Conf. Dr. Brănișteanu Daniel Constantin

Conf. Dr. Brănișteanu Daniel Constantin
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Clinica “Retina Center”, Iași 

Actualități în manifestările oculare ale COVID-19
Autori: D.C. Brănişteanu1,2, Anisia Iuliana Alexa1

1. Disciplina Oftalmologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T.Popa”, Iași
2. Clinica “Retina Center”, Iași

Cuvinte cheie: COVID-19, conjunctivită, uveită, ocluzii vasculare, neuropatie optică, vaccin

COVID-19 este o patologie infecțioasă cu potențial letal ce afectează în principal tractul respirator și care își menține caracterul pandemic prin apariția constantă de noi tulpini ale coronavirusului SARS-CoV-2. Pe lîngă manifestările respiratorii au fost raportate disfuncții multiorgan ce interesează sistemul nervos central și periferic, miocardul, sistemul gastro-intestinal, tegumentul, sistemul endocrin și ochiul. Cu o incidență estimată între 6 și 12%, infecția virală concomitentă a suprafeței oculare, manifestată prin conjunctivită foliculară, durere oculară, senzație de uscăciune, congestie și secreție a fost prima și cea mai comună manifestare oculară raportată. Incidența acesteia crește la copii și în cazurile severe de COVID-19 la adult, când se pot asocia keratopatia de expunere și leziunile corneene ulcerative la pacienții intubati sau cu masca respiratorie. Alte manifestări rare raportate la nivelul segmentului anterior sunt sclerita nodulară, conjunctivita membranoasă asociată cu eritem multiform major și uveita anterioară. La nivelul segmentului posterior al ochiului COVID-19 crește de aproape 9 ori riscul de apariție a microvasculopatiei caracterizată prin hemoragii retiniene, exsudate vătoase și rarefierea arborelui capilar. Au fost de asemenea descrise cazuri de neuroretinopatie maculară acută, ocluzii vasculare arteriale și venoase și corioretinită multifocală. Paralizia musculaturii extraoculare, neuropatia optică inflamatorie și cea ischemică sunt atingeri neuro-oftalmologice consecință a tulburărilor ischemice și inflamatorii. Utilizarea diverselor vaccinuri COVID-19, a fost de asemenea asociată cu manifestări oculare diverse ce au variat ca severitate de la edem palpebral, leziuni echimotice sau purpurice palpebrale la tromboza venei oftalmice superioare, sdr. Tolosa-Hunt, ocluzii vasculare venoase și arteriale, neuroretinopatie acută maculară, maculopatie acută paracentrala, uveită anterioară, neuroretinită și rejetul grefonului cornean.

Ocular manifestations of COVID-19 – an update
Authors: D.C. Brănişteanu1,2, Anisia Iuliana Alexa1

1. Ophthalmology Department, University of Medicine and Pharmacy “Grigore T.Popa”, Iasi
2. “Retina Center” Eye Clinic, Iasi

Keywords: COVID-19, conjunctivitis, uveitis, vascular occlusions, optic neuropathy, vaccine;

COVID-19 is a potentially lethal infectious disease involving mainly the respiratory tract. The pandemic characteristic is related to constant mutations of the SARS-CoV-2 virus. Beside respiratory manifestations, multi-organ dysfunctions have been reported involving the central and the peripheral nervous system, the myocardium, the gastrointestinal tract, the tegument, the endocrine system, and the eye. With an estimated incidence between 6 and 12%, the concomitant viral infection of the ocular surface, presented as follicular conjunctivitis, ocular pain, ocular dryness, congestion, and discharge is the first and the most reported ocular manifestation. The incidence rises in children and in severe adult cases and can be accompanied by exposure keratitis and corneal ulcerations in ICU patients. Less frequent anterior segment manifestations include nodular scleritis, membranous conjunctivitis associated with major erythema multiforme, and anterior uveitis. Within the posterior segment of the eye, COVID 19 induces a ninefold increase of the risk for microvasculopathy characterized by retinal hemorrhages, cotton-wool spots, and capillary attenuation. Also, cases of acute macular neuropathy, arterial and venous retinal occlusions, and multifocal chorioretinitis were reported. Extraocular nerve palsies and inflammatory and ischemic optic neuropathies are neuro-ophthalmological consequences of the ischemic and inflammatory trouble. The usage of different COVID-19 vaccines has been also associated with different ocular manifestations ranging in severity from palpebral edema, purpuric and ecchymotic eyelid lesion to superior ophthalmic vein thrombosis, Tolosa-Hunt syndrome, venous and arterial retinal occlusions, acute macular neuropathy, paracentral acute middle maculopathy, anterior uveitis, neuroretinitis, and corneal graft rejection.

Simpozion Alfasigma

‘’ROLUL SULODEXID IN AFECTIUNILE VASCULARE‘’!
Lectori: A.O. Petriș, D.C.  Brănișteanu

Boala venoasa cronica netratata poate avea o evolutie progresiva avand un impact semnificativ asupra calitatii vietii pacientilor.
Factorii de risc ai bolii venoase impreuna cu stresul tensional, determina alterarea morfologica si functionala a glicocalixului endotelial si a endoteliului contribuind astfel la dezvoltarea bolii venoase.
In boala venoasa cronica hipertensiunea venoasa va activa tromboza, inflamatia parietala si remodelarea vasculara.
Tratamentul cu glicozaminoglicani (ex. Vessel Due F® – sulodexid original, considerat un precursor natural de glicocalix, un glicozaminoglican compozit 80% heparan-sulfat si 20% dermatan-sulfat) poate reface si mentine integritatea glicocalixului endotelial.

Diabetul zaharat este o patologie care poate duce frecvent la complicatii microvasculare, precum picior diabetic, retinopatie diabetica si nefropatie diabetica (boala renala cronica), ca urmare a stresului chimic si metabolic generat de valorile crescute ale glicemiei asociate cresterii rezistentei tisulare la insulina.

In cazul unui pacient cu retinopatie diabetica masurile terapeutice trebuie sa vizeze in primul rand eliminarea/reducerea factorilor de risc, limitarea evolutiei leziunilor vasculare, ameliorarea hemodinamicii si refacerea structurii peretelui vascular.

Tratamentul cu Vessel Due F® a inregistrat o crestere semnificativa a grosimii stratului de glicocalix masurat la nivelul vaselor retiniene, sustinand in acest fel caracterul vasculotrop marcant in refacerea endoteliului si a glicocalixului vascular, cu ameliorarea consecutiva a hemodinamicii si a functiei endoteliale.

Untreated chronic venous disease can have a progressive evolution with a significant impact on patients’ quality of life.
The risk factors of venous disease together with the tensional stress, determine the morphological and functional alteration of the endothelial glycocalyx and of the endothelium, thus contributing to the development of venous disease.
In chronic venous disease, venous hypertension will activate thrombosis, parietal inflammation, and vascular remodeling.
Treatment with glycosaminoglycans (eg Vessel Due F®, considered a natural precursor of glycocalyx, a composite glycosaminoglycan 80% heparan sulfate and 20% dermatan sulfate) can restore and maintain the integrity of the endothelial glycocalyx.

Diabetes is a condition that can frequently lead to microvascular complications, such as diabetic foot, diabetic retinopathy and diabetic nephropathy (chronic kidney disease), due to chemical and metabolic stress caused by high blood sugar levels associated with increased tissue resistance to insulin.

In the case of a patient with diabetic retinopathy, the therapeutic measures must primarily aim at eliminating / reducing the risk factors, limiting the evolution of the vascular lesions, improving the hemodynamics and restoring the structure of the vascular wall.

Vessel Due F® treatment proved a significant increase in the thickness of the glycocalyx layer measured in the retinal vessels, thus supporting the marked vasculotropism in the restoration of the endothelium and vascular glycocalyx, with the consequent improvement of hemodynamics and endothelial function.

Keywords: original sulodexide, antithrombotic, chronic venous disease, diabetic retinopathy, microvascular complications, vascular lesions, endothelial function.

Scurt CV

Titluri profesionale:
• Conferențiar şi Titular de Curs la Disciplina Oftalmologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi
• Specialist în Retinologie, Şeful Clinicii ”Retina Center” Iaşi, România
• Membru fondator şi membru în Comitetul de Conducere a Societăţii Române Retina
• Membru în Consiliul de conducere a Societăţii Române de Oftalmologie
• Titlu onorific de FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology) acordat în 2014 pentru merite profesionale şi contribuţia adusă şcolii de retinologie româneşti
• Editor Asistent şi membru în Comitetul Editorial Naţional al “Romanian Journal of Ophthalmology”
• Membru Euretina (European Society of Retina Specialists)

Calificări:
• Titlu de Doctor Medic a Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Grigore T Popa” Iaşi, 1991
• AFSA în oftalmologie, specializarea retină, la Universitatea Claude Bernard, Lyon, France
• Medic primar oftalmolog din 2000
• Doctor în Știinţe Medicale din 2006 datorită Lucrării în Retinologie
• Stagii de pregătire în patologia medicală şi chirurgicală a retinei în departamente de specialitate din Lyon, Franta; Louisville, SUA; Gent, Belgia; Frankfurt, Berlin şi Wurzburg, Germania

Contribuţii ştiinţifice şi profesionale:
• Crearea primului centru de retină medicală, laser şi chirurgicală într-un spital public din zona Moldovei în 1997
• Implicarea constantă în promovarea şi implementarea de noi metode diagnostice, tratamente medicale şi chirurgicale în patologia retinei
• Cooperare ştiinţifică şi implicare activă în 7 studii clinice internaţionale
• Peste 50 de articole şi capitole de carte publicate
• Peste 150 de prezentări ştiinţifice la Congrese Naţionale şi Internaţionale
• Speaker invitat la Conferinţe şi Congrese de specialitate

Contactează operatorul PDI 2023

7 + 11 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro