Şef lucr. Dr. Florea Laura

Şef lucr. Dr. Florea Laura
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi

Actualități în terapia vasculitelor sistemice asociate cu ANCA
Autori: Laura Florea, Cristiana-Elena Vlad

Vasculitele sistemice sunt boli autoimune caracterizate prin inflamația pereților vaselor mari, mijlocii și mici. Etiologia este plurifactorială fiind implicați factori genetici, infecțioși, de mediu, imuni.
Poliangeita microscopică, granulomatoza cu poliangeită și granulomatoza eozinofilică cu poliangeită sunt încadrate în vasculite de vase mici asociate cu ANCA (auto anticorpi dirijați contra citoplasmei neutrofilului). Anticorpii ANCA pot fi de două tipuri : p ANCA (Ac antimieloperoxidază MPO prin metoda ELISA, cu fluorescență perinucleară prin imunofluorescență indirectă) și c ANCA (Ac antiproteinază 3 PR 3 prin metoda ELISA, cu fluorescență citoplasmatică prin imunofluorescență indirectă). MPO și PR3 se găsesc pe suprafața neutrofilelor, iar interacțiunea dintre antigene și anticorpi se soldează cu activarea neutrofilelor, eliberarea de enzime lizozomale și specii reactive de oxigen ce conduc în final la lezarea pereților vasculari.
Manifestările clinice sunt variate, caracteristice fiind cele renale, pulmonare și în sfera ORL. Diagnosticul de certitudine se pune prin examen histologic.
Tratamentul de inducție se face cu corticoterapie, methotrexat, ciclofosfamida, micofenolat de mofetil sau rituximab, imunosupresorul alegându –se în funcție de forma clinică. Se poate asocia plasmafereza și în unele cazuri hemodializa. Alte opțiuni pentru terapia de inducție sunt Avacopan – inhibitor oral al receptorului fracțiunii C5a a complementului, imunoglobuline, alemtuzumab, deoxysperguatine, etanercept.
Tratamentul de întreținere se face cu ciclofosfamidă, azathioprina, methotrexat, rituximab, leflunomida, micofenolat de mofetil, belimumab asociat corticoterapiei.
Lucrarea își propune prezentarea schemelor de tratament în inducție și întreținere, evaluarea beneficiilor și efectelor adverse ale tratamentului vasculitelor la adult, date comparative privind mortalitatea, funcția renală, necesitatea terapiei de supleere a funcției renale, remisiunea și recăderea în funcție de tratamentul ales.

New approaches to treatment in ANCA associated-vasculitis
Authors: Laura Florea, Cristiana-Elena Vlad

Systemic vasculitis is a group of autoimmune diseases definited by wall inflammation of large, medium and small vessels. The etiology is multifactorial, involving genetic, infectious, environmental and immune factors.
Microscopic polyangiitis, granulomatosis with polyangiitis and eosinophilic granulomatosis with polyangiitis are framed in ANCA-associated small-vessel vasculitis (antineutrophil cytoplasmic antibodies). There are two main kinds of ANCA: pANCA (MPO: antiodies antimieloperoxidase by ELISA method, with perinuclear fluorescence by indirect immunofluorescence) and cANCA (PR3: antiodies antiproteinase 3 by ELISA method, with cytoplasmic fluorescence by indirect immunofluorescence). MPO and PR3 are found on the surface of neutrophils, and the interaction between antigens and antibodies results in the activation of neutrophils, the release of lysosomal enzymes and of reactive oxygen species, that finally lead to damage of the vascular walls.
The clinical manifestations are different, characterized by the renal, pulmonary and ORL disorders. The final diagnosis is performed by histological examination.
Induction therapy should be achieved with corticosteroid therapy, methotrexate, cyclophosphamide, mycophenolate mofetil or rituximab, the immunosuppressant being chosen according to the clinical form. Also, plasmapheresis and in some cases hemodialysis may be associated. Other options for induction therapy are Avacopan – an oral small-molecule C5a receptor antagonist that blocks the effects of C5a, immunoglobulins, alemtuzumab, deoxyspergualin, etanercept.
Maintenance therapy include an association between corticosteroids and cyclophosphamide, azathioprine, methotrexate, rituximab, leflunomide, mofetil mycophenolate, belimumab.
The paper aims to expose the novel treatments for induction and maintenance, the evaluation of the benefits and the adverse effect of treatment of vasculitis in adults, comparative analysis of mortality, renal function, need for renal replacement therapy, the remission and the relapse depending on the treatment options.

Scurt CV

Este medic primar medicină internă şi nefrologie, şef de lucrări la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, doctor în ştiinţe medicale şi are competenţă în ecografie generală. Este coordonator al Compartimentului de Medicină Internă, Spital “Dr C I Parhon” și al Centrului de Dializă DMD.
A lucrat ca Chef de Clinique la Universitatea Paris VII Denis Diderot.
A obţinut Attestation de Formation Specialisee de Nephrologie în Franţa (Faculte de Medicine Amiens) şi Formation Investigateurs aux Essais Cliniques (Universite Paris VII Denis Diderot).
Este autor şi coautor a numeroase cărţi, capitole de carte şi articole apărute în reviste naţionale şi internaţionale.
Este membru al Societăţii Române de Nefrologie, Societăţii Române de Medicină Internă şi al Societăţii Europene de Dializă şi Transplant Renal (ERA-EDTA).
Domenii de interes: bolile autoimune, patologia cardio-vasculară în populația generală și în boala cronică de rinichi, nutriția pacientului cu boală cronică renală, hemodializa, dializa peritoneală.
Îşi desfăşoară activitatea în Clinica de Medicină Internă – Nefrologie a Spitalului “Dr. C.I. Parhon” / U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași.

Contactează operatorul PDI 2020

2 + 13 =

Operatorul PDI 2020

 

 

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media