Conf. Dr. Manciuc Carmen

Conf. Dr. habil Manciuc Carmen
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi

Leziuni dermatologice in asociere cu infectia HIV
Autor: Conf. Univ.habil. Dr. Carmen Manciuc

Introducere
Patologia infectioasa in infectia HIV este la interfata cu specialitatea dermatologica.
Material si metoda
Ne propunem sa prezentam patologia dermatologica HIV-related, stiindu-se ca aceasta poate fi prezenta din stadiile primare ale infectiei cu retrovirusul uman, pana in stadiul final, cel de SIDA. Unele din afectiunile dermatologice chiar pot fi revelatoare a infectiei HIV in stadia avansate (leucoplazia paroasa a limbii, Sarcomul Kaposi).
Facem o trecere in revista clinica si implicatii viro-imunologice si biologice ale acestor afectiuni, facand o descriere a tuturor leziunilor posibil implicate.
Concluzii:
Interdisciplinaritatea in abordarea pacientului HIV- pozitiv, isi releva importanta, mai ales in sfera dermatologica.

Dermatological signs in HIV infection
Author: Conf. Univ.habil. Dr. Carmen Manciuc

Introduction
Infectious pathology in HIV infection is at the interface with dermatology.
Material and method
We aim to present HIV-related dermatological pathology, knowing that it can be present in the primary stages of human retrovirus infection, up to the final stage, that of AIDS. Some of the dermatological conditions may even be indicative of advanced HIV infection (hairy tongue leukoplakia, Kaposi’s sarcoma).
We review the clinical, immunological and biological implications of these conditions, describing all possible lesions involved.
Conclusions:
Interdisciplinarity in the approach of the HIV-positive patient reveals its importance, especially in the dermatological sphere

Scurt CV

Experienţa profesională

conferențiar – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi;
medic primar – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sfânta Parascheva” Iaşi

Competenţe şi abilităţi sociale Membru în organizaţii naţionale şi internaţionale:
oSocietatea de Medici şi Naturalişti – membru
oSocietatea Medicala Balcanica – 2000
oAsociatia Medicala Romana- Societatea Nationala Romana de Boli Infectioase si Tropicale
oSocietatea de Patologie Infecţioasă Iaşi – membru;
oESMID (European Society of Microbiology and Infectious Diseases) membru din 2000 – prezent;
oESCID (European Society of Chimiotherapy and Infectious Diseases) – membru din 2002 – prezent.
oMembru fondator al Academiei Europene HIV şi Boli Infecţioase-2009

Competenţe şi aptitudini organizatorice:

Activitate științifică
9 ianuarie 2006-2017 –Director medical Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sfânta Parascheva” Iasi
2017- octombrie 2019- Sef Sectia IV Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sfânta Parascheva” Iasi
Noiembrie 2019- Prezent – Director Medical Interimar Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sfânta Parascheva” Iasi

• 2 capitole în cărţi in edituri internationale
 108 carti si capitole in carti in edituri nationale
• 19 articole ISI autor principal
• 8 articole ISI coautor
• 7 articole ISI in rezumat
• 93 articole BDI
• 6 articole în reviste neindexate BDI
• peste 500 lucrări publicate în rezumat în reviste şi volume de conferinţe

Contactează operatorul PDI 2021

10 + 13 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media