Prof. Dr. Ancuceanu Robert

Prof. Dr. Ancuceanu Robert

Prof. Dr. Ancuceanu Robert

Prof. Dr. Ancuceanu Robert
Facultatea de Farmacie, U.M.F. “Carol Davila”, Bucureşti

Dermatita atopică la copii și microbiomul – implicații pentru prevenție și terapie

Autori: R. Ancuceanu, Mihaela Dinu
UMF „Carol Davila“, Facultatea de Farmacie, București

Cuvinte cheie: microbiom cutanat, dermatită atopică, Staphylococcus aures, Staphylococcus epidermidis, Malassezia

Dermatita atopică (DA) este o afecțiune cronică inflamatorie a pielii care apare cel mai frecvent în copilărie. Aceasta se caracterizează prin recurențe și poate prezenta evoluții diferite la fiecare pacient, dar în general este asociată cu prurit intens. DA pare să fie un sindrom rezultat din interacțiunea mai multor cauze interconectate, care includ factori inflamatori, funcția de barieră pielii și factori microbieni. Desi s-a acordat o atentie sporita explorarii relatiei dintre microbiomul intestinal al copiilor si o serie de patologii sistemice, interesul pentru microbiomul pielii la copii a fost adesea neglijat. Cu toate acestea, în ultimul deceniu au început să se acumuleze mai multe date care să clarifice diferențele în structura și diversitatea microbiomului între pacienții pediatrici cu DA și cei altminteri sănătoși. Datele disponibile până acum tind să sugereze o disbioză pronunțată în cursul exacerbărilor DA, cu o diminuare substanțială a diversității microbiene. Mai multe studii (în general cu diverse limitări metodologice) au raportat colonizarea sau amplificarea colonizării cu S. aureus în cursul exacerbărilor, sugerând o implicare a acestei specii bacteriene în patologia DA. Există date care sugerează și o posibilă implicare a speciilor fungice de Malassezia în apariția leziunilor DA, dar tiparele observate până acum nu se pretează la o interpretare simplă. Soluții terapeutice diverse sunt astăzi evaluate, incluzând utilizarea de probiotice și alte mijloace de repopulare cu specii microbiene benefice, terapii pe bază de fagi, substanțe cu moleculă mică sau peptide împotriva S. aureus.

Atopic dermatitis in children and the microbiome – implications for prevention and therapy

Authors: R. Ancuceanu, Mihaela Dinu
“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Bucharest

Keywords: skin microbiome, atopic dermatitis, Staphylococcus aures, Staphylococcus epidermidis, Malassezia

Atopic dermatitis (AD) is a chronic inflammatory skin condition that most commonly occurs in childhood. It is characterised by recurrences and may present different courses in each patient, but is generally associated with intense itching. AD appears to be a syndrome resulting from the interaction of several interconnected causes, which include inflammatory factors, skin barrier function and microbial factors. Although increased attention has been paid to exploring the relationship between the gut microbiome of children and a range of systemic pathologies, interest in the skin microbiome in children has often been neglected. However, in the last decade more data have begun to accumulate clarifying differences in microbiome structure and diversity between pediatric AD patients and otherwise healthy patients. The data available so far tend to suggest a pronounced dysbiosis during AD exacerbations, with a substantial decrease in microbial diversity. Several studies (generally with various methodological limitations) have reported colonisation or enhanced colonisation with S. aureus during exacerbations, suggesting an involvement of this bacterial species in AD pathology. There are also data suggesting a possible involvement of fungal Malassezia species in the development of AD lesions, but the patterns observed so far do not lend themselves to simple interpretation. Various therapeutic solutions are now being evaluated, including the use of probiotics and other means of repopulation with beneficial microbial species, phage-based therapies, small molecule substances or peptides against S. aureus.

Scurt CV

Robert Ancuceanu este profesor şi prodecan în cadrul Facultăţii de Farmacie din Bucureşti, disciplina Botanică farmaceutică şi biologie celulară. Cu un doctorat în farmacie, un masterat în biostatistică şi licenţă în drept, a lucrat în diferite domenii farmaceutice, de la cel academic la cel industrial şi în cadrul autorităţilor de reglementare. A fost director general al Direcţiei Generale Farmaceutice şi Aparatură Medicală din Ministerul Sănătăţii şi Vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale a Medicamentului. A fost membru al Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman (CHMP) şi al Comitetului Pediatric (PDCO) şi membru altern (supleant) al Comitetului pentru Medicamente pe bază de Plante din cadrul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA), precum şi membru în mai multe comitete sau grupuri de lucru din domeniul farmaceutic. A publicat 56 articole ştiinţifice indexate ISI, este autor a două cărţi şi co-autor la alte patru. Pe lângă interesul său larg pentru toate aspectele domeniului farmaceutic, Robert se consideră un renascentist întârziat, fiind interesat şi de drept, istorie, muzică, biostatistică și machine learning, sociologie şi literatură.

Contactează operatorul PDI 2023

7 + 10 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro

Prof. Dr. Ancuța Codrina

Prof. Dr. Ancuța Codrina

Prof. Dr. Ancuța Codrina

 

Prof. Dr. Ancuța Codrina
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

Scurt CV

Profesor universitar, Disciplina Reumatologie, Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iasi.
Medic primar reumatologie si reabilitare, șef clinica Reumatologie 2, Spitalul Clinic Recuperare Iași
Coordonator Centru EUSTAR 162, afiliat rețelei EUSTAR (European Scleroderma Trials and Research Group),
Coordonator Centru Capilaroscopie – Network of imaging training center 2016-2021 (EULAR)
Training in capilaroscopie (Paris, Franța 2004), ecografie musculoscheletala (Paris, Franța, 2004; Barcelona, Spania, 2008); osteodensitometrie DXA (București, România, 2006).
Membru în societăți stiințifice internaționale: EUSTAR, IASP (Internațional Associațion for the Study of Pain) și Special Interest Group Musculoskeletal Pain, SLEuro (European Lupus Society)
Domenii de interes: terapia biologica în patologia reumatismala imun mediată, orphan disease (Sclerodermia sistemică, miopatii inflamatorii idiopatice), sarcina și patologia reumatismala imun mediată

Contactează operatorul PDI 2023

9 + 6 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro

Prof. Dr. Arsenescu Georgescu Cătălina

Prof. Dr. Arsenescu Georgescu Cătălina

Prof. Dr. Arsenescu Georgescu Cătălina

Prof. Dr. Arsenescu Georgescu Cătălina
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

Scurt CV

Membru Titular al Academiei Române de Științe Medicale
Profesor Universitar – Medicină Internă și Cardiologie – Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Cetățean de Onoare al Municipiului Iași
Născută în Iași, a urmat cursurile liceale ale Colegiului Național „Costache Negruzzi” Iași. Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.
Membru Titular al Academiei Române de Științe Medicale
Profesor Universitar – Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Coordonator de Doctorat – Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Cetățean de Onoare al Municipiului Iași
Președinte Club Rotary Iași – an rotarian 2022-2023
Realizator TV Tele Moldova Plus
Doctor în Științe Medicale
Medic primar medicină internă și cardiologie
Coordonator Cardio Medica Iași
Competență în ecografie generală și ecocardiografie
Competență în electrofiziologie și dispozitive implantabile
Specialist european in hipertensiune arterială
Meritul Sanitar în grad de Cavaler, acordat de Președintele României
Medicul Anului 2008 – Gala Premiilor de Excelență
Premiul pentru activitate științifică, 2008, conferit de Societatea Română de Medicină Internă
Premiul special pentru cea mai bună carte universitară a anului 2001, acordat de Colegiul Medicilor din România
Membru al Societății Române de Cardiologie
Membru în Board-ul Societății Române de Medicină Internă
Membru în Societatea Română de Hipertensiune
Membru în Societatea Internațională de Hipertensiune Arterială
Fellow of the European Society of Cardiology
Membru al European Heart Rhythm Society
Membru al Societății Europene de Hipertensiune
Membru al Societății Europene de Ecocardiografie
Autor sau coautor a numeroase cărți și capitole, publicate în edituri naționale și internaționale
Autor sau coautor a numeroase articole indexate in baze de date naționale și internaționale
Membru în proiecte de cercetare naționale și internaționale
Coordonator de proiecte educaționale și de formare continuă

