Dr. Stîncanu Alina

Dr. Stincanu Alina
Spitalului Clinic Județean de Urgențe “Sf. Spiridon” Iași, România

Dermatoze paraneoplazice

Autori: A. Stincanu, A. Mihaica, A. Stoica, L. Statescu
Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon” Iași – Clinica Dermatologie
Institutul Regional de Oncologie Iași
Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon” Iași – Clinica Medicala 2
Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon” Iași – Clinica Dermatologie

Cuvinte cheie: paraneoplazic, neoplazii oculte, prognostic

Introducere: Sindroamele paraneoplazice cutanate reprezintă un grup heterogen de manifestări în relație cu o neoplazie internă, fiind consecința indirectă a procesului neoplazic, ceea ce le diferențiază de metastaze sau procesele compresive tumorale.
Material și metodă: Principala caracteristică a acestora este evoluția paralelă față de tumoră: apariția odată cu dezvoltarea tumorii, regresia în timpul tratamentului curativ și reapariția lor în cazul recidivei tumorale. Principalele dermatoze paraneoplazice sunt clasificate în dermatoze buloase – pemfigus paraneoplazic, pemfigoid bulos, dermatita herpetiformă, anomalii de keratinizare – acantozis nigricans, acrokeratoza paraneoplazica Bazex, ichtioza dobandita, sindromul Leser-Trelat, anomalii musculoscheletale – dermatomiozita.
Rezultate: Există corelatii clar stabilite între tipul sindromului paraneoplazic și tipul leziunii tumorale asociate. Managementul este dificil în cazul sindroamelor paraneoplazice cutanate, 70% din neoplaziile asociate manifestărilor cutanate paraneoplazice au prognostic sever.
Concluzii: Manifestările cutanate paraneoplazice trebuie diagnosticate precoce, în acest fel permițând detectarea precoce a unei neoplazii oculte.

Paraneoplastic dermatoses

Authors: A. Stincanu, A. Mihaica, A. Stoica, L. Statescu
Emergency County Clinical Hospital “St. Spiridon” Iasi – Dermatology Clinic
Iasi Regional Institute of Oncology
Emergency County Clinical Hospital “St. Spiridon” Iasi – Medical Clinic 2
Emergency County Clinical Hospital “St. Spiridon” Iasi – Dermatology Clinic

Keywords: paraneoplastic, occult neoplasia, prognosis

Introduction: Cutaneous paraneoplastic syndromes are a heterogeneous group of manifestations in relation to an internal neoplasia, being the indirect consequence of the neoplastic process, which differentiates them from metastases or tumor compressive processes.
Material and method: Their main feature is the parallel evolution to the tumor: appearance with the development of the tumor, regression during curative treatment and their recurrence in case of tumor relapse. . The main paraneoplastic dermatoses are classified into bullous dermatoses – paraneoplastic pemphigus, bullous pemphigoid, herpetiform dermatitis, keratinization anomalies – acantozis nigricans, bazex paraneoplastic acrokeratosis, acquired ichthyosis, Leser-Trelat syndrome, musculoskeletal abnormalities – dermatomyositis.
Results: There are clearly established correlations between the type of paraneoplastic syndrome and the type of associated tumor lesion. The management is difficult in the case of cutaneous paraneoplastic syndromes, 70% of the neoplasia associated with the paraneoplastic skin manifestations have a severe prognosis.
Conclusions: Paraneoplastic skin manifestations must be diagnosed early, thus allowing early detection of an occult neoplasia.

Scurt CV

Medic primar dermato-venerologie
Membru al Societății Europene de Dermato-venerologie începand cu 2011
Membru al Societății Române de Dermato-venerologie
Studii
• Medic primar dermatovenerologie confirmat prin Ordinul Ministrului Sănătații nr.1270 din 14.08.2019
• Medic specialist dermatovenerologie confirmat prin Ordin al Ministrului Sănătății nr. 1339 din 2012;
• 2008 – 2012 medic rezident dermatovenerologie în cadrul Clinicii Dermatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Spiridon” Iași;
• noiembrie 2007- promovarea examenului de admitere în rezidențiat, cu pregatire în specialitatea dermato-venerologie;
• septembrie 2007- promovarea examenului de licență la UMF “Gr. T. Popa” Iași nota 9.98, cu lucrarea de diplomă “Pericarditele copilului” (îndrumator științific prof.dr. A.G.Dimitriu);
• 2001-2007 Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași, Facultatea de Medicină Generală – bursieră a Statului Român pe parcursul celor 6 ani de studiu, șef de an 2001-2002, șef de serie 2001-2007;
• 1997-2001 Colegiul “Costache Negruzzi” Iași, clasa cu profil real fizică- chimie;
• 1992-1997 Colegiul “Costache Negruzzi” Iași, clasa cu profil real intensiv engleză;
Burse în cadrul programului EADV Fostering Dermatology and Venereology
• Training Course Introduction to Virtual Dermatopathology – martie 2011, Reykjavik, Iaslanda;
• Training Course Hair and Scalp – noiembrie 2011, Bologna, Italia;
Cursuri de perfecționare
• 27.09.2018-27.09.2019 medichub.ro ”Afecțiuni inflamator – infecțioase în sfera ORL”
• 29 mai 2019 ”Morfologie și antiaging”
• 26-28 aprilie 2018”Dermatologie, Bioetică și Malpraxis”
• 25-26 aprilie 2018 ”Noțiuni practice de dermatoscopie”
• 9-10 martie 2018 ”Tratamentul psoriazisului în România – de la ghiduri la protocol”
• 8 septembrie 2017 ”MEAPLASMA in cosmetology and dermatology”
• 14 mai 2017 ”Interdisciplinaritate în dermatologie”
• 12-13 mai 2017 ”Tehnici de diagnostic în dermatologie”
• 15 mai 2016 ”Noțiuni practice de dermatocosmetologie”
• 9-11 mai 2016 ”Update în terapia dermatologică”
• 10-11 mai 2015 ”Dermatologia- domeniu medical integrativ”
• 11-12 mai 2014 “Ultrasonografie cutanată”
• 15 noiembrie 2013 “Obiective Terapeutice în Managementul Pacientului cu Psoriazis”, București;
• 2 octombrie 2013 “Paediatric Dermatology” Training Course, Istanbul;
• Iunie 2013 – ICH Good Clinical Practice for Clinical Trial Sites;
• 4-5 iunie 2013 “Corticoterapia topica în practica curenta”
• 23-24 februarie 2013 “Curs perfecționare mesoterapie” București;
• 24-26 mai 2012 “Afecțiuni dermatologice în practica curentă”;
• 9-11 octombrie 2011 “Dermatoscopia în tumorile cutanate”;
• 18 iunie 2011 “Prezent și viitor în dermatocosmetologie”;
• 15-16 iunie 2011 “Actualități în dermatopatologie”;
• 25 martei 2011 “Rolul chimioterapiei în tratamentul tumorilor cutanate”;
• 4-5 septembrie 2010 “Scoala Dermatovenerologică de vară”
• 19 iunie 2010 “Dermatologie pediatrică”;
• 18 iunie 2010 “Secrete ale mezoterapiei”
• 17 aprilie – 30 mai 2010 “Actualități în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor dermatovenerologice” – curs postuniversitar UMF Gr. T. Popa Iași;
• 19-20 martie 2010 “Osteoporoza- boala cronică invalidantă”;
• 28-29 noiembrei 2009 “Fototerapia: de la teorie la practică”;
• 1-15 mai 2009 “Cosmetică medicală: metode de diagnostic și tratament” – curs postuniversitar UMF Gr. T. Popa Iași;
• 15mai-15 iunie 2009“Metode de tratament în cosmetica medicală” – curs postuniversitar UMF Gr. T. Popa Iași;
• 1-15 iunie 2009 “Îmbătrânirea cutanată: metode de tratament” – curs postuniversitar UMF Gr. T. Popa Iași;
• 15-30 iunie 2009 “Îmbătrânirea cutanată : metode de diagnostic” – curs postuniversitar UMF Gr. T. Popa Iași;
• 13 iunie 2009”Dermatocosmetologia – mereu în actualitate”;
• 17 mai 2008 “Sistemul imun cutanat”.

Contactează operatorul PDI 2024

9 + 8 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro