Conf. Univ. Dr. Nedelciuc Boris

Conf. Univ. Dr. Nedelciuc Boris
U.S.M.F. “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău

Spectrul serviciilor de medicină estetică în Republica Moldova
Autor: Boris Nedelciuc

Introducere: O analiză complexă asupra serviciilor de medicină estetică în RM lipseşte, motiv pentru care avem mai multe abordări eronate la acest capitol.
Scopul cercetării: Evaluarea statutului de organizare şi funcţionare a serviciilor de medicină estetică în RM.
Obiectivele cercetării: Analiza spectrului serviciilor de medicină estetică în contextul cadrului normativ autohton.
Material şi metode: A fost realizat un studiu transversal, eşantionul de cercetare fiind compus din 149 instituţii, prestatoare de servicii în domeniul cosmeticii şi medicinii estetice. Instrumentul de cercetare utilizat: “Grilă de evaluare pentru colectarea datelor primare despre gama serviciilor prestate”.
Rezultate obţinute: În RM predomină instituţiile care prestează servicii de cosmetică (85%), cele prestatoare de servicii în domeniul cosmetologiei şi chirurgiei estetice fiind într-o proporţie mai redusă (15%). Referitor la serviciile de cosmetică, un număr alarmant de instituţii (17%) oferă supracompetenţe, care, în conformitate cu normele legale existente, nu ar trebui să se regăsească în lista serviciilor prestate de către instituţiile non-medicale (saloane de frumuseţe, frizerii, saloane de tatuaje etc.). Referitor la serviciile de cosmetologie, un număr mare de instituţii (83%) oferă subcompetenţe, care, în conformitate cu aceleaşi norme legale, nu ar trebui să se regăsească în lista serviciilor prestate de către instituţiile medicale (cabinete medicale, centre medicale, clinici de medicină estetică etc.).
Concluzie: Situaţia existentă poate fi explicată prin interesul sporit al populaţiei faţă de aceste servicii, respectiv prin ambiguitatea legislaţiei din RM.

Particularităţi ale resurselor umane implicate în serviciile de cosmetologie
Autori: Boris Nedelciuc

Introducere: O expertiză amplă asupra resurselor umane implicate în serviciile de cosmetologie din RM lipseşte. Iată de ce o intervenţie a statului, în vederea menţinerii standardelor de siguranță, este absolut necesară.
Scopul cercetării: Evaluarea unor particularităţi ale resurselor umane, implicate în serviciile de cosmetologie, în vederea optimizării domeniului respectiv de activitate.
Material şi metode: A fost realizat un studiu descriptiv, selectiv, eşantionul de cercetare fiind compus din 93 dosare, depuse în scopul expertizării competenţelor profesionale în acest domeniu de activitate. Instrumentul de cercetare utilizat: „Grilă de evaluare pentru analiza dosarelor”.
Rezultate obţinute: Numărul cosmetologilor care activează în sectorul privat este de circa 13 ori mai mare comparativ cu numărul celor care muncesc în sectorul public. Reprezentantele sexului feminin domină semnificativ (87%) prestarea serviciilor de cosmetologie, cele mai multe dintre acestea (62%) având vârste între 36 şi 49 de ani. Cei mai mulţi cosmetologi (92%) au absolvit Facultatea Medicină Generală, însă numai jumătate dintre ei (50%) are pregătire postuniversitară în dermatologie. Nu este clar în baza căror acte au fost acceptaţi în câmpul muncii persoanele fără studii medicale superioare (2%), respectiv fără studii medicale postuniversitare (8%). De asemenea, trezeşte nedumerire rata medicilor (45%) fără competenţe autorizate în cosmetologie. La fel, este îngrijorătoare cota mare a medicilor (64%) care nu se prezintă niociodată în Comisia de atestare a MS.
Concluzie: Fenomenele menţionate mai sus pot fi evitate prin elaborarea unui mecanism eficient de control din partea instituţiilor abilitate ale statului: MS, ANSP, inspectoratul fiscal, poliţia economică.

Consideraţiuni privind specificul muncii şi barierele percepute în domeniul serviciilor de cosmetologie
Autor: Boris Nedelciuc

Introducere: Un studiu complex asupra opiniei prestatorilor de servicii cosmetologice referitor la munca prestată lipseşte. Din aceste considerente, nu există o viziune clară în această privinţă.
Scopul cercetării: Evaluarea unor consideraţiuni privind specificul muncii şi barierele percepute în domeniul serviciilor de cosmetologie.
Obiectivele cercetării: Studierea opiniei prestatorilor de servicii cosmetologice cu privire la specificul muncii și barierele percepute.
Material şi metode: A fost realizat un studiu cantitativ, prospectiv, eşantionul de cercetare fiind compus din 36 medici, implicaţi în serviciile de cosmetologie. Instrumentul de cercetare utilizat: “Chestionar anonim pentru prestatorii serviciilor de cosmetologie”.
Rezultate obţinute: Aproximativ 1/5 (22%) dintre persoanele chestionate nu a semnat contract de muncă la angajare. Cele mai acute probleme, invocate în activitatea profesională, sunt ambiguitatea legislaţiei din ţara noastră (56%) şi competiţia neloială cu alte instituţii (39%). Pentru majoritatea respondenţilor (72%), atmosfera generală din colectiv (confortul, amabilitatea, susţinerea reciprocă etc.) contează cel mai mult. Peste jumătate dintre ei (58%) îşi achită din propriile resurse participarea la diverse cursuri de instruire, iar puţin peste 1/3 (36%) consideră că serviciile pe care le prestează sunt pentru majoritatea populaţiei costisitoare şi foarte costisitoare.
Concluzie: Cunoaşterea opiniei prestatorilor de servicii cosmetologice cu privire la specificul muncii și barierele percepute poate constitui un suport important în trasarea unor acţiuni practice, menite să îmbunătăţească climatul muncii şi calitatea serviciilor prestate.

Scurt CV

1994 – licenţiat în dermatologie
2000 – doctor în ştiinţe medicale
2001 – medic primar
2002 – stagiu în dermatologie şi pedagogie, Iaşi, România
2006 – stagiu în dermatologie şi cosmetologie, Marsilia, Franţa
2007 – conferenţiar universitar
2010 – preşedinte Comisia de atestare a medicilor dermatologi şi cosmetologi, MS al RM
2010 – reprezentant naţional, Skin Inflammation & Psoriasis International Network, Franţa
2011 – stagiu în psihopedagogia învăţământului superior
2011 – membru Editorial Board Our Dermatology Online Journal, Polonia
2012 – membru fondator Societatea de Andrologie şi Sănătate Sexuală din RM
2014 – membru fondator Societatea de Dermatologie din RM
2014 – membru boardul Societăţii Internaţionale de Dermatoscopie / International Dermoscopy Society
2015 – membru Editorial Board International Journal of Clinical Dermatology & Research, SUA
2015 – director Health & Beauty Online Journal
2017 – expert în medicină estetică, MS al RM
2019 – director Belle Femme Esthetic School, Chişinău
2019 – master în Managementul Sănătăţii Publice

Contactează operatorul PDI 2020

15 + 14 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media