Conf. Univ. Dr. Stoleriu Gabriela

Conf. Univ. Dr. Gabriela Stoleriu
Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galaţi

Rolul canabinoizilor în dermatologie
Autori: Gabriela Stoleriu1, Smaranda Ţărean2, Florina Filip-Ciubotaru3, Nicuța Manolache4, Daciana Elena Brănișteanu5, Mădălina Nicoleta Matei6

1 Disciplina Medicină de Familie Adulți, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România
2 Departamentul Clinic Medical, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, România
3 Departamentul Ştiinţe Farmaceutice, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, România
4 Disciplina Boli infecţioase, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România
5 Disciplina Dermatologie, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România
6 Departamentul de Medicină Dentară, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, România

Cuvinte cheie: fitocanabinoizi, endocanabinoizi, dermatită, prurit, cancer cutanat, sclerodermie

Până în prezent, canabinoizii (fitocanabinoizi, endocanabinoizi și canabinoizi sintetici chimic) și-au demonstrat eficacitatea în tratamentul cancerului, obezității, bolilor neurologice și afecțiuni dermatologice. Sistemul endocanabinoid (SEC) cutanat este o rețea complexă și aproape omniprezentă de liganzi, enzime și receptori endogeni (CB1R/CB2R, THC, HU210, TVRP, PPAR și GPR55) care pot fi stimulați și de compuși canabinoizi endogeni și exogeni, cum ar fi cei derivați din Cannabis sativa, contribuind la homeostazia, modularea imunității, inflamația și patologia pielii prin eliberarea mediatorilor inflamatori și prin reglarea multor aspecte ale proliferării și diferențierii celulare. SEC a fost studiat pentru capacitatea sa de a regla unele neoplazii cutanate, pruritul, boli inflamatorii precum: acneea vulgară, psoriazisul, dermatita de contact alergică, dermatita atopică și sclerodermia sistemică. Explorarea în continuare a SEC ar putea dezvălui noi ținte terapeutice pentru o varietate de boli inflamatorii și neoplazice ale pielii. Majoritatea datelor din literatura medicală evidențiază proprietățile antiinflamatoare, imunosupresoare, anti-neoplazice ale SEC, dar unele rapoarte sugerează activitate pro-inflamatorie și pro-neoplazică. Sunt necesare investigații suplimentare pentru a înțelege complexitatea și influențe specifice ale fiecărui tip de canabinoid cutanat, receptorului, metodei de administrare și concentrației utile, pentru a oferi oportunitatea de a extinde potențialul terapeutic în dermatologia clinică.

Simpozion Genesis Pharma

“APREMILAST – PDE 4 , MOLECULA INOVATOARE UNICA, DISPONIBILA PE CALE ORALA IN PSORIASIS”

APREMILAST – O noua abordare in psoriazis ”

Gabriela Stoleriu

Conf. Dr. Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Medicină și Farmacie, Departamentul Științe Farmaceutice

Psoriazisul este o afecțiune cronică, inflamatorie, care se manifestă pe piele, dar care are de multe ori cauze și manifestări sistemice. Psoriazisul este caracterizat de apariția pe piele a unor pete roșiatice, proeminente, bine definite, acoperite de scuame (coji) alb sidefii.
Există numeroase tipuri de psoriazis și acestea se disting adesea, după localizarea sau aspectul leziunilor. Persoanele cu această afecțiune prezintă sau pot dezvolta comorbidități (afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni oculare, afecțiuni articulare, diabet, obezitate, boala Crohn) care o transformă într-o boală cu răsunet sistemic.
Apremilast este un inhibitor inovator de fosfodiesterază 4 (PDE4), disponibil pe cale orală, cu o moleculă mica, care modulează o rețea de proinflamatori (de exemplu TNF-α, IL-23, IL-17) și antiinflamatori (de exemplu IL-10) implicați în psoriazis, artrită psoriazică, boală Behçet- stabilind un nou echilibru între ele.
Mai mult, inhibă selectiv PDE4, fără efecte semnificative asupra altor PDE, kinaze, enzime sau receptori.
Prin modul său unic de acțiune și, având în vedere că citokinele diferite sunt asociate cu simptome specifice ale bolii, Apremilast exercită un efect larg, pozitiv asupra multiplelor manifestări care constituie boala psoriazică.

“PREMILAST – PDE 4 , The Unique Innovative Molecule, Available Orally In Psoriasis”

“APREMILAST – A new approach in psoriasis”

Stoleriu Gabriela

Assoc. Prof. Dr. “Dunărea de Jos” University of Galați, Faculty of Medicine and Pharmacy, Department of Pharmaceutical Sciences


Psoriasis is a chronic, inflammatory condition that manifests itself on the skin, but that often has systemic causes and manifestations. Psoriasis is characterized by the appearance on the skin of reddish, protruding, well-defined spots on the skin, covered by white pearly scabs (shells).
There are many types of psoriasis, and they are often distinguished, by the location or appearance of the lesions. People with this condition have or may develop comorbidities (cardiovascular diseases, eye diseases, joint diseases, diabetes, obesity, Crohn’s disease) that turn it into a disease with systemic resonance.
Apremilast is an innovative inhibitor of phosphodiesterase 4 (PDE4), available orally, with a small molecule, which modulates a network of pro-inflammatories (e.g. TNF-α, IL-23, IL-17) and anti-inflammatory (e.g. IL-10) involved in psoriasis, psoriatic arthritis, Behçet’s disease- establishing a new balance between them.
Furthermore, it selectively inhibits PDE4, with no significant effects on other PDE, kinases, enzymes or receptors.
By its unique mode of action, and given that different cytokines are associated with specific symptoms of the disease, Apremilast exerts a wide, positive effect on the multiple manifestations that constitute the psoriatic disease.

SIMPOZION LA ROCHE-POSAY

Rolul lipikar în echilibrarea microbiomului – ecosistemul invizibil al pielii sănătoase

Stoleriu Gabriela

Medic Primar Dermato-Venerologie
Doctor în științe medicale
Conferențiar universitar

Restabilirea echilibrului microbiomului cutanat constituie o componenta importantă în tratamentul pielii uscate cu tendință atopică. Dovezi științifice recente au arătat că limitarea formării biopeliculei stafilococcice reprezintă un pas important în restabilirea acestui echilibru.
Atunci când vorbim despre pielea sănătoasă, prezența keratinocitelor care secretă peptide antimicrobiene (AMP) (cum ar fi catelicidin LL-37, β-defensine și dermicidin) asigură protejarea împotriva bacteriilor patogene (inclusiv S. aureus).
Pe de altă parte, în timpul fazei acute și cronice ale dermatitei atopice, citokinele inflamatorii supraexprimate pot stimula creșterea S. aureus determinând formarea de biofilm. O astfel de activitate de proliferare pare să susțină selectiv S. aureus în detrimentul altor bacterii comensale de la nivel cutanat, sugerând că acesta ar putea induce un răspuns adaptativ la semnalele celulelor pielii.
În rolul său de pionier în studiul microbiomului uman, cercetarile LA ROCHE-POSAY au demonstrat deja că gestionarea acestuia este o modalitate eficientă de a aborda diverse patologii cutanate, precum dermatita atopică, acneea, pielea sensibilă sau psoriazis.
Managementul acestor afecțiuni devine astfel un punct important în creșterea calității vieții pacienților, rutina LIPIKAR fiind parte integrantă din soluția terapeutică.

Restoring the balance of the skin microbiome is an important component in the treatment of atopic dry skin. Recent scientific evidence has shown that limiting the formation of staphylococcal biofilm is an important step in restoring this balance.
In healthy skin, keratinocytes secrete antimicrobial peptides (AMP) (such as cathelicidine LL-37, β-defensins and dermicidine) to fight against pathogenic bacteria (including S. aureus).
Inflammatory cytokines overexpressed in AD can stimulate the growth of biofilm-producing S. aureus during both the acute and chronic phases of the disease. Such a growth-promoting activity appears to selectively support S. aureus at the expense of other bacterial skin commensals, suggesting that S. aureus might take advantage of an adaptive response to skin cell signals.
In its pioneering role in the study of the human microbiome, LA ROCHE-POSAY research have already shown that its management is an effective way to address various skin conditions, such as atopic dermatitis, acne, sensitive skin, or psoriasis.
The management of these diseases becomes an important point in increasing patient’s quality of life, LIPIKAR routine being an integral part of the therapeutic solution.

Scurt CV

 • Medic primar dermatovenerologie
 • Doctor în medicină
 • Atestat în dermato-cosmetologie
 • Formator în dermato-cosmetologie (Lector)

Colaborări:
Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași
Derma Clinique, Iași

Afiliere profesională:

 • Societatea Română de Dermatologie (SRD)
 •  Societatea de Medici și Naturaliști – Iaşi (SMN)
 • Asociaţia Dermatologilor din Moldova (ADEM)
 • Societatea Română de Dermato-Oncologie (SRDO)
 • Asociația Română de Imuno-Dermatologie (ARID)
 • European Academy of Dermato-Venerology (EADV)
 • International Dermoscopy Society (IDS)
 • World Academy of Medical Sciences (WAMS)
 • American Academy of Dermatology (AAD)

Contactează operatorul PDI 2023

9 + 3 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro