Dr. Dimitriu Andreea

Dr.  Andreea Dimitriu
Departamentul de Dermatologie, Arcadia Spitale și Centre Medicale Iași

Similitudini și diferențe între lupusul cu debut la copii și la adult
Autor: Andreea Dimitriu

Cuvinte cheie: lupus, lupus pediatric, adult, autoimun
Lupus eritematos sistemic (LES) este una din cele mai comune boli autoimune, afectând un număr mare de pacienți de gen feminin de vârstă fertilă. Cu toate acestea, un total de 15-20% dintre cazurile de LES este diagnosticat la copii, cu vârsta mai mica de  16 ani (lupus pediatric).
Studiile au arătat că populația pediatrică prezintă o evoluție mai agresivă a bolii. Copiii se prezintă cu forme acute și au mai frecvent afectare renală, hematologică și a sistemului nervos central, pe când afectarea pulmonară, fenomenul Raynaud și fotosensibilitatea sunt, semnificativ mai mari la populația adultă.  De asemenea, au fost descrise diferențe ale profilului serologic și al autoanticorpilor. Lupusul cu debut in copilărie este caracterizat prin valori crescute ale anticorpilor anti-ADNdc si ale anticorpilor anticardiolipidici, si mai putin prin prezența factorului reumatoid. Comparativ cu LES cu debut la adult, s-a observat o activitate mai intensă a afecțiunii la populația pediatrică. Aproape toți copiii necesită tratament cu corticosteroizi în evoluția bolii, și mulți sunt tratați cu terapii imunosupresoare. În ciuda lipsei comorbidităților, rata mortalității pacienților cu LES este mai mare in populația pediatrică comparativ cu cea adultă. Afecțiunea poate avea un impact important asupra dezvoltării psihosociale și fizice a pacienților cu LES cu debut în copilărie.
LES pediatric și cu debut la adult diferă prin multe aspecte și este important să recunoaștem aceste diferențe pentru un management terapeutic optim și bun prognostic al acestor pacienți.

Similarities and differences between childhood – and adult-onset lupus
Author: Andreea Dimitriu

Key words: lupus, childhood-onset, adult-onset, autoimmune
Systemic lupus erythematosus (SLE) is one of the common autoimmune disorders affecting a large number of female patients of childbearing age. However, a total of 15-20% of systemic lupus erythematosus is diagnosed in children younger than 16years-old (childhood-onset lupus). Studies have suggested that pediatric lupus patients have a more aggressive disease course. Children present with more acute illness and have more frequent renal, hematologic and central nervous system involvement at the time of diagnosis, whereas pulmonary involvement, Raynaud phenomenon, and photosensitivity were significantly higher with adult-onset SLE. Also, differences in the serological and autoantibodies profiles of children and adults have been described. Childhood-onset SLE is described by increased anti-dsDNA and anticardiolipin antibody, less rheumatoid factor, and more disease activity than adult-onset SLE. Almost all children require corticosteroids during the course of their disease, and many are treated with immunosuppressive drugs. Despite of a general lack of co-morbid conditions, mortality rates remain higher with pediatric SLE compared to adult-SLE. Childhood-onset SLE patients may experience a serious negative impact of their psychosocial and physical development.
Pediatric and adult-onset SLE differ in multiple aspects, and it is important to recognize these differences for optimal treatment and prognosis of these patients.

SIMPOZION CERAVE

DISFUNCȚIA BARIEREI CUTANATE – UNA DINTRE CAUZELE PRINCIPALE ALE ATOPIEI
Lector: Andreea Dimitriu

Medic Specialist Dermato-venerologie

Cuvinte cheie: ceramide, atopie, bariera cutanată, MVE, CeraVe

Integritatea barierei cutanate este menținută prin intermediul unui număr de funcții integrate și dinamice ale epidermei, printre care permeabilitatea selectivă, activitatea antimicrobiană, răspunsurile imune, activitatea antioxidantă și fotoprotecția.
Un număr tot mai mare de dovezi evidențiază importanța atât a cantității totale, cât și a compoziției relative a ceramidelor în funcționarea normală a barierei stratului cornos și în diferite afecțiuni ale pielii uscate și/sau inflamatorii (de exemplu, dermatită atopică, acnee, psoriazis). Scăderea nivelului de ceramide este asociată cu multe afecțiuni ale pielii, potențial cauzate de inhibarea sintezei lipidelor sau alterarea metabolismului lipidelor. Totodata s-au observat o serie de alte anomalii precum pH-ul crescut al pielii. Chiar și persoanele care își apreciază pielea ca fiind sensibilă pot prezenta niveluri scăzute de ceramide.
Date clinice recente demonstrează că aplicarea locală a produselor CeraVe, prin combinarea celor 3 tipuri de ceramide identice pielii cu Tehnologia MVE, ajută la reducerea simptomelor cutanate, atât în ​​monoterapie, cât și ca terapie adjuvantă.
Într-un studiu clinic de 6 săptămâni, utilizarea de două ori pe zi a gelului de spălare hidratant și a cremei hidratante a dus la o îmbunătățire semnificativă a simptomelor cheie ale dermatitei atopice, inclusiv prurit și uscăciune.
Misiunea CeraVe este aceea de a oferi pacienților o formulă care să ajute la refacerea barierei cutanate, constituindu-se astfel într-o soluție optimă pentru multiple patologii.

The intact skin barrier is maintained through several integrated and dynamic functions of the epidermis, including selective permeability, antimicrobial activity, immune responses, antioxidant activity and photoprotection.
An increasing body of evidence highlights the importance of both the total amount and relative composition of ceramides in the normal functioning of the stratum corneum barrier and in various dry and/or inflammatory skin diseases (e.g. atopic dermatitis, acne, psoriasis). Ceramide depletion is associated with many skin disorders, potentially caused by inhibition of lipid synthesis or altered lipid metabolism and associated with other anomalies such as increased skin pH. Even individuals with self-reported sensitive skin may show decreased ceramide levels.
Recent clinical data demonstrate that topical application of CeraVe products with ceramides and MVE Technology helps reduce dermatologic symptoms in both monotherapy and adjunctive therapy.
In a 6-week clinical study, the twice-daily use of the Hydrating Cleanser and Moisturising Cream resulted in significant improvement in key symptoms of atopic dermatitis, including itchiness and dryness.
CeraVe’s mission is to provide patients with a formula that helps restore the skin barrier, being an optimal solution for multiple pathologies.

 Scurt CV

Educație și formare
– Diplomă medic specialist dermato-venerolog (pe baza examenului sustinut în sesiunea noiembrie 2017)
– Medic rezident dermato-venerologie (2012- 2017)- Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon”, Iași, Clinica de Dermatovenerologie
– Diplomă doctor-medic (2010)- Universitatea de Medicină și Farmacie”Grigore T. Popa”, Iași – Facultatea de Medicină
– Diplomă de bacalaureat (2004)- Colegiul Național, Iași
– Multiple cursuri de pregătire profesională continuă atât naţionale, cât şi internaţionale: EADV Resident Course – Dermoscopy; Dermapen’s Training Program – Advanced Class; “Bazele anatomice pentru injectarea de acid hialuronic la nivelul feţei. Rezultatele tratamentelor cu acid hialuronic”; EADV Resident Course – “Paediatric Dermatology”; “Terapii bazate pe lumina inteligentă”; “Injectare de plasma autologă PRP”; Curs postuniversitar de Dermatopediatrie, “Present and future in Dermatocosmetology”; “Skin ultrasound”; “Scleroderma at the border between specialities”; “Dermato-allergology”; “Dermatological surgery – from simple to complex” etc.

Activitatea ştiinţifică:
Autor a 3 capitole de carte, coautor in 9 lucrări în extenso publicate în reviste cotate ISI Web of Science, 6 lucrări publicate în rezumat în jurnale indexate ISI, 6 lucrări în extenso în revista indexata ISI şi BDI, autor principal şi coautor de postere la manifestări naţionale şi internaţionale, autor principal si coautor de comunicări orale

Membru al unor societăţi ştiinţifice
European Academy of Dermatology and Venereology
Societatea Română de Dermatologie
Asociaţia Dermatologilor din Moldova
International Dermoscopy Society

Contactează operatorul PDI 2023

7 + 3 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro