Prof. Dr. Georgescu Simona

Prof. Dr. Georgescu Simona
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București

Manifestări cutanate în piciorul diabetic
Autor: Simona Georgescu

Diabetul zaharat este o afecţiune frecventă, grevată peste tot în lume de morbiditate şi mortalitate ridicate. Ulcerele piciorului diabetic sunt unele dintre cele mai frecvente complicaţii ale diabetului, afectând între 15 – 25% dintre pacienţi. Afecţiunea este multifactorială, un rol central în apariţia ei jucând controlul glicemiei, neuropatia periferică, traumatismele, încălţămintea impropie, lipsa de ingrijire şi complicaţiile vasculare periferice.
Piciorul diabetic este o problemă importantă de sănătate din moment ce este adesea asociată cu necesitatea amputaţiei.
O serie de alte manifestări cutanate pot afecta piciorul diabetic: infecţii bacteriene, micotice, necrobiosis lipoidica, granulomul inelar,etc. Datorită complicaţiilor afecţiunii tratamentul trebuie asigurat de o echipă multidisciplinară, incluzând dermatologi, diabetologi, podiatru, chirurg vascular.
Ulcerele din piciorul diabetic sunt în mod caracteristic localizate în ariile cu presiune crescută, la nivelul proeminenţelor osoase, cum ar fi halucele planta sau articulaţiile metacarpofalangiene. Ulcerele sunt de formă circulară şi sunt înconjurate de un inel de calus. Pot sa apară deformări ale piciorului precum degetele în gheară sau hallux valgus, iar tegumentele uscate, fisurate, cu hipercheratoză sunt un indicator al polineuropatiei.
Managementul piciorului diabetic include măsuri igieno-dietetice, debridarea şi îngrijirea ulcerelor. O multitudine de terapii moderne sunt încă în curs de evaluare.
În concluzie, modificările cutanate din piciorul diabetic reprezintă o afecţiune cu potenţial evolutiv grav, cu risc de amputaţie, o afecţiune care trebuie tratată de o echipa multidisciplinară. În ciuda progreselor inregistrate, prevenţia rămâne cea mai importantă masură terapeutică.

Skin manifestations in diabetic foot
Author: Simona Georgescu

Diabetes mellitus (DM) is a common disease, responsible for increased morbidity and mortality worldwide. Diabetic foot ulcers are some of the most frequent complications in patients suffering from DM, occurring in approximately 15-25% of diabetics. The disease is multifactorial and factors like poor glycemic control, peripheral neuropathy, trauma, improper foot care, inadequate footwear and peripheral vascular disease play a central role in its development. Since diabetic foot is the most frequent condition associated with foot amputation, it is considered an important healthcare issue. However, several other cutaneous disorders can affect the foot of the diabetic, including bacterial infections, fungal and yeast infections, necrobiosis lipoidica, diabetic dermopathy and granuloma annulare, among others. Due to the complexity of the disease, a multidisciplinary team consisting in dermatologists, diabetes specialists, internal medicine specialists, podiatrists and vascular surgeons is required for the best management of the patient.
Diabetic leg ulcers are typically located in areas of high pressure load, over bony prominences of feet, such as the toe, the sole or over the metacarpophalangeal joints. Ulcers are of circular shape and they are surrounded by a ring of callus. Deformities of the foot such as claw toe or hallux valgus can sometimes be observed and dry and fissured skin with hyperkeratosis and lack of hair are signs of polyneuropathy.
The management of diabetic foot includes the modification of predisposing factors, debridement and wound care. Various other modern treatments are now being investigated. However, prevention is of the utmost importance.
In conclusion, cutaneous changes in diabetic foot are serious conditions associated with high risk of foot amputation which should be managed by multidisciplinary teams of specialists. Despite advances in treatment options, prevention remains the most important intervention.

 

 Scurt CV

Grad didactic
Din anul 2011 – Profesor universitar la disciplina Dermatologie a Facultăţii de Medicină Dentară U.M.F. ”Carol Davila” Bucureşti
Funcţie
Profesor universitar doctor, şef disciplina Dermatologie, Facultatea de Medicină Dentară U.M.F. ”Carol Davila” Bucureşti
Şef Clinica Dermatologie, Spitalul de Boli Infecţioase şi Tropicale „V. Babeş” Bucureşti
Competenţe dobândite:
• dermato-cosmetologie,
• laser în dermatologie,
• dermatoscopie
Apartenenţă la Societăţi Ştiinţifice:
• Membru al Societăţii Române de Dermatologie
• Membru al Academiei Europene de Dermatologie şi Venerologie EADV
• Membru al Societăţii Europene de Cercetare în Dermatologie ESDR
• Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină Dentară UMF „Carol Davila” Bucureşti (2004-prezent)
• Preşedinte al Consiliului de Administraţie Spitalul Clinic de Dermatologie „Prof. Dr. S. Longhin” Bucureşti (2004-2006, 2010-2011)

Contactează operatorul PDI 2020

14 + 12 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media