Conf. Univ. Dr. Onofrei Viviana

Conf. Univ. Dr. Onofrei Viviana
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași
Spitalul Județean Clinic de Urgențe, Secția Cardiologie, Iași, România

Actualități în diagnosticul și strategiile terapeutice la pacienții cu sindrom posttrombotic
Autor: Viviana Onofrei

Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa”
Spitalul Județean Clinic de Urgențe “Sf. Spiridon”, Clinica de Cardiologie, Iași, Rom

Cuvinte cheie: manifestări dermatologice, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni sistemice, terapie.

Introducere: frecvent afecțiunile cardiovasculare (CV) și terapia specifică se pot însoți de manifestări dermatologice variate. Semnele cutanate sunt în egală măsură secundare afectării primare CV, componente ale unor patologii sistemice care implică aparatul CV sau complicații ale terapiei specifice.
Material și metodă: pornind de la revizuirea sistematică a literaturii recente, subiectul se axează pe expunerea sintetică și critică a relației între patologia CV primară și secundară, și semnele cutanate relevante, cu scopul sublinierii importanței pentru diagnostic și tratament.
Rezultate: afecțiunile CV se însoțesc constant de semne generale ca cianoza și edemul cardiac, după cum există manifestări dermatologice care orientează către o patologie specifică – edemul și ulcerul venos sau ischemic, diferite tipuri de facies în afecțiuni valvulare, modificări ale pilozității și prezența de xantoame/xantelasmă în afecțiuni aterosclerotice sau semne variate cutaneo-mucoase cu mecansim embolic sau imunologic în endocardita infecțioasă. O categorie aparte o reprezintă sindroamele congenitale (Marfan, Williams, DiGeorge, Down, Lutembacher, etc) care asociază manifestări cutanate particulare, sugestive în context clinic. Afecțiuni sistemice diverse cu implicare cutanată pot pune problema afectării secundare CV (vasculite și colagenoze, amiloidoza, boli endocrine și infecțioase). Terapiile medicamentoase specifice și uzuale (antiaritmice, antihipertensive, antitrombotice, dar și procedurile și dispozitivele cu viză CV) cauzează efecte adverse și complicații dermatologice.
Concluzii: cunoașterea manifestărilor dermatologice întâlnite în patologia CV primară sau secundară altor afecțiuni sistemice, are un potențial imens de a facilita diagnosticul și de a recunoaște complicațiile asociate terapiei specifice.

Dermatologic manifestations of cardiovascular disease

Author: Viviana Onofrei

“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy
“St. Spiridon” Emergency Districtual Clinical Hospital, Cardiology Department, Iasi, Romania

Key words: dermatologic manifestations, cardiovascular disease, multisystem disease, therapy.

Introduction: cardiovascular (CV) disease and specific therapies are often associated with different dermatologic manifestations. Cutaneous signs are equally part of primarily CV disease, a component of a full systemic disorder that also involves CV system or complication of some usual therapies.
Material and method: based on the systematic review of recent literature the topic focuses on the synthetic and critical presentation of relation between primarily and secondary CV pathology, and relevant cutaneous signs, in order to highlight their importance for diagnosis and treatment.
Results: CV disease are constantly associated with general signs such as cyanosis and cardiac edema, but also there are dermatologic manifestations helpful for specific diagnosis, such as venous edema, venous or ischemic ulcer, different facies in valvular disease, changes of pilosity and xanthomas/xanthelasma suggestive for atherosclerotic disorders or various embolic and immunologic mucocutaneous signs in infective endocarditis. Particular cutaneous manifestations are of special clinical interest in congenital CV syndromes (Marfan, Williams, DiGeorge, Down, Lutembacher, etc). Various multisystem disease involving the skin can suggest the concomitant secondary CV disease (vasculitis and collagenoses, amiloidosis, endocrine and infective disorders). Specific pharmacological therapies used for routine care such as antiarrhythmic, antihypertensive, antithrombotic drugs, but also CV procedures and devices, cause adverse effects and dermatologic complications.
Conclusions: the knowledge of dermatologic manifestations in the setting of primarily or secondary CV pathology is immensely helpful for proper diagnosis and recognition of therapy related complications.

Scurt CV

Absolventă a Facultăţii de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi, promoția 1991

Experienţa profesională:
Conferențiar universitar, Disciplina Medicină Internă (Cardiologie), Facultatea de Medicină, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași
Activitate didactică curiculară și extracuriculară continuă din 1996
Medic primar cardiologie și medicină internă la Clinica de Cardiologie, USTACC, Spitalul Județean Clinic de Urgențe “Sf. Spiridon” Iași
Doctor în științe medicale, teza de doctorat ”Disfuncția endotelială în hipertensiunea arterială”, 2006
Competențe în Ecocardiografie Generală și Ultrasonografie Generală
Masterat “Bazele nutriţiei clinice”, 2011

Apartenenţa la Societăţi ştiinţifice:
Membră în Societatea Română de Cardiologie
Membră în Societatea Europeană de Cardiologie
Membră în Societatea Europeană de Hipertensiune
Membră în American Heart Association/American College of Cardiology)

Distincții:
European Hypertension Specialist
Diplomă de excelență din partea Societății Române de Hipertensiune
Fellow of European Society of Cardiology

Domenii de interes ştiinţific:
Afectarea cardiovasculară în patologia medicală, hipertensiunea arterială, disfuncţia endotelială şi rigiditatea arterială, insuficienţa cardiacă, bolile vasculare, boli metabolice.
Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare științifică, coinvestigator în studii clinice multicentrice internaționale, colaborator în registre naționale și europene de specialitate)
Metode de investigaţie sau tratament originale introduse în premieră națională (studiul comparativ şi integrat al disfuncţiei endoteliale în hipertensiunea arterială prin metoda Complior şi ecografie vasculară (2001), tromboliza ghidată pe cateter în trombozele venoase profunde (echipa Prof. Dr. Datcu – 2004)
Editor de cărți de specialitate cu colectiv național, manuale, peste 100 lucrări științifice în reviste ISI și BDI

Contactează operatorul PDI 2022

10 + 5 =

Operatorul PDI 2022

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media