Prof. Dr. Forsea Ana-Maria

Prof. Dr. Forsea Ana-Maria
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti, România

Ghidurile de tratament al cancerelor de piele- ce e nou în 2023!

Autor: Ana-Maria Forsea

Ghidurile de bună practică în diagnosticul și tratamentul cancerelor de piele, elaborate pe baza evidențelor științifice sunt instrumente valoroase în ajutorul clinicianului, în alegerea caii optime de abordare și îngrijire a pacienților cu aceest diagnostic dificil.
Asociația Europeană de Dermato-Oncologie (EADO), în colaborare cu European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), European Dermatological Forum (EDF) și European Academy of Dermatology and Venereology(EADV) elaborează, publică și actualizează regulat ghidurile de consens european în tratamentul melanomului, al carcinomului spinocelular și bazocelular, precum și al tumorilor rare, ca dermatofibrosarcomul sau carcinomul cu celule Merkel.
Prezentarea de față iși propune să puncteze elementele noi aduse de ultima actualizare a acestor ghiduri, pe baza experientei de co-autor și participant la dezbaterile științifice ce au condus la elaborarea acestora.

European consensus guidelines for the management of skin cancers: what’s new in 2023?

Author: Ana-Maria Forsea

Best clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of skin cancers, evidence-based, are valuable tools to assist the clinician in choosing the optimal approach and care for patients with this difficult diagnosis.
The European Association of Dermato-Oncology (EADO), in collaboration with the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), the European Dermatological Forum (EDF) and the European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), develops, publishes and regularly updates European consensus guidelines on the treatment of melanoma, squamous cell carcinoma and basal cell carcinoma, as well as of rare tumours such as dermatofibrosarcoma and Merkel cell carcinoma.
This presentation aims to highlight the new elements brought by the latest update of these guidelines, based on my experience as co-author and participant in the scientific debates that led to their development.

Scurt CV

Șef de Secție, Medic Primar dermato-venerolog,
Clinica de Dermatologie, Spitalul Universitar de Urgență Elias, București
Secretar pentru Integrare Europeană, Membru al Comitetului Executiv al Asociației Europene de Dermato-Oncologie (EADO)
Membru în Comitetul Executiv al Societății Internaționale de Dermatoscopie (IDS), Co-Președinte al Comitetului de Studii al IDS
Membru al Consiliului Director al Academiei Europene de Dermatologie și Venereologie (EADV), Membru al Comitetului de Educație al EADV, Membru al Task Force al EADV pentru Melanom, pentru Cancerele cutanate non-melanom, pentru Dermato-oncologie
Membru, European Dermatology Forum

Doctor în Medicină al Freie Universität Berlin, Germania, cu o teză de cercetare fundamentală în domeniul terapiilor pentru melanom
Bursieră a Academiei Americane de Dermatologie la Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York
Cercetare post-doctorală la Harvard School of Public Health, Boston, vizând dezvoltarea de strategii de prevenție a cancerului de piele adaptate Europei de Est

Autor al studiilor de pionierat care au evidențiat inegalitățile majore din Europa în epidemiologia, preventia și diagnosticul precoce al melanomului, în reviste stiințifice de prestigiu (British Journal of Dermatology, Journal of the European Academy of Dermato-Venerology, European Journal of Cancer s.a.)
Conduce studii pan-europene privind practicile de diagnostic, raportare și prevenție a cancerelor pielii.
Membru al grupurilor de experți europeni care elaborează ghidurile de bună practică medicală pentru pacienții cu cancer de piele din Europa.

Contactează operatorul PDI 2023

14 + 14 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media