Asist. Univ. Dr. Radu Antonia

Asist. Univ. Dr. Radu Antonia
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Studiul imunohistochimic comparativ al CD 117 în leziunile melanocitare
Autori: Antonia Radu1, Cornelia Bejenaru1, I Ţolea2, LE Bejenaru3, Gabriela Stoleriu4, Daciana Elena Brănişteanu5
1Departamentul de Botanică Farmaceutică, Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova
2Departamentul de Dermatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova
3Departmentul de Farmacognozie și Fitoterapie, Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova
4Departamentul Clinic, Universitatea de Medicină și Farmacie “Dunărea de Jos” Galați
5Departamentul de Dermatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, România

Cuvinte cheie: melanom, CD 117, imunohistochimie, tumorigeneza, inhibitori de tirozin kinaza

Scopul acestui studiu a fost evaluarea imunohistochimică comparativă a lui CD 117, biomarkerul care evaluează atât progresia, cât și prognosticul tumoral, în diferite leziuni melanocitare, pentru a evidenția importanța acestui biomarker în melanomul malign (MM). Studiul a fost făcut pe 55 de cazuri, reprezentate de un grup de control, care a inclus 10 cazuri de nevi, cât și de un grup de studiu, care conținea 35 de cazuri de melanom primar și 10 metastaze. CD 117 este extrem de implicat în procesul de tumorigeneză al tumorilor cutanate, fiind nedetectabil din punct de vedere imunohistochimic în leziunile benigne, dar intens exprimat în leziunile displazice și în zonele de melanom in situ. În melanoamele invazive, expresia lui CD 117 tinde să descrească odată cu progresia neoplaziei și intrarea în faza tumorigenică, de creștere verticală, fiind mai scăzută în componența dermică profundă a tumorilor și in melanoamele nodulare. Pentru a elimina barierele epidermice și a caștiga un avantaj proliferativ pentru a permite tranziția către faza de creștere verticală, se pare că MM ar trebui să piardă expresia lui CD117. Metastazele cutanate exprimă CD 117 la un nivel comparabil cu tumorile lor primare, sugerând ca alte mecanisme intervin direct în procesul de metastază, nu doar pierderea expresiei CD 117. Supraexpresia CD 117 în leziunile melanocitare cutanate se corelează semnificativ cu intensitatea crescută a imunocoloratiei, sugerând că evaluarea imunohistochimică a lui CD 117 poate deveni o bună metodă pentru screening-ul pacienților, care ar putea beneficia de o terapie personalizată cu inhibitori de tirozin kinază.

Comparative immunohistochemical evaluation of CD 117 in melanocytic lesions
Autori: Antonia Radu1, Cornelia Bejenaru1, I Ţolea2, LE Bejenaru3, Gabriela Stoleriu4, Daciana Elena Brănişteanu5
1Pharmaceutical Botany Department, University of Medicine and Pharmacy Craiova
2Dermatology Department, University of Medicine and Pharmacy Craiova
3Department of Pharmacognosy and Phytotherapy, University of Medicine and Pharmacy Craiova
4Clinical Department, Faculty of Medicine and Pharmacy, “Dunărea de Jos” University Galati
5Dermatology Department, ‘Grigore T. Popa’ University of Medicine and Pharmacy Iasi, Romania

Keywords: melanoma, CD 117, immunohistochemistry, tumorigenesis, tyrosine kinase inhibitors

The aim of this research was to do a comparative immunohistochemical evaluation of CD 117, the biomarker that evaluates both tumor progression and prognosis, in different melanocytic lesions, to emphasize the significance of this biomarker in malignant melanoma (MM). The study was performed on 55 cases, represented by a control group, which included 10 cases of nevi, as well as a study group consisting of 35 cases of primary MM and 10 metastases. CD 117 is massively involved in the process of tumorigenesis of cutaneous malignancies, being immunohistochemically undetectable in benign neural lesions, but densely expressed in dysplastic lesions and in situ melanoma areas. In invasive cutaneous MMs, CD 117 expression tends to decrease as neoplasia progresses and goes into the tumorigenic, vertical growth phase, being lower in the profound dermal component of tumors and in nodular MMs. To eliminate the epidermal barriers and gain a proliferative advantage to allow the transition to the vertical growth phase, it seems that MM should lose expression of CD 117. Cutaneous metastases express CD 117 at a level comparable to their primary tumors, suggesting that other mechanisms interfere directly with the metastasis process and not loss of CD 117 expression by itself. CD 117 overexpression in cutaneous melanocytic lesions correlates significantly with increased immunostaining intensity, suggesting that the immunohistochemical evaluation of CD 117 may be a good method for screening patients, who could benefit from a personalized therapy with tyrosine kinase inhibitors.

Scurt CV

Profesia, titlul ştiinţific: farmacist, doctor în medicină, asistent universitar UMF Craiova, jurist

Studii:
Universitare:
▪ Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova: 2012
▪ Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova: 2013
Postuniversitare:
– Specialitate “Drept Privat”, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova: 2013
– Specialitate “Farmacologie şi Toxicologie”, Facultatea de Farmacie, U.M.F. din Craiova: 2014

Realizări ştiinţifice şi profesionale:
Experienţă profesională:
2013-prezent: Farmacist Diriginte, SC Izvorul Tamaduirii Biovita SRL
2018-prezent: Asistent Universitar Dr., disciplina Botanica Farmaceutica, Facultatea de Farmacie, U.M.F. Craiova
Activitate ştiinţifică:
Doctorat – UMF Craiova:
▪ Titlul tezei de doctorat: “Studiul parametrilor clinico-morfologici şi al markerilor imunohistochimici cu implicaţii tumorigenice, prognostice şi terapeutice în melanomul malign cutanat”, sub conducerea Prof. Univ. Dr. Anica Dricu;
▪ Confirmarea titlului de doctor în domeniul Medicină: Ord. M.E.N. nr. 3356/21.03.2018.
Proiecte de cercetare:
2014-2015: POSDRU/159/1.5/S/133377, titlu: “Probleme de diagnostic în melanomul malign – implicații terapeutice”
2016-2017: UMF Craiova, titlu: “Evaluarea in vitro a efectului acidului salicilic asupra tumorilor cerebrale”
Lucrări in extenso publicate în reviste cotate ISI Web of Science sau indexate BDI: 13
Articole publicate în rezumat în volumele unor manifestări ştiinţifice cu ISBN sau ISSN: 27
 Membru al unor societăţi ştiinţifice la nivel national:
▪ Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România
▪ Societatea Română de Istoria Farmaciei
▪ Societatea Română de Biologie Celulară
▪ Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară
▪ Societatea Română de Dermatologie

Contactează operatorul PDI 2024

15 + 2 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventer.ro

Parteneri Media