Prof. Dr. Bogdănici Camelia

Prof. Dr. Bogdănici Camelia
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași
Spitalul Clinic Județean de Urgențe “Sf. Spiridon” Iași

Stimularea neuronală în ambliopie
Autori: Camelia-Margareta Bogdănici, Bejan Ionela Alisa, Niagu Irina Andreea

Disciplina de Oftalmologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, Romania

Una dintre cele mai utilizate tehnici de tratament pentru îmbunătățirea vederii este neurostimularea care poate fi realizată prin mai multe metode. Lucrarea prezintă numeroase opțiuni prin care se poate realiza tratamentul de stimulare neuronală. Ocluzia a fost cunoscută şi descrisă din cele mai vechi timpuri și reprezintă inhibiţia corticală permanentă prin eliminarea funcţională a ochiului cu vedere mai bună, prin acoperirea unui ochi. Stimularea magnetică transcraniană poate îmbunătăţi temporar sensibilitatea la contrast şi rezoluţia spaţială în ambliopia adultului. Perceptual learning este o metodă care are ca principiu stimularea vizuală repetată cu diferite imagini ce conduce la îmbunătățirea semnificativă și persistentă a acuității vizuale pe termen lung. Neurovision este o terapie nouă, non-invazivă de îmbunătăţire a vederii, prin care creierul este antrenat să clarifice imaginea primită, în mod automat, asemănător unui software care îmbunătăţeşte o imagine digitală cu rezoluţie redusă. Vision Therapy System 4 (VTS 4) reprezintă de asemenea o terapie nouă, non-invazivă având ca principiu stimularea vizuală repetată cu diferite imagini ce conduce la o îmbunătăţire semnificativă şi persistentă a acuităţii vizuale pe termen lung facilitând şi conexiunile neuronale la nivel cortical.Pentru reducerea cheltuielilor de spitalizare, au apărut și metode de dezambliopizare care pot fi utilizate acasă la pacient, ca de exemplu amblyopia home therapy. De asemenea, s-au realizat o multitudine de jocuri video pe calculator, care induc stimularea plasticității neuronale cu creșterea acuității vizuale a ochiului ambliop. Scopul acestei prezentări este de a demonstra modul în care tratamentele de stimulare neuronală ajută la îmbunătățirea calității vederii.

Neural stimulation in amblyopia
Authors: Camelia-Margareta Bogdănici, Bejan Ionela Alisa, Niagu Irina Andreea

Discipline of Ophthalmology, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy,
Iasi, Romania

One of the most used treatment techniques to improve the vision is neurostimulation which can be achieved by several methods. This paper presents numerous options through which the treatment of neural stimulation can be performed. Occlusion has been known and described since ancient times and represents permanent cortical inhibition by functional removal of the eye with better vision, by covering the eye. Transcranial magnetic stimulation may temporarily improve contrast sensitivity and spatial resolution in adult amblyopia. Perceptual learning is a method that has as a principle the repeated visual stimulation with different images that leads to the significant and persistent improvement of long-term visual acuity. Neurovision is a new, non-invasive vision-enhancing therapy, in which the brain is trained to clarify the received image automatically, similar to a software that enhances a low-resolution digital image. Vision Therapy System 4 (VTS 4) is also a new, non-invasive therapy based on the principle of repeated visual stimulation with different images leading to a significant and persistent improvement in long-term visual acuity and facilitating neural connections at the cortical level. Methods that can be used at home, such as amblyopia home therapy, have also been developed to reduce hospitalization costs. Moreover, various computer video games have been made, which induce the stimulation of neural plasticity with the increase of the visual acuity of the amblyopic eye. The purpose of this presentation is to demonstrate how neural stimulation treatments help to improve vision quality.

Scurt CV

Sunt absolventă a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, România din 1985.
În perioada 1990-1994 am urmat rezidenţiatul în Specialitatea Oftalmologie, Spital ”Sf. Spiridon”, Iaşi unde îmi continui activitatea ca medic primar şi în prezent.
În perioada 1987-1990, am fost Asistent Universitar, la Disciplina Histologie, iar între 1991 – 1999 la Disciplina Oftalmologie, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iaşi. Între 1999 – 2007 am fost Şef de lucrări iar din 2007 sunt Conferenţiar la Disciplina Oftalmologie, U.M.F. Iasi, Spital ”Sf. Spiridon” Iaşi.
Din 2017 sunt Coordonatorul activităţii didactice la Disciplina Oftralmologie, Departamentul Chirurgie II.
În 1999 am susţinut Doctoratul în Medicină, specialitatea Oftalmologie, cu tema: “Cercetări clinice privind echilibrul presor intraocular la Normali, Hipertensivi şi Glaucomatoşi.
Am avut Burse de cercetare şi de lucru în: Köln – Germania (1994); Kfar-Saba Israel (1997); Louisville Kentucky (1997); Regensburg – Germania (1994). Între 2007 – 2012, am fost Directorul Medical din Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi, iar între 2012 – 2016, Deputat în Parlamentul României, şi membră a Comisiei pentru Sănătate şi Familie.
Sunt membră în bordul de conducere al Societăţii Române de Oftalmologie, vicepreşedinta Societăţii Române de Oftalmopediatrie şi Strabism, membră a Societăţii Române de Lentile de Contact, membră a Academiei Europene de Ortokeratologie.
Sunt autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice la Congrese din România precum şi Internaţionale, a 17 publicaţii ştiinţifice ISI şi 36 BDI, precum şi a 15 cărţi în oftalmologie.
Subiecte preferate: Oftalmopediatrie, Ambliopie, Ortokeratologie, Lentile de Contact, Low-Vision.

Contactează operatorul PDI 2023

8 + 5 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro