Dr. Alina Elena Spînu

Dr. Alina Elena Spînu
Departamentul de Dermatologie, Spitalul CF Iași

Leziunile erozive orale – o continuă provocare în practica dermatologică

Autori: Alina Elena Spînu1, Daciana Elena Brănișteanu2, Anastasia Vicovan1, Diana Ștefania Dîrzu1, Andreea Corina Drăgoi1, Ștefana Maria Capșa1, Roxana Bilibău1, Andreea Tucaliuc1, Isabela Alexandra Fartușnic1, Cătălina Cojocaru1, Mihaela Paula Toader3
1Clinica de Dermatologie, Spitalul Clinic CF Iași, România
2Disciplina Dermatologie, Facultatea de Medicină Generală, U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași, România
3Disciplina Dermatologie orală, Facultatea de Medicină Dentară, U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași, România

Cuvinte cheie: napkin, psoriazis, nou-născut, provocare, tratament

Leziunile erozive ale cavității orale sunt o prezentare clinică comună, nespecifică, a unui spectru larg de patologii de natură și severitate foarte diferite, astfel încât diagnosticul pozitiv este deseori o adevărată provocare pentru clinician. Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 30 de ani, cunoscută cu alergie confirmată prin patch-test la materiale de restaurare dentară, cu implanturi dentare metalice, care s-a internat pentru plaje erozive intens dureroase, parțial acoperite de pseudomembrane localizate la nivelul cavității orale, cu extindere vermilionară, însoțite de disfagie și dificultăți în alimentație. Aspectul clinic nespecific și absența leziunilor cutanate asociate, a impus efectuarea examenului histopatologic și detectarea anticorpilor circulanți anti Dsg-1 și anti Dsg-3 prin metoda ELISA, care au stabilit diagnosticul de pemfigus oral. Pemfigusul este o boală autoimună cronică severă, cu potențial risc vital, care debutează în 60% din cazuri la nivelul cavității orale, moment în care se află la granița dintre specialități. Diagnosticul precoce necesită un grad mare de suspiciune clinică și impune nevoia elaborării unui algoritm de diagnostic. Deși leziunile erozive de la nivelul cavității orale în absența manifestărilor tegumentare sunt dificil de diagnosticat, medicul dermatolog are un rol cheie în gestionarea acestor cazuri.

Oral erosive lesions – a continuous challenge in dermatological practice

Authors: Alina Elena Spînu1, Daciana Elena Brănișteanu2, Anastasia Vicovan1, Diana Ștefania Dîrzu1, Andreea Corina Drăgoi1, Ștefana Maria Capșa1, Roxana Bilibău1, Andreea Tucaliuc1, Isabela Alexandra Fartușnic1, Cătălina Cojocaru1, Mihaela Paula Toader3

1Department of Dermatology, “Railway Clinical Hospital”, Iasi, Romania
2Department of Dermatology, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
3Department of Oral Dermatology, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania

Keywords: oral erosions, oral pemphigus, antidesmoglein antibodies

Erosive lesions of the oral cavity are a common, nonspecific clinical presentation of a wide range of morbid conditions of very different nature and severity, making the positive diagnosis a real challenge for the clinician. We present the case of a 30-year-old patient, known with allergy to metallic dental restoration materials confirmed by cutaneous patch-tests, with metallic dental implants, who was hospitalized for extensive, intensely painful erosive lesions, partially covered by pseudomembranes located on the oral mucosa, with vermillion involvement, accompanied by dysphagia and eating difficulties. The non-specific clinical appearance and the absence of associated skin lesions required histopathological examination and detection of circulating anti-Dsg-1 and anti-Dsg-3 antibodies by ELISA method, which established the diagnosis of oral pemphigus. Pemphigus is a severe potentially life-threatening, chronic autoimmune disease, with onset on the oral mucosa in 60% of cases. In the absence of cutaneous lesions, the diagnosis lies at the border between specialties. Early diagnosis requires a high degree of clinical suspicion and imposes the need to develop a diagnostic algorithm. Although erosive lesions in the oral cavity in the absence of skin manifestations are difficult to diagnose, the dermatologist has a key role in managing these cases.

 

Contactează operatorul PDI 2024

7 + 10 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventer.ro

Parteneri Media