Prof. Dr. Alecu Mihail

Prof. Univ. Dr. Alecu Mihail
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale “Dr. Victor Babeş” Bucureşti
Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti

MicroARN in patogenia dermitei atopice si a psoriazisului
Autori: M. Alecu1, Gabriela Coman2
1Universitatea “Titu Maiorescu”, Facultatea de Medicină, București, România
2Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș”, București, România

MicroARN reprezintă un mic fragment de ARN de circa 10-25 nucleotide, care nu conține informație genetică dar care are capacitatea de a se cupla cu ARN mesager împiedicând transmiterea informației genetice la ribozomi. În acest mod are loc un control posttranscripțional al mai multor tipuri de gene implicate în procese fiziologice și patologice.
S-au identificat peste 2500 de tipuri de microARN atât în celule cât și în plasmă, urină, salivă. Alterarea expresiei microARN a fost evidențiată în numeroase afecțiuni, inclusiv în afecțiuni ale pielii
În dermatita atopică s-au identificat mai multe zeci de microARN care au avut valori scăzute sau crescute în keratinocitele lezionale comparativ cu pielea normală la același pacient. Dintre acestea cele mai semnificative modificări s-au întâlnit în microARN155 și microARN146a. Aceste tipuri de ARN nu sunt specifice dermatitei atopice ci sunt asociate cu o serie de fenomene ca: dezvoltarea epidermului (microARN203), reglarea răspunsului imun înnăscut și adaptativ (microARN155), reglarea căii de semnalizare în care este implicat TNF (microARN146).
În psoriazis, s-au evidențiat în leziune, niveluri crescute de microARN31, microARN21, microARN200, microARN210, în timp ce microARN 125, care are capacitatea de a supresa proliferarea keratinocitelor, este scăzut. MicroARN 125 este foarte bine corelat cu evoluția psoriazisului în cursul terapiai biologice.
Până în prezent s-a putut stabili că există o anumită specificitate a unui grup de microARN pentru anumite procese patologice: inflamație, carcinogeneză, răspuns imun alterat, fără însă a se putea stabili un profil microARN pentru dermatita atopică sau psoriazis. Cu toate acestea, acțiunea asupra microARN deschide perspective terapeutice importante.

MicroARN in the pathogeny of atopic dermatitis and psoriasis
Authors: Mihail Alecu1, Gabriela Coman2
1. Titu Maiorescu University, Bucharest
2. Dr. V. Babeș Infectious and Tropical Diseases Clinical Hospital, Bucharest

MicroRNA is a small RNA fragment of about 10-25 nucleotides, which does not contain genetic information but has the ability to bind to messenger RNA preventing the transmission of genetic information to ribosomes. In this way, a post-transcriptional control of several types of genes involved in physiological and pathological processes takes place.
More than 2,500 types of microRNAs have been identified in both cells and plasma, urine, saliva. Impaired microRNA expression has been shown in many conditions, including skin diseases.
In atopic dermatitis, several dozen microRNAs have been identified that had low or high levels in lesional keratinocytes compared to normal skin, in the same patient. Of these, the most significant changes were found in microRNA155 and microRNA146a. These types of RNA are not specific to atopic dermatitis but are associated with a number of phenomena such as: epidermal development (microRNA203), regulation of the innate and adaptive immune response (microRNA155), regulation of the signaling pathway in which TNF is involved (microRNA146).
In psoriasis, high levels of microRNA31, microRNA21, microRNA200, microRNA210 were detected, while microRNA 125, which has the ability to suppress keratinocyte proliferation, are low in the lesion. MicroRNA 125 is very well correlated with the evolution of psoriasis during biological therapy.
So far, it has been established that there is a certain specificity of a group of microRNAs for certain pathological processes: inflammation, carcinogenesis, altered immune response, but without being able to establish a microRNA profile for atopic dermatitis or psoriasis. However, the action on microRNA opens up important therapeutic perspectives.

Scurt CV

Studii: Facultatea de Medicină București
Specialitatea: Medicină generală
Titluri didactice, științifice și academice
Cercetator științific principal gradul I
Doctor în medicină cu teza ”Citochinele în tratamentul local al unor tumori maligne cutanate” (1994), UMF București
Profesor titular de curs Dermato-venerologie, Univ. Titu Maiorescu, București
Specialitate: – medic primar dermato-venerologie
medic primar alergologie și imunologie clinică
Membru în asociații profesionale, academii:
Societatea Româna de Dermatologie
Societatea Româna de Alergologie și Imunologie Clinica
ISIR (Asociația Internaționala de Studiu a Interferonului și a citokinelor)
EADV (Asociația Europeana de Dermato-Venerologie) Distincții :
Premiul Academiei Române ” Daniel Danielopolu” – 1990
Premiul Conferinței Interbalcanice de alergologie -Bucuresti — 1995 e Premiul Academiei Române ”Gheorghe Marinescu” – 2001
Încadrarea prezenta și cea anterioara:
București, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș Laboratorul de
Imunologie, din 1981 pâna in prezent — Conducator Laborator Imunologie
Lucrari științifice publicate:
-un numar de 100 de comunicări și articole dintre care 25 articole publicate în reviste de specialitate de circulație internațională, indexate
monografii: ”Sarcomul Kaposi” Editura Tehnică, 1998, 230 pagini, unic autor ”Apoptoza-Moartea celulară programată” Ed. Academiei, 1999, 410 pagini, coautor Reacții alergice la medicamente” Ed. Medicală, 2002, 400 pagini, prim autor ”Patologia moleculară a pielii” Ed. Medicală, 2006, 495 pagini, unic autor ”Dermato-Venerologie” Ed. Didactică și Pedagogică 2010, 300 pagini

Contactează operatorul PDI 2023

9 + 1 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro