Prof. Dr. Doina Drăgănescu

Prof. Dr. Drăgănescu Doina
Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”

Psihoreologia – Cât este de importantă?
Autor: Doina Drăgănescu

Reologia, ca știință a deformării și a curgerii materiei, poate fi aplicată pricărui tip de materiale sau produse industriale sau manufacturate. Ea a fost dezvoltată ca domeniu științific cu scopul studierii comportării unor materiale obținute în laborator. Aceasta știință coroborată cu elemente de psihofizică au generat posibilitatea de a avea noi domenii în care să avem aplicații concrete și anume cel alimentar și cel al produselor cosmetice. Elementele esențiale căror li se datorează acceptarea de către public, respectiv aparența, aroma și modul în care se simte la palpare, le regăsim ca repere esențiale în evaluarea produselor înainte de a fi puse pe piață.
Cosmeticele au proprietăți reologice complicate, care pot fi descrise prin intermediul unor mărimi fizice măsurabile, care corelate cu evaluarea senzorială permit o caracterizare completă a acestora.

Psychorheology – How important it is?
Author: Doina Drăgănescu

Rheology, as the science of the deformation and flow of matter, can be applied to any type of industrial or manufactured materials or products. It was developed as a scientific field in order to study the behavior of materials obtained in the laboratory. This science corroborated with elements of psycho-physics have generated the possibility to have new fields in which we can have concrete applications, namely in food and cosmetics domains. The essential elements that are due to the acceptance by the public, namely the appearance, aroma and the touch, are essential landmarks in the evaluation of products before they are placed on the market.
Cosmetics have complicated rheological properties, which can be described by means of measurable physical properties, which correlated with the sensory evaluation allow a complete characterization.

Scurt CV

Doina Drăganescu a absolvit în 1988 Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, Facultatea de Farmacie.
Și-a început activitatea ca farmacist stagiar și începând cu 1990 când a promovat concursul de asistent universitar și apoi doctorandă lucrează la Disciplina de Fizică farmaceutică și Informatică. În prezent, Doina Drăganescu este profesor la același departament, iar de la absolvire a susținut atât activități profesionale, cât și administrative.
Următoarele domenii pot fi menționate ca domenii de interes profesional: tehnologii medicale și farmaceutice, medicamente homeopate, medicamente radiofarmaceutice, fiind în prezent implicată și în activități profesionale la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (Măgurele) la Centrul de cercetare radiofarmaceutice. Din 2017 este persoană calificată în domeniul producției de medicamente pentru radiofarmaceutice și membru al echipei de cercetare a centrului ca personal auxiliar, fiind membru al echipei de cercetare în mai multe proiecte realizate în Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București.
Din 2018 este membru al Comisiei de Bioetică a Academiei de Științe Medicale, în prezent vicepreședinte, unde este implicată în evaluarea cererilor de studii clinice din România.
Dr. Drăganescu este membră a Colegiului Farmaciștilor din România și a Societății Farmaceutice din România din 1990, membră a Societății Naționale de Chimie, a Societății Naționale de Istorie a Farmaciei și a altor societăți profesionale din România sau din străinătate.
Din 2016 este decanul Facultății de Farmacie, membru al Consiliului de Administrație al Universității și membru al Senatului Universității. A fost membru al comitetului de organizare al mai multor simpozioane și conferințe farmaceutice, inclusiv la edițiile 2016 și 2018 ale Congresului Național de Farmacie, unde a fost președinte al Comitetului de organizare și coordonator al Comitetului științific. A fost manager al mai multor proiecte dedicate dezvoltării resurselor umane (POSDRU) în domeniul farmaceutic și este implicată în prezent în proiecte de dezvoltare instituțională privind etică și integritatea academică în activitatea didactică în universitate, expert în managementul universității proiecte ale Academiei Române și ale Ministerului Educației Naționale.
Începând cu 2012, este președintele filialei din București a Societății de Științe Farmaceutice din România și reprezintă România în Comitetul Executiv al Societății Europene de Științe Farmaceutice. În prezent este numită responsabilă pentru activitatea de audit a EUFEPS.

Contactează operatorul PDI 2020

13 + 8 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media