Dr. Dalia Bratu

Dr. Bratu Dalia
Departamentul de Dermatologie, Spitalul Clinic Colentina, București

Dermatita atopică – Review, tehnici noi de diagnosticare și monitorizare a pacienților

Autori: Dalia Bratu1,2, D. Boda2,3,4, Andreea Matei1,2, C. Căruntu2,4, Ana Căruntu5,6
1Departamentul de Dermatologie, Spitalul Clinic Colentina, București, 020125, 2Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București, 050474, 3Departamentul de Dermatologie, Spitalul Academic Ponderas, București, 014142, 4Departamentul de Dermatologie, Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice “Prof. Dr. N. Paulescu”, București, 011234, 5Departamentul de Chirurgie Orală și Maxilofacială, Spitalul Clinic de Urgență Militar Central “Carol Davila”, București, 010825; 6Departamentul de Chirurgie Orală și Maxilofacială, Universitatea ”Titu Maiorescu”, Facultatea de Medicină Dentară, București, 031593

Cuvinte cheie: dermatita atopică, microscopie confocală, tewametru

Dermatita atopică este o patologie de mare interes deoarece are o incidentă și o prevalență în creștere în ultimele decade, fiind asociată cu multiple alergii în cadrul marșului atopic. Este una dintre principalele manifestări ale alergiei/intoleranței la structuri proteice, în special la proteina laptelui de vacă. Scade calitatea vieții prin leziunile recurente și pruritul asociat. Marșul atopic include eczema (dermatita atopică), alergiile alimentare, rinita alergică, astmul și esofagita cu eozinofile, fenotipul atopic fiind recesiv sau poligenic. În trecut, el descria evoluția de la dermatită atopică la astmul bronșic. Studiile ulterioare au schimbat această teorie, subliniind că puțini pacienți dezvoltă progresiv toate bolile din marșul alergic. Pacienții au stres psihologic crescut, stimă de sine scăzută, depresie, tulburări de somn, anxietate, risc crescut de suicid. Există studii care demonstrează o calitate a vieții mai scăzută în comparație cu pacienții care au boli cronice frecvente cum ar fi diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, boala renală cronică. În prezent este foarte important să utilizăm tehnici non-invazive pentru managementul si urmărirea pacienților cu o boală care poate avea impact semnificativ asupra acestora. Studii suplimentare sunt necesare pentru corelații clinice, această lucrare sumarizând caracteristicile cheie ale dermatitei atopice și subliniind importanța utilizării tehnicilor neinvazive in vivo, ca microscopul confocal de reflectanță ce permite vizualizarea epidermului și a dermului superficial și TEWAmetrul (transepidermal water loss device) ce măsoară pierderea transcutanată de apă, în vederea diagnosticării precoce și inițierii tratamentului corespunzător.

Atopic dermatitis – Review, new methods of diagnose and follow-up of the patients

Dalia Bratu1,2, D. Boda2,3,4, Andreea Matei1,2, C. Căruntu2,4, Ana Căruntu5,6
1Department of Dermatology, “Colentina” Clinical Hospital, 020125, Bucharest, 2Department of Dermatology, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, 050474, Bucharest, 3Department of Dermatology, “Ponderas” Academic Hospital, 014142, Bucharest, 4Department of Dermatology, National Institut of Diabetus mellitus, Nutrition and Metabolic Diseases “Prof. Dr. N. Păulescu”, 011234, Bucharest, 5Department of Oral and Maxillofacial Surgery, “Carol Davila” Central Military Emergency Hospital, 010825, Bucharest, 6Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dental Medicine “Titu Maiorescu” University, 031593, Bucharest

Keywords: atopic dermatitis, reflectance confocal microscopy, tewameter

Atopic dermatitis is a pathology of great interest because it has an increasing incidence and prevalence in the last decades, being associated with other allergies in the atopic march. It is one of the main manifestations of allergy/intolerance to protein structures, especially cow’s milk protein. It decreases the quality of life due to recurrent lesions and pruritus. The atopic march includes eczema (atopic dermatitis), alimentary allergies, allergic rhinitis (hay fever), asthma and eosinophilic esophagitis, the atopic phenotype being recessive or polygenic. In the past, it was describing the evolution from atopic dermatitis to asthma. The ulterior studies have changed this theory, emphasizing that few people progressively develop all the diseases of the atopic march. The patients have high psychological stress, low self-esteem, depression, sleep disturbances, anxiety, high suicidal risk. There are studies demonstrating that the quality of life is lower comparing with patients having frequent chronic diseases such as diabetes mellitus, hypertension, chronic renal disease. Nowadays it is very important to use non-invasive techniques to manage and follow-up the patients with a chronic disease that can have a high impact on them. Additional studies are necessary for clinical correlations, this study summarizing the main characteristics of atopic dermatitis and also highlighting the importance of in vivo non-invasive new techniques as reflectance confocal microscopy for epidermis and superior dermis visualization and TEWAmeter (transepidermal water loss device) for transepidermal waterloss measuring, both of them leading to an early diagnosis and a proper treatment initialization.

Scurt CV

Work experience
JAN 2019 – CURRENT – Bucharest, Romania
Resident Doctor – Dermatovenereology – Colentina Clinical Hospital
Scientific and Extracurricular activities
2017
-Medis Congress Timisoara – active participant, coautor for: “An
outstanding clinical evolution in a case of Kawasaki Disease”
2019
-Dermatoscopy course UMF Carol Davila
-Skin Health Without Borders Dr Leventer Center
-Dermatology days Sibiu
-ReziDerma
-24th World Congress of Dermatology Milan
-28th EADV Congress Madrid
-National Dermatology Congress Sinaia
2020
-International Dermatology, Plastic Surgery and Gynecology
Conference
-Dermatoscopy course UMF Carol Davila
-Surgery course Cluj Napoca
-EADV Congress online – poster “Melanoma-Synchronus Malignacy
wirh Pulmonary Adenocarcinoma”
2021
-EADV Symposium online
-PRP face and scalp hands-on training
-Reziderma online
-Alma Lasers Training
-National Dermatology Congress online
-Restylane Fillers hands-on
-EADV Congress online
-PRF Courses in Facial Injections, Fort Lauderdale, FL (botox, fillers, bio-
fillers, microneedling with dermapen and liquid PRF, Fotona Lasers training
2022
-Allergan botox and fillers hands-on training
OCT 2021 – CURRENT – Bucharest, Romania
PhD Student in Dermatoloy, thesis “Atopic Dermatitis –
New methods of diagnosis and follow-up”
University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest

Contactează operatorul PDI 2020

14 + 4 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media