Psih. Luca Liliana

Psih. Luca Liliana
Universitatea “Dunărea de Jos” Galați

Rigorile societății moderne –dismorfofobia
Autori: Liliana Luca, Ana-Cătălina Chiroșcă, Ioana-Maria Marin, Ioana-Maria Marin

Preocuparea omenirii pentru înfățişare a existat dintotdeauna. Aspectul fizic este cartea noastră de vizită cu care ne prezentăm în societate si satisface nevoia personala de impact şi de validare.
În ultimii ani, modelele de frumusețe promovate în mass-media par să fi adus modificări semnificative asupra percepției naturaleții în rândul populației, indiferent de gen, vârstă sau nivel de educație.
Preocuparea excesivă pentru aspectul fizic poate fi un izvor de stres intens şi anxietate. Dismorfofobia este preocuparea persistentă a unei persoane cu privire la un defect imaginar în legătură cu înfățisarea sa, dar perceput ca firesc sau de cele mai multe ori nesesizabil pentru privitor.
Încercările de a atinge perfecțiunea pot duce la comportamente exagerate şi uneori la apariția simptomatologiei psihiatrice.
Colaborarea medic dermatolog- psihiatru şi psiholog poate ameliora condiția persoanelor în cauză, prevenind debutului unei tulburări mintale.

The rigors of modern society- dysmorphophobia
Authors: Liliana Luca, Ana-Cătălina Chiroșcă, Ioana-Maria Marin, Ioana-Maria Marin

The interest of people for their look has always existed. The physical aspect is our look book, which represents us in society and satisfies the personal need of validation and impact.
In the last years, the models of beauty promoted by mass media seem to have brought significant modifications to the perception of nature, regardless of gender, age and level of education.
The excessive interest in the physical aspect can be a source of intense stress and anxiety. Dysmorphophobia is the persistent interest of a person regarding an imaginary defect of their looks, that is perceived natural or usually go unnoticed by the others.
The trials to reach perfection can lead to exaggerated behaviors and sometimes even to psychiatric symptomatology.
The collaboration between the dermatologist and the psychiatrist and psychologist can lessen the condition of the patients, preventing the debut of a mental disorder.

Scurt CV

Psiholog clinician Drd , psihoterapeut

Loc de munca:
Facultatea de Medicină și Farnacie, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați
Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași

Educație:
– Absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” Iași”
– Absolventă a programului de Master în Psihologie Clinică
– Competenţă profesională în domeniul expertizei psihologice judiciare
– Curs de formare în Psihoterapie Integrativă
– Cursuri postuniversitare de Psihologie aplicată în justiţie și de Bioetică
– Doctorand în domeniul Medicină
Activitate profesională:
– membru în comitetele științifice la Conferința Galatia și Primăvara Dermatologică Ieșeană
– participări cu lucrări stiinţifice şi lector/ speaker la conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale de psihiatrie, psihoterapie, medicină legală şi dermatologie
– colaborator la revista Lapsihiatru
– implicare în proiectele de parteneriat pentru dezvoltarea psihiatriei comunitare , în studii clinice și cercetare știintifică ale Spitalului Clinic de Psihiatrie „Socola”
– activitate în domeniul expertizei medico-legale psihiatrice
Membru fondator al Asociației de Psihologie Clinică și Psihoterapie Integrativă din România

Contactează operatorul PDI 2020

14 + 11 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media