Dr. Radu Clotilda Alexandra

Dr. Radu Clotilda Alexandra

Ustekinumab – beneficii reale în tratamentul “zonelor speciale” afectate de psoriazis
Autor: Clotilda Alexandra Radu

Introducere: Boală universal prezentă, psoriazisul afectează astăzi între 1%-3% din populație, fiind definită ca rezultat al interacțiunii imunității individuale cu diverși factori agresivi cum ar fi infecțiile, la care se juxtapun terenul genetic sau politrauma.
Material: Prezentăm un număr de 11 cazuri aflate în evidența cabinetului de Dermatologie, care pe baza observațiilor noastre, întrunesc toate criteriile necesare inițierii unei terapii biologice anti Interleukina 12-23 în boala psoriazică, sub diversele ei forme clinice.
Metoda: În urma examenului obiectiv identificăm că boala se manifestă la pacienți, după cum urmează: 11 pacienți cu Psoriazis de scalp, dintre care 4 pacienți asociază și Psoriazis vulgar și palmo-plantar. Pe acest fond, examenele de laborator diferă de la un individ la altul, dintre cele mai importante constante reținem: trombocitopenia, leucopenia, citoliza hepatică (cu/fără markeri virali prezenți) și sindrom inflamator sistemic prezent inconstant. Examenul histopatologic este cvasiedificator de boală psoriazică.
Discuții: Subiecții urmează tratament continuu cu Metotrexat mai mult de 6-8 luni, cu o rată de clearance cutanat nesemnificativ, dar cu un cost important al efectelor adverse sistemice, devenind astfel eligibili pentru terapia biologică.
Concluzii: Sub tratamentul biologic cu Ustekinumab, inflamația cronică a pielii de la nivelul “zonelor speciale” și “zonelor clasice” se remite total, ducând la o creștere importantă a calității vieții prin conștientizarea fenomenului “free to show” al pacienților.

Ustekinumab- real benefits in healing “the special areas” affected by psoriasis
Author: Clotilda Alexandra Radu

Introduction: Universal disease, psoriasis affects today between 1%-3% of the population, being defined as a result of the interaction of individual immunity with various aggressive factors such as infections, which are juxtaposed with genetic triggers or polytrauma.
Material: We present a number of 11 cases in the records of the Dermatology office, which based on our observations, meet all the criteria necessary to initiate a biological therapy against Interleukin 12-23 in psoriatic disease, under its various clinical forms.
Method: Following the objective examination we identify that the disease manifests as follows: 11 patients with scalp psoriasis, and 4 patients also associate vulgar and palmo-plantar psoriasis. The laboratory examinations differ from one individual to another, but the most important constants are: thrombocytopenia, leukopenia, liver cytolysis (with/without viral markers present) and systemic inflammatory syndrome present inconsistently. The histology reveal quasi-evidence of psoriatic disease.
Discussions: The subjects undergo continuous treatment with Methotrexate for more than 6-8 months, with a significant skin clearance rate, but with a significant cost of systemic adverse effects, thus becoming eligible for biologics.
Conclusions: Under biological treatment with Ustekinumab, the chronic inflammation of the skin in the “special areas” and “classic areas” is completely remitted, leading to an important increase of quality of life by raising awareness of the phenomenon “skin free to show” patients.

Scurt CV

Experienţa profesională:
01/2010 – 12/2010 – Medic rezident, specialitatea Medicina Generală – Medicina de Familie, Spitalul Clinic Municipal Nr.2 “Filantropia”, Craiova
01/2011 – 12/2014 – Medic rezident, specialitatea Dermatologie-Venerologie, Spitalul Clinic Municipal de Urgență, Timișoara – Clinica de Dermato-venerologie
02/2015 – prezent – Medic specialist P.F.A. cabinet med Dr. Radu Alexandra

Apartenenţa la Societăţi ştiinţifice:
Membru activ în Societatea Română de Dermatologie
Membru al Academiei Europene de Dermatologie
Membru Asociația Dermatologilor transilvăneni
Grupul de lucru al specialiștilor în Boala Venoasă Cronică (European Venous Forum)

Contactează operatorul PDI 2020

8 + 6 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media