Prof. Dr. Ancuceanu Robert

Prof. Dr. Ancuceanu Robert
Facultatea de Farmacie, U.M.F. “Carol Davila”, Bucureşti

Utilizarea produselor emoliente la nou-născuți și sugari: beneficii și riscuri
Autori: R. Ancuceanu, Mihaela Dinu

Cuvinte cheie: emoliente, nou-născuți, sugari, efecte adverse, beneficii
Emolientele sunt produse cosmetice (uneori puse pe piață și ca „dispozitive medicale“) destinate să înmoaie pielea sau să o mențină moale și flexibilă (lat. mollis, moale). Emolientele sunt frecvent administrate nou-născuților și sugarilor. Date colectate în urmă cu 30 de ani în urmă arătau că pielea nou-născutului este expusă în medie la 8 produse de îngrijire a pielii, luând astfel contact în medie cu 48 de compuși diferiți. Ținând cont de evoluțiile sociale și economice, este puțin probabil ca numărul de produse și compuși chimici să fi diminuat între timp. Produsele emoliente utilizate frecvent în îngrijirea nou-născuților și sugarilor includ derivați de origine minerală (vaselină, parafină), ceruri (de albine, carnauba), uleiuri vegetale, ceramide, alcooli grași, umectanți și diverși compuși naturali sau extracte naturale (vitamine și derivați similari, alantoină, bisabolol etc.). Deși emolientele sunt în general percepute ca „inerte“ și lipsite de efecte adverse, cele din urmă sunt posibile și au fost raportate uneori. Cercetările clinice riguroase sunt însă limitate, iar raportările spontane în cadrul activităților de farmacovigilență sunt mult mai reduse decât în cazul medicamentelor. Studiile clinice care au indicat potențiale beneficii în prevenirea dermatitei atopice tind să stimuleze utilizarea emolientelor, dar există încă incertitudini și limitări metodologice ale acestora. Prezentarea identifică principalele ingrediente utilizate în produsele emoliente, beneficiile și riscurile acestora și identificarea golurilor de cunoaștere care necesită investigații suplimentare.

Use of emollient products in newborns and infants: benefits and risk
Authors: R. Ancuceanu, Mihaela Dinu

Keywords: emollients, newborns, infants, side effects, benefits

Emollients are cosmetic products (sometimes also marketed as ‘medical devices’) designed to soften the skin or keep it soft and flexible (lat. mollis, soft). Emollients are frequently administered to newborns and infants. Data collected 30 years ago showed that newborn skin is exposed to an average of 8 skin care products, thus coming into contact with an average of 48 different compounds. Given social and economic developments, it is unlikely that the number of products and chemical compounds has decreased in the meantime. Emollients commonly used in the care of newborns and infants include mineral derivatives (petrolatum, paraffin), waxes (beeswax, carnauba), vegetable oils, ceramides, fatty alcohols, humectants and various natural compounds or natural extracts (vitamins and similar derivatives, allantoin, bisabolol etc.). Although emollients are generally perceived as “inert” and free of adverse effects, the latter are possible and have sometimes been reported. However, rigorous clinical research is limited and spontaneous reporting in pharmacovigilance activities is much lower than for medicines. Clinical trials that have shown potential benefits in preventing atopic dermatitis tend to boost the use of emollients, but there are still methodological uncertainties and limitations. This presentation identifies the main ingredients used in emollients, their benefits and risks, and identify knowledge gaps that require further investigation.

Scurt CV

Robert Ancuceanu este profesor şi prodecan în cadrul Facultăţii de Farmacie din Bucureşti, disciplina Botanică farmaceutică şi biologie celulară. Cu un doctorat în farmacie, un masterat în biostatistică şi licenţă în drept, a lucrat în diferite domenii farmaceutice, de la cel academic la cel industrial şi în cadrul autorităţilor de reglementare. A fost director general al Direcţiei Generale Farmaceutice şi Aparatură Medicală din Ministerul Sănătăţii şi Vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale a Medicamentului. A fost membru al Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman (CHMP) şi al Comitetului Pediatric (PDCO) şi membru altern (supleant) al Comitetului pentru Medicamente pe bază de Plante din cadrul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA), precum şi membru în mai multe comitete sau grupuri de lucru din domeniul farmaceutic. A publicat 56 articole ştiinţifice indexate ISI, este autor a două cărţi şi co-autor la alte patru. Pe lângă interesul său larg pentru toate aspectele domeniului farmaceutic, Robert se consideră un renascentist întârziat, fiind interesat şi de drept, istorie, muzică, biostatistică și machine learning, sociologie şi literatură.

Contactează operatorul PDI 2023

15 + 1 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro