Conf. Univ. Dr. Andra Bălănescu

Conf. Univ.Dr. Andra Bălănescu
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București

EXISTĂ ARTRITĂ PSORIAZICĂ PRECOCE?
Autor: Andra Bălănescu

Cuvinte cheie: artrita psoriazică, biomarkeri, diagnostic precoce, screening, recomandări de management

Artrita psoriazică (APs) precoce reprezintă o provocare atât pentru dermatologi, cât și pentru reumatologi. Dificultatea diagnosticării precoce a APs este determinată de heterogenitatea manifestărilor clinice, lipsa unor biomarkeri specifici și uneori de o colaborare insuficientă între cele două specialități. Existe studii care arată că între 15-29% dintre pacienții cu psoriazis au APs nediagnosticată, iar diagnosticul de APs se pune cu o întârziere de 5 ani. Un diagnostic precoce este esențial pentru evoluția ulterioară a bolii, întârzierea acestuia putând avea consecințe severe: 67% dintre pacienți au cel puțin o eroziune când se prezentă la reumatolog, jumătate dintre pacienți au modificări radiologice în primii 2 ani, iar o întârziere de 6 luni a diagnosticului are un impact funcțional semnificativ. Ultimii ani au adus progrese în identificarea factorilor de risc și în aprofundarea mecanismelor imune din APs, dar este încă nevoie de găsirea unor biomarkeri specifici și de dezvoltarea tehnicilor imagistice care să ajute la stabilirea unui diagnostic precoce. Există unele manifestări clinice, semne imagistice și chestionare de „screening” care dacă sunt cunoscute și aplicate pacienților cu psoriazis pot identifica pacienții „la risc”. Acest lucru este cu atât mai important cu cât instituirea cât mai rapidă a tratamentului este un deziderat important în prezent, când paleta terapeutică din această boală s-a lărgit semnificativ, cu noi medicamente cu multiple mecanisme de acțiune. Ultimele recomandări privind managementul APs ale EULAR (The European Alliance of Associations for Rheumatology) țin cont de formele și domeniile clinice afectate, promovează o abordare dinamică și instituirea precoce a tratamentului remisiv. În viitor este nevoie de studii dedicate APs precoce, inclusiv de studii de strategie, dar mai ales de realizarea unei bune colaborări între dermatologi și reumatologi.

IS THERE EARLY PSORIASIC ARTHRITIS?

Early psoriatic arthritis (PsA) is a challenge for both dermatologists and rheumatologists. The difficulty of an early diagnosis of PsA is determined by the heterogeneity of clinical manifestations, the lack of specific biomarkers and sometimes insufficient collaboration between the two specialties. There are studies that show that between 15-29% of patients with psoriasis have undiagnosed PsA, and the diagnosis of PsA is made with a delay of 5 years. An early diagnosis is essential for the further evolution of the disease, its delay having severe consequences: 67% of patients have at least one erosion when presenting to the rheumatologist, half of the patients have radiological changes in the first 2 years, and a delay of 6 months of the diagnosis has a significant functional impact. Recent years have made progress in identifying risk factors and understanding of the immune mechanisms in PsA, but there is still a need to find specific biomarkers and develop imaging techniques to help establish an early diagnosis. There are some clinical manifestations, imaging signs and “screening” questionnaires that if known and applied to patients with psoriasis can identify patients “at risk”. This is important as the initiation of treatment as soon as possible is an important requirement today, when the therapeutic range of this disease has expanded significantly, with new drugs with multiple mechanisms of action. The latest EULAR (The European Alliance of Associations for Rheumatology) recommendations regarding the management of PsA consider the clinical types and domains, promote a dynamic approach and the early initiation of disease-modifying antirheumatic drugs. In the future, there is a need for studies dedicated to early PsA, including strategy studies, but especially for the achievement of a good collaboration between dermatologists and rheumatologists.

SCURT CV

– Absolventă a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti, promoţia 1988
– Medic primar medicină internă şi reumatologie
– Conferenţiar universitar la Catedra de Medicină Internă şi Reumatologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Spitalul Clinic “Sf. Maria”, București
– Doctor în Ştiinte Medicale – 2003; tema: “Aspecte biologice, anatomopatologice şi imunohistochimice ale sinovialei reumatoide în cursul tratamentului imunosupresor”
– Director al următoarelor proiecte:
  o Programul 4/Parteneriate in domenii prioritare – Contract CNMP 41044 / 2007
“Identificarea unui panel de biomarkeri predictiv pentru evolutia bolilor reumatice de tip inflamator in cursul tratamentului imunosupresor”
  o Programul 4/Parteneriate in domenii prioritare – Contract CNMP 42152/01.10.2008 “Dezvoltarea unor metode inovatoare de cercetare a mecanismelor de actiune si de evaluare precoce a toxicitatii terapiilor imunosupresoare in unele boli reumatice autoimune”
– Investigator naţional în 5 proiecte EULAR (Societatea Europeană de Reumatologie)
Cărți publicate:
  o Poliartrita reumatoidă – de la patogenie la clinică, Andra Bălănescu, Ed. Medicală Amaltea, 2006, ISBN (10) 973-7780-77-9
  o Mecanisme imune în reumatologie, sub redacția Andra – Rodica Bălănescu, Ed. Medicală, București, 2019, ISBN 978-973-39-0853-1
  o Afecțiunile reumatologice în practica medicului de familie, sub redacția Andra – Rodica Bălănescu, Ed. Medicală, București, 2020, ISBN 978-973-39-0876-0
– Autor si coautor a unui număr de 24 de capitole în cărți de specialitate ș a 240 articole publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale

 

Contactează operatorul PDI 2024

12 + 9 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventer.ro

Parteneri Media