Conf. Univ. Dr. Ungureanu Loredana

Conf. Univ. Dr. Ungureanu Loredana
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

Rolul dermatologului în melanomul cutanat

Autor: Loredana Ungureanu

Cuvinte cheie: melanom, echipa multidisciplinară, diagnostic, tratament, urmărire

Melanomul cutanat reprezintă tumora malignă derivată din melanocite, caracterizată printr-o agresivitate și capacitate de metastazare crescute. Incidența melanomului este în continuă creștere în toate țările lumii. Pentru a trata corect melanomul, echipa multidisciplinară ar trebui să cuprindă medici din diferite specialități – dermatologie, anatomo-patologie, radiologie, medicină nucleară, chirurgie, oncologie, radioterapie. Rolul dermatologului în această echipă este esențial în îmbunătățirea îngrijirii și prognosticului. Dermatologul realizează diagnosticul precoce, terapia bolii limitate la nivel cutanat, urmărirea periodică și nu în ultimul rând, este responsabil de prevenția adresată populației generale și la risc.

Role of dermatologist in cutaneous melanoma

Autor: Loredana Ungureanu

Keywords: melanoma, multidisciplinary team, diagnosis, therapy, follow-up

Cutaneous melanoma is the malignant tumor derived from melanocytes, characterized by increased aggressiveness and ability to metastasize. The incidence of melanoma is constantly increasing in all countries of the world. In order to treat melanoma correctly, the multidisciplinary team should include doctors from different specialties – dermatology, pathology, radiology, nuclear medicine, surgery, oncology, radiotherapy. The role of the dermatologist in this team is essential in improving care and prognosis. The dermatologist carries out early diagnosis, management of the intra-cutaneous neoplastic disease, dermatological follow-up and last but not least, is responsible for prevention addressed to the general population and to the population at risk.

Scurt CV

Conferențiar universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca
Medic primar dermatolog, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj


Ungureanu Loredana a absolvit Facultatea de Medicină a Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca în anul 2004. În anul 2011 a devenit medic specialist și ulterior în anul 2016 medic primar dermatolog. Activitatea ei didactică cumulează o experiență de 10 ani în cadrul Disciplinei Dermatologie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, inițial ca asistent universitar (post ocupat prin concurs în anul 2011) apoi succesiv ca șef de lucrări și conferențiar universitar. În anul 2013 a devenit doctor în medicină, iar în anul 2021 a dobândit atestatul de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Medicină.
Dincolo de dermatologia generală, domeniile sale particulare de interes și expertiză includ dermato-oncologia, tehniciile non-invazive de diagnostic, bolile cu transmitere sexuală, educația medicală și sănătatea publică.
În toată această perioadă, a fost implicată în 3 granturi de cercetare naționale (unul ca director de proiect), un grant de cercetare intern al UMF Cluj, iar în anul 2014 a obținut o bursă de cercetare în cadrul programului POSDRU Transcent. Activitatea de cercetare s-a concretizat prin publicarea a 19 articole în calitate de autor principal și 12 articole în calitate de co-autor în reviste de specialitate cotate ISI, 5 dintre aceste articole fiind premiate în cadrul competiției de premiere a rezultatelor cercetării. Este autor a două monografii, editor a unei cărți de specialitate și a participat la elaborarea primului tratat de dermato-oncologie din România. A efectuat stagii de pregătire la Universitatea Bochum (Germania) și Universitatea Luigi Vanvitelli Napoli (Italia).

Contactează operatorul PDI 2023

9 + 2 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media