Prof. Dr. Bădescu Magda Mariana

Prof. Dr. Bădescu Magda Mariana
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi

Efectul antitumoral al unor peptide citotoxice antimicrobiene, cu aplicabilitate în neoplaziile tegumentului
Autori: Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu, Daniela Jitaru, B.M. Diaconescu, Maria Cristina Vlădeanu, Iris Bararu-Bojan, Carmen Anton, Codruța Bădescu

Introducere: Cancerul este cea mai frecventă cauză a mortalității umane la nivel mondial. Terapiile anticancer, cum ar fi chimioterapia și radiațiile, sunt asociate cu efecte secundare severe. Multe studii au arătat că unele peptidele antimicrobiene prezintă un spectru larg de activitate citotoxică împotriva celulelor canceroase.
Material și metodă: În acest studiu in vitro, am evaluat potențialul tumoricid al magaininei, cecropinei A și B, dermaseptinei și lycotoxinei asupra liniilor de celule tumorale: MDA-MB-231 (adenocarcinomul mamar) și M14K (mezoteliom uman) precum și asupra unei linii de keratinocite normale.
Rezultate: Am analizat efectele acestor peptide cationice asupra viabilității, citotoxicității și proliferării celulelor din liniile celulare tumorale și keratinocite. Studiul de viabilitate a fost realizat folosind anexină și 7-AAD (7-amino-actinomicină D), pentru detectarea și măsurarea apoptozei prin tehnica citometriei în flux. Peptidele utilizate de noi sunt citolitice (antimicrobiene) și pot distruge integritatea membranei cu pierderea conținutului celular și moartea celulelor. Rezultatele studiului nostru au relevat faptul că efectele citotoxice ale peptidelor, asupra celulelor tumorale, depind de concentrația lor. Eficiența lor este maximă la concentrații de 120 µM dar persistă și la concentrații de 60 µM. Efectele au fost nesemnificative la concentrații de 30 µM.. Peptidele studiate nu au avut efect citotoxic asupra keratinocitelor normale.
Concluzii: Intensitatea efectului tumoricid depinde atât de natura peptidului utilizat şi de concentraţia acestuia în mediul de viaţă al celulelor, cât şi de tipul de linie celulară utilizată. Ele ar putea reprezenta o alternativă terapeutică asupra tumorilor maligne de piele.

Antitumoral effect of some antimicrobial cytotoxic peptides, as a novel therapy against skin cancers
Authors: Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu, Daniela Jitaru, B.M. Diaconescu, Maria Cristina Vlădeanu, Iris Bararu-Bojan, Carmen Anton, Codruța Bădescu

Introduction: Cancer is the most common cause of human mortality worldwide. Anticancer therapies, such as chemotherapy and radiation, are associated with severe side effects. Many studies have shown that some antimicrobial peptides have a cytotoxic activity against cancer cells.
Material and method: In this study, we evaluated the tumoricidal potential of magainin and cecropines (A and B) on tumor cell lines: MDA-MB-231 (breast adenocarcinoma) and M14K (human mesothelioma) as well as a normal keratinocyte lines.
Results: We analyzed the effects of these cationic peptides on viability, cytotoxicity and cell proliferation in tumor and keratinocyte cell lines. The feasibility study was performed using annexin and 7-AAD (7-amino-actinomycin D), for the detection and measurement of apoptosis by flow cytometry. The peptides used by us are cytolytic (antimicrobial) effect and can destroy the integrity of the membrane with loss of cell content and cell death. The results of our study revealed that the cytotoxic effects of peptides on tumor cells depend on their concentration. Their efficiency is maximum at concentrations of 120 µM but it persists at concentrations of 60 µM. The effects were insignificant at concentrations of 30 µM. The studied peptides had no cytotoxic effect on normal keratinocytes line.
Conclusions: The intensity of the tumoricidal effect depends both on the nature of the peptide used and its concentration in the cell life environment, as well as on the type of tumoral cell line used. They could be a therapeutic alternative for malignant skin tumors.

Scurt CV

Profesor Universitar
• Disciplina Fiziopatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. „Grigore T. Popa” Iaşi
• Medic primar medicină internă
• Membru a 15 societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale:
Autor a unui număr de 16 manuale didactice şi a unui număr de 6 monografii, dintre care menţionez:
• Zincul, o speranţă pentru diabetici (monografie) Magda Bădescu, Casa Editorială “Demiurg” Iaşi, 1997.
• Elemente Fiziopatologice de limbaj intercelular (Monografie), Manuela Ciocoiu, Magda Bădescu; Editura “Terra Nostra”, ISBN 973-85547-4-8, 2001.
• FIZIOPATOLOGIE. Insuficienţa marilor sisteme funcţionale, Manuela Ciocoiu, Magda Bădescu. Editura Junimea, Iaşi, 2010, ISBN 978-973-37-1465-1
• Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu, Laurenţiu Bădescu. Natural polyphenols intake in experimental diabetes mellitus, LAP LAMBERT Academic Publishing 2012, ISBN-13: 978-3659211287
• Compendu de Fiziopatologie Generală; Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu, Editura Vasiliana, ISBN 973-8148-23-5, Iaşi, 2001.
• Compendu de Fiziopatologie Specială; Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu; Editura Vasiliana, ISBN 973-8148-32-4, Iaşi, 2001.
• FIZIOPATOLOGIE SPECIALĂ, Editura “Gr. T. Popa”, U.M.F. Iaşi, 2011, coord. Magda Bădescu, ISBN 978-606-544-055-5
Activitatea ştiinţifică se materializează în:
• 31 lucrări ISI publicate în ultimii 10 ani
• 66 lucrări BDI publicate în ultimii 10 ani
• 37 lucrări în alte reviste, în volumele unor conferinţe cu ISBN sau ISSN
• 11 programe de cercetare + 20 teze de doctorat finalizate si confirmate.
H-index Web of Science Core Collection = 9
Factor de impact cumulat (pentru toate articolele) = 42,48
Teme de cercetare de interes, cu aplicabilitate pentru studiile doctorale;
1. Patogenia complicațiilor diabetului zaharat precum și prevenția și terapia acestora prin derivați naturali (microelemente, polifenoli).
2. Posibilități de limitare a complicațiilor hipertensiunii arteriale prin derivați naturali.
3. Aspecte genetice și epigenetice în diagnosticul și tratamentul cardiopatiei ischemice.
4. Aspecte celulare și moleculare în etiopatogenia și terapia neoplazică.
5. Metode de diagnostic precoce și terapie în bolile degenerative.

Contactează operatorul PDI 2020

8 + 7 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media