Conf. Dr. Furnică Cristina

Conf. Univ. Dr. Furnică Cristina
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

Responsabilitatea medicală în practica dermatologică
Autori: Cristina Furnică, Diana Bulgaru Iliescu, Raluca Ozana Chistol, M. Yasin

Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, România
Institutul de Medicină Legală, Iași, România
Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Iași, România

Cuvinte cheie: responsabilitate medicală, malpraxis, prevenție, factori de risc

Responsabilitatea medicului față de pacient constituie un subiect dezbătut atât de deontologia medicală cât și de științele juridice, malpraxisul medical fiind intens mediatizat și invocat de pacienți și avocați deopotrivă. Răspunderea profesională medicală afectează toate specialitățile medicale și chirurgicale, inclusiv dermatologia. Deși dermatologii sunt, în general, dați în judecată mai puțin frecvent comparativ cu cei din alte specialități, se estimează că, chiar și pentru medicii din specialități mai puțin predispuse la litigii, aproximativ 36% dintre ei vor fi dați în judecată cel puțin o dată pe parcursul carierei profesionale. În lucrarea de față ne propunem să examinăm caracteristicile răspunderii medicale și a malpraxisului în dermatologie din punct de vedere al diagnosticului, tratamentului și prevenției în condițiile în care o varietate de scenarii clinice grevate de dificultăți diagnostice sau terapeutice, în special melanomul malign și medicația cu efecte adverse importante (metotrexat, corticosteroizi, retinoizi, sulfone), sunt susceptibile la reclamații pentru malpraxis. Identificarea factorilor de risc de malpraxis în dermatologie poate fi utilizată pentru ameliorarea calității îngrijirii pacienților și pentru prevenirea în viitor a potențialelor acuzații. Creșterea gradului de conștientizare a dermatologilor cu privire la responsabilitatea medicală și malpraxis poate afecta procesul de luare a deciziilor clinice și practica curentă.

Medical liability in dermatological practice
Authors: CCristina Furnică, Diana Bulgaru Iliescu, Raluca Ozana Chistol, M. Yasin

Faculty of Medicine, University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi, Romania
Institute of Forensic Medicine, Iasi, Romania
Institute of Cardiovascular Diseases “Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Iasi, Romania

Keywords: medical liability, malpractice, prevention, risk factors

The responsibility of the doctor towards the patient is a subject of debate for both medical ethics and legal sciences, medical malpractice being intensely publicised and invoked by patients and lawyers alike. Professional liability affects all medical and surgical specialties, including dermatology. Although dermatologists are generally sued less frequently than those in other specialties, it is estimated that even for doctors in less litigation-prone specialties, about 36% of them will be sued at least once during their professional career. In this paper we aim to examine the characteristics of medical liability and malpractice in dermatology from different perspectives – diagnosis, treatment and prevention in a context where a variety of clinical scenarios fraught with diagnostic or therapeutic difficulties, particularly malignant melanoma and medication with significant side effects (methotrexate, corticosteroids, retinoids, sulphones), and are susceptible to malpractice claims. Identifying risk factors for malpractice in dermatology can be used to improve the quality of patient care and prevent potential future claims. Increasing dermatologists’ awareness of medical liability and malpractice can affect clinical decision-making and current practice.

Scurt CV

Conferențiar Universitar la Disciplina de Anatomie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

Doctor în Medicină, specializarea Chirurgie
Medic Specialist Medicină Legală la Institutul de Medicină Legală, Iași, România
Medic Specialist Psihiatrie
Membră a societăților profesionale de profil: Societatea Română de Anatomie, Anatomische Gesellschaft
Autoare a 16 cărți și 9 capitole de carte, 23 articole în reviste indexate Thompson Reuters, 29 articole indexate în baze de date internaționale
Lucrări reprezentative: Grigore Tinică, Cristina Furnică (editori). Cordul. Anatomie clinică și chirurgicală (Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015) și Tinică G, Furnică C editori. Anatomia chirurgicală a sistemului cardiovascular (Editura „Gr.T.Popa” U.M.F. Iași, 2017)
Domenii de interes: neuroanatomie – aspecte mezoscopice, funcționale și clinice, anatomie cardiovasculară – aspecte mezoscopice, funcționale și clinice, aspecte medico-legale ale practicii medicale, etică și deontologie în practica medicală

Contactează operatorul PDI 2021

15 + 2 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media