Dr. Ștefana Maria Capșa

Dr. Ștefana Maria Capșa
Departamentul de Dermatologie, Spitalul CF Iași

Napkin psoriazis: o povară ce apasă pe umerii fragili ai nou-născutului

Autori: Ștefana Maria Capșa3, Mihaela-Paula Toader2, Diana Stefania Dîrzu3, Alina Elena Spînu3, Andreea Corina Drăgoi3, Anastasia Vicovan3, Roxana Bilibău3, Andreea Tucaliuc3, Isabela Alexandra Fartușnic3, Cătălina Cojocaru3, Cătălina Elena Brănișteanu4, Mirela Mărănducă1, Mirela Andrese Porumb1, M. Glod4, Daciana-Elena Brănișteanu1
1Departamentul de Dermatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, România
2Departamentul de Dermatologie Orală, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași, România
3Departamentul de Dermatologie, Spitalul CF, Iași, România
4Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași, România, Departamentul de Chirurgie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași, România

Cuvinte cheie: napkin, psoriazis, nou-născut, provocare, tratament

Psoriazisul vulgar este o boală inflamatorie cronică a pielii, mediată de limfocitele T helper, ce are o prevalență de aproximativ 1% în cazul copiilor. Psoriazisul pediatric se împarte în 3 grupuri distincte: psoriazis infantil, psoriazis cu debut precoce și psoriazis pediatric asociat cu artropatie psoriazică. Napkin psoriazis reprezintă un subtip al psoriazisului infantil care afectează în principal copiii cu vârsta sub 2 ani.
Prezentăm cazul unui sugar de 2 luni, născut la termen, în mod natural, cu greutatea și înălțimea în limite normale, care este adus în contextul prezenței unor placi și placarde eritemato-scuamoase în zona anogenitală, regiunea gluteală, pe membrele superioare, inferioare, pe abdomen și la nivelul feței.
Declarativ, debutul leziunilor cutanate a fost în prima lună de viață, la câteva zile după o infecție a tractului respirator superior, inițial la nivelul feței și în zona scutecului, cu extinderea ulterioară a leziunilor.
Pe de o parte, din cauza vârstei fragede și a stării alterate a pacientului, examenul histopatologic pentru confirmare nu s-a putut realiza. Pe de altă parte, prezența de leziuni tipice în alte arii anatomice, semnul spermanțetului și semnul Auspitz pozitive la gratajul metodic Brocq, aspectul dermatoscopic cu vase punctiforme distribuite regulat pe fond eritematos sunt argumente în favoarea diagnosticului de napkin psoriasis.
Tratamentul topic a constat în îndepărtarea factorilor predispozanți și a iritanților (scutec, urină) prin igienă riguroasă cu săpun dermatologic, aplicarea dermatocorticosteroizilor non-fluorinați topici, utilizarea emolientelor, terapia cu lumina polarizată, toate acestea urmate de evoluția favorabilă a leziunilor.
Napkin psoriasis este o formă relativ rară de psoriazis infantil. Acesta pune probleme de diagnostic diferențial cu dermatita iritativă de contact și intertrigo-ul levuric. Considerat de noi a fi o “povară ce apasă pe umeri mult prea fragili”, tratamentul trebuie abordat cu precauție, având în vedere particularitățile morfofuncționale ale pielii sugarului. Acești mici pacienți trebuie urmăriți cu mare atenție, iar părinții trebuie informați despre această boală și posibilitățile ei de evoluție.

Napkin psoriazis: a burden that presses on the fragile shoulders of the new-born

Authors: Ștefana Maria Capșa3, Mihaela-Paula Toader2, Diana Stefania Dîrzu3, Alina Elena Spînu3, Andreea Corina Drăgoi3, Anastasia Vicovan3, Roxana Bilibău3, Andreea Tucaliuc3, Isabela Alexandra Fartușnic3, Cătălina Cojocaru3, Cătălina Elena Brănișteanu4, Mirela Mărănducă1, Mirela Andrese Porumb1, M. Glod4, Daciana-Elena Brănișteanu1

1Department of Dermatology, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
2Department of Oral Dermatology, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
3Department of Dermatology, “Railway Clinical Hospital”, Iasi, Romania
4“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania Department of Surgery, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania

Keywords: napkin, psoriasis, new-born, challenge, therapy

Psoriasis vulgaris is a chronic inflammatory disease of the skin, mediated by T helper lymphocytes, which has a prevalence of 1% in children. Pediatric psoriasis is divided into 3 distinct groups: infantile psoriasis, early onset psoriasis and pediatric psoriasis associated with psoriatic arthropathy. Napkin psoriasis is a subtype of infantile psoriasis that mainly affects children under the age of 2.
We present the case of a 2-month-old infant, born at term, naturally, with normal weight and height, who was brought in our clinic for the presence of some erythematous-squamous plaques and placards located in the anogenital area, gluteal region, on the upper, lower limbs, on the abdomen and face.
According to the family, the onset of the skin lesions was in the first month of life, a few days after an infection of the upper respiratory tract, initially affecting the face and the diaper area, with subsequent extension. On the one hand, due to the young age of the patient, the histopathological confirmation could not be performed. On the other hand, the presence of typical lesions in other anatomical areas, the positive Auspitz sign, the characteristic dermatoscopic appearance with pointy little vessels regularly distributed on erythematous background are all arguments for the diagnosis of napkin psoriasis. Topical treatment consisted in removing predisposing factors and irritants (diaper, urine) through rigorous hygiene with dermatological soap, use of topical non-fluorinated dermatocorticosteroids, use of emollients, polarized light therapy, all followed by favorable evolution of the lesions. Napkin psoriasis is a rare form of infantile psoriasis. The differential diagnosis includes irritant contact dermatitis and intertrigo. Considered by us a “burden that presses on the fragile shoulders of the new-born”, the treatment of this problematic disease must be approached with caution, especially because of specific morphofunctional features of the baby’s skin. These small patients need special care and parents must be informed about this disease and its possibilities of evolution.

 

Contactează operatorul PDI 2024

6 + 14 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventer.ro

Parteneri Media