Asist. Univ. Dr. Suciu Gloria

Asist. Univ. Dr. Suciu Gloria
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București
Spitalul Clinic Colentina, București

Aspecte dermatologice în deficiențele vitaminice
Autori: Gloria Suciu1,2, Cristina Gabriela Lupu2, Ana Cutoiu2, Laura Munteanu2
1U.M.F. Carol Davila
2Spitalul Clinic Colentina, București

Cuvinte cheie: hipervitaminoze, semne cutanate

Vitaminele sunt constituenți ai dietei umane esențiali pentru dezvoltarea și menținerea funcțiilor corpului, fără rol de sursă de energie. Vitaminele sunt fie liposolubile (A, D, E, K), fie hidrosolubile. Niciuna dintre cele liposolubile nu sunt cofactori pentru enzime, în timp ce majoritatea celor hidrosolubile sunt.
Hipervitaminoza e mai probabilă în cazul vitaminelor liposolubile. Toxicitatea datorată dozelor mari de vitamine hidrosolubile este rar întâlnită, ele fiind repid excretate prin urină.
Ingestia excesivă de vitamine apare mai adesea la persoane care urmăresc efecte anti-îmbătrânire sau antineoplazice. În contextul actual (pandemia Corona virus) oamenii ingeră o cantitate impresionantă de suplimente alimentare, inclusiv vitamine în speranța creșterii rezistenței la infecții.
Anumite hipervitaminoze au semne cutanate (ex cheilită, xeroză cu prurit, alopecie în excesul de vitamina A, peteșii și echimoze în excesul vitaminei E, flushing, acantosis nigricans în exces de vitamina B3 etc).
Medicul trebuie să recunoască aceste semne și să stopeze aportul vitaminic necorespunzător.

Dermatological findings associated with vitamin excess 
Authors: Gloria Suciu1,2, Cristina Gabriela Lupu2, Ana Cutoiu2, Laura Munteanu2
1U.M.Ph. “Carol Davila” Bucharest
2Colentina Clinical Hospital, Bucharest

Keywords: vitamin excess, cutaneous signs

Vitamins are constituents of the human diet essential for development and maintenance of bodily functions, without having a role as an energy source. Vitamins are either fat-soluble (A, D, E, K) or water-soluble. None of the fat-soluble vitamins appear to serve as cofactors for enzymes whereas most of the water-soluble vitamins do.
Symptomatic vitamin excess is more likely with fat-soluble vitamins. Toxicity due to high doses of water-soluble vitamins is rarely seen, as they are rapidly excreted via the urine.
Excessive ingestion of vitamins most commonly occurs in people seeking potential anti-ageing and antineoplastic effects. In actual context (Corona pandemic) people ingest a lot of suppliments aiming resistance to infection.
Certain vitamin excess have cutaneous signs (eg cheilitis, xerosis with pruritus, dermatitis, alopecia in vitamin A excess, petechiae and ecchymoses in vitamin E excess, flushing, acanthosis nigricans in vitamin B3 excess etc). Physicians must recognise this signs and stop innaproppiate intake of vitamins.

Scurt CV

Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
Asistent Universitar, U.M.F. “Carol Davila” București
Medic primar dermato-venerolog
Doctor în medicină, U.M.F. “Carol Davila” București
Membră a Societătii Române de Dermatologie, Academiei Europene de Dermato-Venerologie

Contactează operatorul PDI 2023

11 + 11 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro