordonator activitate de cercetare, studii clinice la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ”Dr. Carol Davila”, Bucureşti.
Editor executiv, Romanian Journal of Military Medicine, revistă editată de Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Militari din România, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” București.
Delegat Ministerul Apărării Naţionale în Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România
Activitate clinică şi de cercetare în cadrul departamentului de Dermatologie al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central ”Dr. Carol Davila”, Bucureşti.
Competenţă în evaluarea microcirculaţiei.
Competenţă în electrochirurgie şi laser chirurgie în dermatologie.
Formator de formatori în dermatocosmetologie.

Contactează operatorul PDI 2020

4 + 1 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media