Contactează operatorul PDI 2023

3 + 1 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro

Cercetător Științific gr. I Dr. Benea Vasile

Cercetător Științific gr. I Dr. Benea Vasile

Cercetător Științific gr. I Dr. Benea Vasile

C.Ș. gr. I Dr. Benea Vasile
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale “Victor Babeş” Bucureşti

Scurt CV

Experienţa profesională:
Prezent: cercetător ştiinţific principal gr. I, Laboratorul de cercetare dermato-venerologie, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Victor Babeş” Bucureşti
2002 – 2012: cercetător ştiinţific principal gr. I, Centrul Dermato-venerologic, Spitalul Clinic de Dermatologie “Prof. dr. Scarlat Longhin” Bucureşti;
1996: cercetător ştiinţific gr II, Centrul Dermato-venerologic, Spitalul Clinic de Dermatologie “Prof. dr. Scarlat Longhin” Bucureşti;
1994: medic primar dermato-venerolog, Spitalul Clinic de Dermatologie “Prof. dr. Scarlat Longhin” Bucureşti;
1989: cercetător ştiinţific gr III, Centrul Dermato-venerologic, Spitalul Clinic de Dermatologie “Prof. dr. Scarlat Longhin” Bucureşti;
1989: medic specialist dermato-venerolog; Spitalul Clinic de Dermatologie “Prof. dr. Scarlat Longhin” Bucureşti;
1983: medic-doctor în medicină generală, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti; prerepartiţie în cercetarea clinică medicală la Centrul Dermato-venerologic Bucureşti;
Coordonator al Laboratorului de cercetare dermato-venerologie, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Victor Babeş” Bucureşti
2009-2012: Manager, Spitalul Clinic de Dermatologie “Scarlat Longhin”, Bucureşti
2004-2009: Director Medical, Spitalul Clinic de Dermatologie “Scarlat Longhin”, Bucureşti
1993 – prezent: Şeful Laboratorului de Alergologie, Laboratorul de cercetare dermato-venerologie;
Activităţi şi responsabilităţi principale:
Activitate de cercetare – Laboratorul de cercetare dermato-venerologie, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Victor Babeş” Bucureşti;
Asistenţă medicală specialitatea dermato-venerologie – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Victor Babeş” Bucureşti;
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Victor Babeş”, Bucureşti
Educaţie şi formare:
Perioada:
Calificarea / diploma obţinută:
2002: cercetător ştiinţific principal gr. I, Academia de Ştiinţe Medicale, România;
2001: doctor în ştiinţe medicale, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti;
1996: cercetător ştiinţific gr II, Academia de Ştiinţe Medicale, România;
1994: medic primar dermato-venerolog;
1989: cercetător ştiinţific gr III, Academia de Ştiinţe Medicale, România;
1989: medic specialist dermato-venerolog;
1977-1983: Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, medic-doctor în medicină generală,
1972-1976: Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi.

Contactează operatorul PDI 2023

8 + 2 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro

Prof. Dr. Bojincă Mihai

Prof. Dr. Bojincă Mihai

Prof. Dr. Bojincă Mihai

Prof. Dr. Bojincă Mihai
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, România

Scurt CV

Experiență profesională:
2021 – Profesor universitar disciplina Reumatologie – Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București
2007-2021 – Conferențiar universitar –
2004-2007 – Șef de lucrări –
2000-2004 – Asistent universitar –

Educație și pregătire:
1990-1991, 1991-1994 – Medic stagiar, medic secundar Medicină Internă
1995 – Medic specialist Medicină Internă
1998 – Medic specialist Reumatologie
2000 – Medic primar Medicină Internă
2004 – Medic primar Reumatologie
2004 – Doctor în Medicină

Activitate științifică:
Autor și co-autor a 3 cărți și 8 capitole în monografii și tratate.
Autor și co–autor a peste 45 articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale.
Autor și co-autor a peste 50 de articole în reviste listate CNCSIS b+
Autor a peste 200 de prezentări şi postere la conferințe şi congrese naţionale şi internaţionale

Contactează operatorul PDI 2023

8 + 15 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro