Prof. Dr. Deleanu Diana

Prof. Dr. Deleanu Diana
Universitatea de Medicină și Farmacie”Iuliu Hațieganu”, Cluj Napoca

Reactii cutanate adverse severe la medicamente
Autor: Diana Deleanu

Reacţiile adverse severe la medicamente, cu manifestare cutanatã, chiar dacã sunt rare pot fi extrem de severe, evoluţia fatalã nefiind exclusã! Aceste manifestãri particulare a reacţiilor adverse medicamentoase sunt sindromul Stevens-Johnson (SSJ), sindromul de necrolizã epidermicã toxicã (sindromul Lyell) (NET) şi sindromul DRESS (sindromul cu reacţie la medicament cu eozinofilie şi reacţie sistemicã). Au fost utilizate denumirile de sindrom Stevens-Johnson şi cel de necrolizã toxicã, ambele fiind de fapt aceeaşi afecţiune, dar cu grade de severitate diferite (forma mai puţin severã este sindromul Stevens-Johnson). SSJ este o afecţiune rarã, severã ce intereseazã pielea şi mucoasele. Poate fi indusã de medicamente (reacţie adversã severã) dar şi de infecţii. S-a mai numit eritem multiform major. Debuteazã prin simptome generale nespecifice urmate rapid de afectare cutanatã şi/sau a mucoaselor. Pielea devine eritematoasã intens sau violacee, dureroasã, mai rar pruriginoasã, apoi apar vezicule/bule, care se sparg, iar stratul superficial cutanat se descuameazã masiv. Leziune pot fi localizate (ȋn situaţiile cu evoluţie mai puţin severã), dar de cele mai multe ori sunt extinse, pe suprafeţe mari, ce pot cuprinde ȋntregul corp – situaţiile cele mai severe, numite TEN. SSJ/TEN este o urgenţã medicalã, necesitã internare, preferabil ȋntr-o secţie de terapie intensivã (leziunile cutanate sunt asimilate cu cel din arsurile cutanate). Aspectele cutanate din DRESS sunt apropiate cu cel observate ȋn reacţia grefei contra gazdã: erupţie maculo-papularã, dar se pot dezvolta şi vezicule, bule, pustule, purpurã, edem facial, cheilitã etc Tabloul clinic este polimorf: apare de regulã ȋntre 2-8 sãptãmâni de la introducerea medicamentului. Majoritatea pacienţilor prezintã febrã, eritem cutanat intens, adenopatii. Pacienţii prezintã leucocitozã, eozinofilie (90% dintre pacienţi), mai rar monocitozã, sindrom citolotic. Afectarea organelor interne poate lua aspectul unei hepatite, pneumonii, miocarditã, pericarditã, nefritã şi colitã. Medicamentele care au indus SSJ/TEN şi DRESS sunt carbamazepina, lamotrigina, fenitoin, fenobarbital, alopurinolul, abacavirul, minociclina etc. Mecanismul acestor afecţiuni nu este elucidat ȋn totalitate, dar este necesarã o predispoziţie geneticã şi o implicare a hipersensibilitãţii tardive celulare. Pacienţii trebuie sã opreascã imediat medicamentul incriminat, dar nu existã o terapie specificã. Prezentãm cazul unei paciente cu DRESS tratatã cu benralizumab (anticorp monoclonal anti-IL 5, care are ca ţintã terapeuticã eozinofilul).

Severe skin adverse reactions to drugs
Author: Diana Deleanu

Severe skin adverse reations to drugs even they are seldom, they may be life threatening! This severe skin adverse reactions are Stevens-Johnson syndrome (SSJ), Toxic epidermal necrolysis (TEN), known also as Lyell syndrome, and drug rash with eosinophilia and systemic symptoms syndrome (DRESS). SSJ and TEN were used, but they define the same disease with different severity grades (less severe being SSJ). SSJ is a rare disease affecting the skin and mucosa, which can be induced by drugs or infections. Major multiform erythema is another name given to SSJ. It presents general nonspecific symptoms followed rapidly by skin and mucosa lesions: the skin present rash, then became violet, painful and very rare itchy. The specific lesions are blisters. The lesions may be localized (less severe cases), but frequently they are present on large area, which may cover the entire body (TEN). SSJ/TEN are emergency! Patients need to be hospitalized, preferably in intensive care units (lesions are comparable to burns lesions). Skin lesions in DRESS are similar to those in graft versus host: maculo-papular eruptions, but blisters may develope, edema, cheilitis etc. DRESS develops after 2-8 weeks from the start of new drug and the synmptoms are polimorf. The majority of patients have fever, sever erythema, enlarge lymph nodes. Increase numaber of leukocytes with eosinophilia are present in 90% of the patients, seldom is present mononucleosis. Patients have increase hepatic enzymes. Others organs involved are lungs, heart (miocarditis, pericarditis), renal, gut.Drugs that produce SSJ/TEN and DRESS were carbamazepine, lamotrigine, fenitoin, fenobarbital, allopurinol, abacavir, minocyline etc. The mechanism of the severe skin reactions is not known, but it needs a genetic tendency and a type IV hypersensitivity. Patients must stop the offending drug, but there is not a specific therapy for SSJ/TEN or DRESS. We present a case of DRESS treated with benralizumab (anti-IL 5 monoclonal antibody with eosinophils as target).

Scurt CV

A absolvit Facultatea de Medicina si Farmacie a Institutului de Medicina si Farmacie Cluj-Napoca (actuala Universitate de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu) in 1983. Este medic primar de Medicina Interna si de Alergologie si Imunologie Clinica (din 1995). Este angajata la UMF Iuliu Hatieganu, disciplina de Imunologie si Alergologie (sef de disciplina) si la Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie (IRGH) “Prof. dr. Octavian Fodor”, sectia Medicina Interna (sef de sectie) cu compartimente de Alergologie si de Imunologie. Conduce programul nationale pentru boli rare – imunodeficiente primare.
Specializari la UMF Cluj-Napoca, UMF Carol Davila, Bucuresti, Universitatea de Medicina Southampton (boli respiratorii), la Spitalul Brompton, Londra, Serviciul de recuperare boli respiratorii Paderborn, la Clinica Nantes, Universitatea Navarra, Clinica San Miguel (alergologie) din Pamplona. Si-a sustinut teza de doctorat in domeniul medicine cu o tema de imunologie, in 1996. Autoare si coautoare a numeroase articole, cu indice Hirsch peste 9 si autoare la mai multe carti, capitole de carte in domeniul imunologiei si alergologiei. A introdus teste de provocare si imunoterapia specifica. Preda cursuri de imunologie si alergologie la studentii de la UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, la anul 3 si 6 medicina generala, la medicina dentara, farmacie, nutritie si este responsabila de pregatirea medicilor rezidenti in specialitatea de Alergologie si Imunologie Clinica. Este investigator principal in numeroase studii clinice internationale privind bolile alergice (astm, rinita, soc anafilactic, urticarie). Participant la numeroase manifestarii de medicina, imunologie, alergologie, pediatrie, dermatologie regionale, nationale si internationale. A organizat “Scoala de Vara” 2007 la Cluj-Napoca, impreuna cu Academia Europeana de Alergologie si Imunologie Clinica (EAACI). A fost vicepresedinte (200-2006) si presedinte (2006-20017) al Societatii Nationale de Alergologie si Imunologie Clinica (SRAIC) , in prezent este “fost-presedinte” al SRAIC. Este membra la mai multe societati internationale de alergologie (EAACI, organizatia mondiala de Alergologie – WAO, la AAAAI, la ACAAI etc) si face parte din Comisiile de specialitate ale MS si Colegiului Medicilor. Are doi copii si trei nepoti.

Contactează operatorul PDI 2020

7 + 13 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media