Conf. Dr. Loredana Ungureanu

Conf. Dr. Loredana Ungureanu
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

Dermatoscopia în carcinomul spinocelular
Autor: Loredana Ungureanu

Cuvinte cheie – carcinom spinocelular, dermatoscopie, diagnostic 

Evaluarea dermatoscopică reprezintă o componentă importantă a examenului obiectiv dermatologic, în special în cazul tumorilor cutanate. Tehnică diagnostică non-invazivă, dermatoscopia permite vizualizarea unor structuri invizibile cu ochiul liber, realizând legatură între examenul clinic și cel histopatologic. Studiile demonstrează o creștere a acurateții diagnostice prin utilizarea dermatoscopiei în tumorile melanocitare si non-melanocitare, pigmentate sau nepigmentate. Carcinomul spinocelular (CSC), tumoră malignă derivată din keratinocite, a înregistrat o incidență în creștere în ultimele decade. Deși rareori letal, CSC se asociază cu o morbiditate semnificativă datorită ratei crescute de recurență și a desfigurării induse de terapie. Diagnosticul CSC în stadii incipiente și evaluarea riscului de recurență sunt esențiale în reducerea morbidității, mortalității și a impactului socio-economic. În cadrul CSC, s-a observat că modele dermatoscopice specifice se asociază cu diferite stadii evolutive, ceea ce permite creșterea acurateții diagnostice și diagnosticul diferențial între keratozele actinice, CSC in situ și CSC invaziv. Mai mult, dermatoscopia permite evidențierea unor modele diferite în variantele pigmentate și cele nepigmentate de CSC. 

Scurt CV

Conferențiar universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca
Medic primar dermatolog, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

 
Ungureanu Loredana a absolvit Facultatea de Medicină a Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca in anul 2004. In anul 2011 a devenit medic specialist și ulterior in anul 2016 medic primar dermatolog. Activitatea ei didactică cumulează o experiență de 10 ani în cadrul Disciplinei Dermatologie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, inițial ca asistent universitar (post ocupat prin concurs în anul 2011) apoi succesiv ca șef de lucrări și conferențiar universitar. În anul 2013 a devenit doctor în medicină, iar în anul 2021 a dobândit atestatul de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Medicină.
Dincolo de dermatologia generală, domeniile sale particulare de interes și expertiză includ dermato-oncologia, tehniciile non-invazive de diagnostic, bolile cu transmitere sexuală, educația medicală și sănătatea publică. 
În toată această perioadă, a fost implicată în 3 granturi de cercetare naționale (unul ca director de proiect), un grant de cercetare intern al UMF Cluj, iar în anul 2014 a obținut o bursă de cercetare în cadrul programului POSDRU Transcent. Activitatea de cercetare s-a concretizat prin publicarea a 19 articole în calitate de autor principal și 12 articole în calitate de co-autor în reviste de specialitate cotate ISI, 5 dintre aceste articole fiind premiate în cadrul competiției de premiere a rezultatelor cercetării. Este autor a două monografii, editor a unei cărți de specialitate si a participat la elaborarea primului tratat de dermato-oncologie din România. A efectuat stagii de pregătire la Universitatea Bochum (Germania) și Universitatea Luigi Vanvitelli Napoli (Italia).

Contactează operatorul PDI 2020

13 + 11 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media