Dr. Carmen Curea

Dr. Carmen Curea
Spitalul Clinic Colentina, București

Simpozion Janssen: Noutăți în tratarea PSO în plăci cu IL23i
Lector: Carmen Curea

Simpozion Eli Lilly: Poate fi psoriazisul o parte mai mică din viața pacienților?
Lector: Carmen Curea

Psoriazisul este o afecțiune complexă care, prin natura sa inflamatorie, afectează întregul organism, iar pielea (inclusiv zonele speciale cum ar fi scalpul, unghiile, palmele și plantele) este numai una dintre multiplele fațete ale acestei boli.
Calitatea vieții pacienților diagnosticați cu psoriazis este profund afectată în toate aspectele ei: relații sociale, relații intime, calitatea somnului, productivitatea muncii, echilibrul emotional.
Terapiile biologice dezvoltate în ultimii ani fac posibile nu numai remisiunea leziunilor cutanate și controlul afecțiunilor asociate psoriazisului ci și diminuarea impactului bolii asupra calității vieții, ajutând pacientul să se întoarcă la normal.

PP-IX-RO-0914, iunie 2021
Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.

Simpozion Eli Lilly: Can we make psoriasis a smaller part of patients’ lives?
Lector: Carmen Curea

Psoriasis is a complex condition that, by its inflammatory nature, affects the entire body, and the skin (including special areas such as the scalp, nails, palms and soles) is only one of the many aspects of this disease.
The quality of life in patients diagnosed with psoriasis is deeply affected in all its aspects: social relationships, intimate relationships, quality of sleep, work productivity, emotional balance.
Biological therapies developed in recent years make possible not only the remission of skin lesions and the control of diseases associated with psoriasis but also reduce the impact of the disease on the patients’ quality of life, helping them return to normal.

PP-IX-RO-0914, June 2021
This material is intented for the use of Health Care Professionals only.

Simpozion Abbvie: Redefinirea standardelor în psoriazis: durabilitate, siguranță, simplitate
Lector: Carmen Curea

Psoriazisul este o boală cronică, sistemică, cu un impact cumulativ asupra vieţii pacienților.
Evoluția conceptelor fiziopatologice și cercetarea științifică au determinat dezvoltarea opțiunilor terapeutice în psoriazis, ceea ce a dus la evoluția obiectivelor terapeutice și a standardelor de îngrijire în psoriazis.
Optiunile terapeutice apărute în ultimii ani, care țintesc citokine cheie (ex. IL-23), au potențialul de a îmbunătăți standardele de îngrijire pentru pacienții cu psoriazis.
Odată cu progresele obținute în managementul psoriazisului moderat-sever, acum pot fi atinse obiective terapeutice mai înalte, iar pacienții pot avea așteptări mai mari de la tratamentul pe care îl urmează.
SKYRIZI® (Risankizumab) este un anticorp monoclonal umanizat care se leagă în mod specific de subunitatea p19 a IL-23. SKYRIZI® a demonstrat în studiile clinice obținerea unor niveluri înalte de curăţare a leziunilor de psoriazis, menţinerea eficacităţii tratamentului în timp, cu un profil de siguranță favorabil pe termen lung, având o schemă de administrare convenabilă.
Obținerea unei curățări cutanate complete poate reduce semnificativ povara pe care pacienții cu psoriazis moderat-sever o resimt pe termen lung.
Datele de eficacitate și siguranță din studiile clinice cu risankizumab demonstrează că medicii și pacienții își pot propune și obține obiective terapeutice înalte.
De la studii clinice la practica clinică se vor găsi răspunsurile la întrebarea: De ce Skyrizi este o opțiune pentru pacienții cu psoriazis?

Scurt CV

• Advanced user of lasers
• IPL devices
• electrosurgery and radiosurgery
• therapeutic lasers surgery
• anti-aging therapies
• peelings
• botulinic toxine fillers
• biologic therapies in Psoriasis, Pemphigus, Lupus, Hidradenitis

Contactează operatorul PDI 2024

2 + 4 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventer.ro

Parteneri Media