Dr. Pârvu Magda

Dr. Pârvu Magda
Spitalul Clinic Colentina, Bucureşti, România

Anticorpii antinucleari în bolile de țesut conjunctiv – când avem nevoie și cum îi interpretam?

Autor: Magda Pârvu

Cuvinte cheie: anticorpi antinucleari, boli de țesut conjunctiv, fenotip specific, subtipuri de boală, activitate, severitate

Bolile de țesut conjunctiv sunt adesea asociate cu o provocare diagnostică. Autoanticorpii pot fi detectați în cadrul acestor boli fiind utili în stabilirea diagnosticului și prognosticului bolii. Adesea, fiecare anticorp este asociat cu un fenotip specific ajutând la o mai bună definire a subtipurilor de boală, a activității a consecințelor bolii. Anticorpii antinucleari (AAN ) sunt anticorpi îndreptați împotriva antigenelor nucleare, detectarea lor prin imunofluorescență indirecta permițând evidențierea a 29 de patternuri distincte astfel definite în 2015 de către International Consensus on Antinuclear Antibody Pattern (ICAP). Astfel ICAP prezintă relevanța clinică a celor 29 de modele distincte definită în contextul bolii suspectate incluzând și recomandări pentru testarea ulterioară. Aceasta reprezintă perspectiva generală asupra AAN. Perspectiva specifică se concentrează asupra impactului clinic al autoanticorpilor prin asocierea lor cu un fenotip specific din cadrul bolii ajutând la o mai bună definire a subtipurilor, activității și consecințelor/complicațiilor bolii. Astfel sunt prezentați anticorpii cei mai specifici din LES, sclerodermie, dermatopolimiozita, cu prevalenta, sensibilitatea, specificitatea și caracteristicile lor clinice. Sunt descrise corelațiile dintre subtipurile de lupus cutanat și tipul autoanticorpilor iar pentru morfee impactul pozitivității AAN și a diferitelor subtipuri asupra severității, profunzimii leziunilor și asocierii cu manifestările extracutanate. Astfel detectarea AAN poate deveni un instrument util în managementul pe termen lung al pacienților.

Antinuclear antibodies in connective tissue diseases – when we need them and how do we interpret them?

Author: Magda Pârvu

Keywords: antinuclear antibodies, connective tissue diseases, specific phenotype, disease subtypes, activity, severity

Connective tissue diseases are often associated with a diagnostic challenge. Autoantibodies can be detected within these diseases. Often, each antibody is associated with a specific phenotype helping to better define the subtypes of the disease, the activity and the consequences of the disease. Antinuclear antibodies (AAN ) are antibodies directed against nuclear antigens, their detection by indirect immunofluorescence allowing the highlighting of 29 distinct patterns thus defined in 2015 by the International Consensus on Antinuclear Antibody Pattern (ICAP). Thus ICAP presents the clinical relevance of the 29 distinct models defined in the context of the suspected disease including recommendations for further testing. This is the general perspective on AAN. The specific perspective focuses on the clinical impact of autoantibodies by associating them with a specific phenotype within the disease helping to better define the subtypes, activity and consequences/complications of the disease. Thus are presented the most specific antibodies from SLE, scleroderma, dermatopolymyositis, with their prevalence, sensitivity, specificity and clinical characteristics. We describe also the correlations between the cutaneous lupus subtypes and the type of autoantibodies and for the morphea the impact of AAN positivity on the severity, depth of lesions and association with extracutaneous manifestations. Thus, the detection of AAN can become a useful tool in the long-term management of patients.

Scurt CV

• Absolventa a Facultatii de Medicina Generala si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti
• Medic primar in specialitatea medicina interna si reumatologie
• Doctor in stiinte medicale
• Sef sectie reumatologie Spitalul clinic “Colentina”, Bucuresti
• Stagiu postgradual in specialitatea Reumatologie in Belgia in “Service de Rhumatologie des Cliniques Universitaires Saint –Luc”, Bruxelles (prof. F. Houssiau) si “Cliniques Universitaires U.C.L de Mont-Godinne”, Yvoir, (Prof. W. Esselincks) 2000
• Competenta internationala in Capilaroscopie obtinuta sub egida “European League Against Rheumatism” (EULAR), Genova, Italia, 2004, 2011
• Absolventa a cursurilor internationale de ecografie musculoscheletala, 2005, 2007.
• Competenta internationala in “Densitometrie Clinica” (CCD – “Certified Clinical Densitometrist”) acordata de catre Societatea Internationala de Densitometrie Clinica (ISCD), SUA, 2006, 2012
• Competenta (certificare) in “Densitometrie” acordata de catre “Fundatia Internationala de Osteoporoza” (“International Osteoporosis Foundation”), 2007
• Absolventa a cursului de “Epidemiologie clinică” efectuat in cadrul RECIF (Réseau d`Épidémiologie Clinique International), Bucureşti, sub conducerea Prof. Dr. Pierre Duhaut, Hôpital Edouard Herriot, Lyon, 2001
• Absolventa a cursului international de imagistica in reumatologie sub egida EULAR, organizat de “Rheumatology Unit of the Vall D`Hebron Hospital”, Sitges, Spania, 2007
• Certificare internationala in evaluarea scorurilor cutanate din sclerodermie conform criteriilor de competenta EUSTAR, 2008
• Membra a Societatii Romane de Reumatologie din 2000, a Ligii Romane Contra Reumatismului si a Societatii Internationale de Densitometrie Clinica – ISCD (2007)
• Membra in Comisia Europeana de Reumatologie a UEMS ( European Union of Medical Specialists) (2011 – 2014)
• Membra in comitetul stiintific al Societatii Romane de Reumatologie (2007 – 2018)
• Membra in Consiliul editorial al ‘’ Romanian Journal of Internal Medicine’’ (Revista romana de medicina interna) aflata sub patronajul Academiei Romane si a Academiei de Stiinte Medicale
• Membra in Comisia de specialitate (consultativa) de reumatologie a Ministerului Sanatatii (2008 – 2010)
• Membra in Comisia de Experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru tratamentul cu imunosupresoare in poliartrita reumatoida, artropatia psoriazica, spondilita anchilozanta si artrita juvenila (2009 – 2016)
• Membra a comisiei nationale de Bioetica (2015 – 2016)
• Secretar al Societatii Romane de Reumatologie (2011 – 2016)
• Trezorier al Societatii Romane de reumatologie (2016 – 2018)
• Secretar general al Societatii Romane de Reumatologie (2018 -2021)
• Presedinta Comisiei Stiintifice a Societatii Romane de Reumatologie (2018 pana in prezent)
• Membra a grupului international “EULAR Study Group on Microcirculation in Rheumatic Diseases” (2014 pana in prezent)
• Coordonator la nivelul spitalului clinic “Colentina” a Programului national de tratament pentru boli rare respectiv “Tratamentul bolnavilor cu scleroza sistemica si ulcere digitale evolutive” (2014 pana in prezent)
• Membra a Comitetului stiintific al Registrului Roman de Boli Reumatice (RRBR) (2013 pana in prezent)
• Priminvestigator in mai multe studii clinice internationale in specialitatea reumatologie.
• Responsabil de proiecte (2) in cadrul programului PN2 (parteneriate in domeniile prioritare).
• Numeroase lucrari publicate, comunicate oral sau poster la congrese nationale si internationale de reumatologie si medicina interna

Contactează operatorul PDI 2024

10 + 15 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro