Prof. Dr. Brănișteanu Elena Daciana

Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Spitalul Clinic Universitar CF Iași

Simpozion SANDOZ
Inovație continuă în managementul onicomicozei

Simpozion ACM
Heliocare: foto-imunoprotecție dermatologică 3600 orală și topică

Simpozion URIAGE
Pruriced cu patentul PAR-2 REGUL, inovația Uriage împotriva pruritului
Daciana Elena Brănișteanu
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România
Spitalul Clinic Universitar CF Iași, România

Cuvinte cheie: prurit, boli de piele, afecțiuni sistemice, hemato-oncologie, oncologie

Pruritul este cel mai frecvent simptom în dermatologie și se regăsește, de asemenea, și în alte patologii din medicina internă, endocrinologie, hepatologie, oncologie etc.
Acest simptom are cauze fiziologice sau patologice, intensitate de la discretă la severă, durată de la ocazională la cronică și poate afecta corpul localizat sau generalizat.
Deoarece este manifestat într-o multitudine de afecțiuni, afectând calitatea vieții pacienților, este bine de știut că există produse dermato-cosmetice care pot fi recomandate pentru a reduce pruritul, de sine stătător sau în asociere cu alte tratamente.
URIAGE a dezvoltat gama Pruriced, cu patentul inovator PAR-2 Regul, Calamină, Apă Termală Uriage și până la 96% ingrediente de origine naturală.
Patentul PAR-2 Regul modulează receptorul PAR2 care se implicat în ambele căi ale pruritului – histaminică și non-histaminică. Astfel, reduce expresia substanțelor pruriginoase și reduce pruritul.
Calamina este cunoscută pentru proprietățile sale calmante, hidratante, antipruriginoase, purificatoare și revigorante.
Apa Termală Uriage este o apă izotonică, filmogenică, bogată în minerale și oligoelemente, activă și cu proprietăți unice de hidratare, calmare, vindecare și refacere a barierei cutanate.
Pruriced este disponibil în 3 formate de produs, potrivit pentru recomandare în diferite tipuri de patologii sau nevoi de îngrijire:
• Pruriced Cremă Calmantă – pentru prurit localizat sau generalizat, pe piele fără păr, precum și prurit în condiții diverse asociat pielii uscate.
• Pruriced Gel Calmant – pentru prurit generalizat sau localizat, în zone cu păr, pliuri, zone extinse și zone intime externe.
• Pruriced SOS după înțepături de insecte.
Toate produsele pot fi recomandate de la nou născuți până la pacienții vârstnici, în funcție de patologie.

Pruriced, with PAR-2 Regul patent, Uriage innovation against pruritus/itching

Daciana Elena Brănișteanu
University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi, Romania
CF Iasi University Clinical Hospital, Romania

Keywords: pruritus, skin diseases, systemic diseases, hemato-oncology, oncology

Itching is the most common symptom in dermatology and is also found in other pathologies in internal medicine, endocrinology, hepatology, oncology, etc.
This symptom has physiological or pathological causes, variable intensity from discrete to severe, variable duration from occasional to chronic, and can affect the body locally or entirely.
It is present in a multitude of conditions, affecting patients’ quality of life. This is why it is important to know that there are dermato-cosmetic products that can be recommended to reduce pruritus, alone or associated with other treatments.
URIAGE has developed the Pruriced range, with the innovative PAR-2 Regul patent, Calamine, Uriage Thermal Water and up to 96% ingredients of natural origin.
PAR-2 Regul patent modulates the PAR2 receptor involved in the 2 pathways of pruritus – histaminic and non-histaminic. Thus, it reduces the expression of pruritic substances and reduces itching.
Calamine is known for its soothing, moisturizing, antipruritic, purifying and invigorating properties.
Uriage Thermal Water is an isotonic, filmogenic water, rich in minerals and trace elements, active and with unique properties of hydrating, calming, healing and restoring the skin barrier.
Pruriced is available in 3 product formats, suitable for recommendation in different types of pathologies or care needs:
• Pruriced Soothing Cream – for localized or generalized itching, on skin without hair, as well as itching in various conditions associated with dry skin.
• Pruriced Soothing Gel – for generalized or localized itching, in areas with hair, folds, extended areas and external intimate areas.
• Pruriced SOS after insect bites.
All products can be recommended to patients of different ages, from newborns to elderly ones, depending on the pathology.

Simpozion SERVIER
Boala Venoasa Cronică: dincolo de semne…

Daciana Elena Brănișteanu
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România
Şef al Clinicii de Dermatologie, Spitalul Clinic CF Iași, România

Cuvinte cheie: boala venoasă cronică, riscuri, medicamentul venoactiv de referință

Este binecunoscut faptul că Boala Venoasă Cronică este o boală progresivă cu o prevalență crescută în rândul populației adulte. Știm și pentru că, dincolo de datelele epidemiologice, diagnosticăm un număr mare de pacienți în practica medicală zilnică…iar ceea ce putem observa sunt atât semnele caracteristice bolii, cât și afectarea calității vieții pacienților. Este important și să aflăm dacă dincolo de ceea ce este vizibil, sunt și riscuri la care pacienții cu Boală Venoasă Cronică sunt expuși. Vă invităm să participați la eveniment pentru a descoperi toate acestea, dar și cum putem interveni eficient terapeutic!

Chronic venous disease: beyond signs…

Daciana Elena Brănișteanu
The University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi, Romania
Head of the Dermatology Clinic, CF Clinical Hospital Iasi, Romania

Keywords: chronic venous disease, risks, the reference venoactive drug

It is well known that Chronic Venous Disease is a progressive disease with an increased prevalence among the adult population. We also know because, beyond the epidemiological data, we diagnose a large number of patients in our daily medical practice…and what we can observe are both the characteristic signs of the disease and the impact on the patients’ quality of life. It is also important to find out if, beyond what is visible, there are also risks to which patients with Chronic Venous Disease are exposed. We invite you to take part in this event to discover all these, but also how we can effectively intervene therapeutically!

SESIUNE ŞTIINŢIFICĂ ORGANIZATĂ CU SUSŢINEREA COMPANIEI TERAPIA
Locul Ilumetri în abordarea personalizată a pacientului cu psoriazis

SESIUNE ŞTIINŢIFICĂ ORGANIZATĂ CU SUSŢINEREA COMPANIEI SANOFI
Dupixent – 2 ani de success terapeutic în România

SESIUNE ŞTIINŢIFICĂ ORGANIZATĂ CU SUSŢINEREA COMPANIEI JANSSEN
Diferențierile moleculare ale inhibitorilor IL-23 influențează răspunsul în tratamentul psoriazisului

Simpozion NOVARTIS
COSENTYX – tratamentul complet al bolii psoriazice

Simpozion LILLY
O nouă abordare terapeutică orală în dermatita atopică – inhibitorul Jak Olumiant

Codrina Ancuța1, Daciana Brănișteanu2, A. Nicolescu3
1U.M.F. ”Grigore T. Popa” Reumatologie Iași, România
2U.M.F. ”Grigore T. Popa” Dermatologie Iași, România
3Dermatologie București, România

Cuvinte cheie: dermatită atopică, imunomodulație, JAK(i), terapie orală, protocol terapeutic

Misiunea noastră în imunologie este aceea de a îmbunătăți viața pacienților și considerăm că medicamentele noastre pot redefini opțiunile terapeutice în psoriazis, dermatita atopică, artrita psoriazică, artrita reumatoidă, spondiloartritele axiale, bolile inflamatorii intestinale, acest lucru însemnând ridicarea continuă a ștachetei în acest domeniu. Dermatita atopică este una dintre cele mai frecvente afecțiuni cutanate, întâlnită la până la 20% dintre copii și la 2 – 10% dintre adulți și are un caracter cronic, cu o evoluție recidivantă. Tratamentul în dermatita atopică trebuie adaptat gradului de severitate, obiectivele principale fiind suprimarea inflamației și restabilirea funcției de barieră și pielii. Este important de reținut că dermatita atopică severă poate fi tratată cu medicație sistemică, convențională, biologică sau sintetică-țintită. Dintre moleculele sintetice-țintite face parte și baricitinib, un inhibitor intra-celular al căii JAK-STAT, cu o experiență semnificativă în reumatologie, în indicația artrită reumatoidă, care începând din anul 2020 este indicat și în dermatita atopică moderată până la severă la pacienți adulți candidați pentru terapie sistemică.

A New Approach of the Oral Treatment in Atopic Dermatitis – Olumiant, the JAK-inhibitor

Codrina Ancuța1, Daciana Brănișteanu2, A. Nicolescu3
1Rheumatology U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iasi, Romania
2Dermatology U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iasi, Romania
3Dermatology Bucharest, Romania

Keywords: atopic dermatitis, immunomodulatory, JAK(i), oral therapy, therapeutic protocol

Our mission in immunology is to improve the lives of patients and we believe that our drugs can redefine the therapeutic options in psoriasis, atopic dermatitis, psoriatic arthritis, rheumatoid arthritis, axial spondylarthritis, inflammatory bowel disease, which means continuously raising the bar.
Atopic dermatitis is one of the most common skin conditions, found in up to 20% of children and 2-10% of adults and has a chronic course, with a recurrent evolution. The treatment in atopic dermatitis must be adapted to the degree of severity, the main objectives being the suppression of inflammation and the restoration of the skin barrier function. It is important to note that severe atopic dermatitis can be treated with systemic, conventional, biological, or synthetic-targeted medication. Among the synthetic-targeted molecules is baricitinib, an intracellular inhibitor of the JAK-STAT pathway, with significant experience in rheumatology, in the indication of rheumatoid arthritis, which since 2020 is also indicated in moderate to severe atopic dermatitis in adult patients who are candidates for systemic therapy.

Simpozion ABBVIE
Skyrizi – viitorul în psoriazis este acum!

Daciana Brănișteanu1, Carmen Curea2
1Secția de Dermatovenerologie, Spitalul Clinic CF Iași, România
2Spitalul Clinic Colentina, București, România

Psoriazisul este o boală inflamatorie frecventă, cu comorbidități semnificative, al cărei management poate fi dificil, având în vedere varietatea opțiunilor de tratament. Este esențial ca medicii să aibă informații utile despre tratamentul și monitorizarea pacienților cu boală psoriazică. Deși anumite aspecte ale îngrijirii se aplică tuturor pacienților, fiecare agent terapeutic are propriul său profil cu impact direct în ceea ce privește evaluarea pacienților, schema de administrare și monitorizarea. Alegerea tratamentului se bazează nu numai pe severitatea bolii ci și pe comorbiditățile și terapiile concomitente. Compania AbbVie va prezenta o soluție terapeutică pentru managementul bolii psoriazice cu dovezi din studii clinice și date din viața reală. Va fi detaliat mecanismul de acțiune și cum influențează acesta rezultatele de eficacitate, durabilitate, siguranță și simplitate în administrare.
De asemenea se vor detalia date pe termen scurt și pe termen lung care oferă o imagine a terapiilor avansate utilizate în practica clinică în ceea ce privește eficacitatea și tolerabilitatea.
Nu în ultimul rând, în simpozionul Abbvie se vor evidenția aspecte practice legate de managementul terapeutic modern al pacienților cu psoriazis moderat și sever.

The Future in Psoriasis is Now!

Daciana Brănișteanu1, Carmen Curea2
1Department of Dermatovenerology, CF Iasi Clinical Hospital, Romania
2 Colentina Clinical Hospital, Bucharest, Romania

Psoriasis is a common inflammatory disease with significant comorbidities, the management of which can be difficult given the variety of treatment options. It is essential for the physicians to have useful information about the treatment and monitoring of patients with psoriatic disease. Although certain aspects of care apply to all patients, each therapeutic agent has its own profile with direct impact on patient assessment, dosing schedule and monitoring. The choice of treatment is based not only on the severity of the disease but also on comorbidities and concomitant therapies. AbbVie will present a therapeutic solution for the management of psoriatic disease with clinical trial evidence and real-life data. The mechanism of action will be detailed and how it influences the results of effectiveness, durability, safety and simplicity in administration.
Short-term and long-term data that provide a picture of advanced therapies used in clinical practice in terms of efficacy and tolerability will be presented also.
Last but not least, the Abbvie symposium will highlight practical aspects related to the modern therapeutic management of patients with moderate and severe psoriasis.

Simpozion ANTIBIOTICE
Beneficiile de la A la Z pentru pacienții cu rozacee. Expertiza industriei farmaceutice românești

Daciana Brănişteanu
U.M.F. “Grigore T. Popa” Iaşi, România

Cuvinte cheie: rozacee, dermatocosmetice, acid azelaic

Cu o expertiză de peste 65 de ani în formularea medicamentelor dermatologice, compania Antibiotice a inaugurat în 2022 cea mai modernă fabrică de produse topice din Europa. În mod firesc, portofoliului de produse i s-a alăturat în 2023, o nouă linie de dermatocosmetice, Tinero® AZ, destinată îngrijirii de la A la Z a tenului cu rozacee.
Un aspect important în strategia terapeutică destinată rozaceei îl constituie asocierea produselor dermatocosmetice. Linia Tinero® AZ are un rol important în managementul rozaceei, prin controlul seboreei, refacerea funcţiei de barieră epidermică, scăderea inflamaţiei și reducerea eritemului.
Linia Tinero® AZ conţine trei produse (spumă pentru curăţarea blândă a tenului, ser, cremă cu factor de protecţie solară) pe bază de acid azelaic, un constituent natural al tegumentului. Acesta are un rol important în tratamentul rozaceei, în principal prin acţiunea antiinflamatorie și antioxidantă. Date din literatură îi atribuie și o acţiune împotriva bacilului Oleronius.
Ghidul de diagnostic și tratament al rozaceei, elaborat de SRD în 2022, stipulează că în funcţie de gradul de seboree sau de iritare al feţei, putem recomanda produse
dermatocosmetice sub formă de spumă (pentru ten cu grad redus de seboree) și produse pentru aplicaţii în timpul zilei, care conţin ingrediente cu rol fotoprotector. În ceea ce priveşte compoziţia, ghidul recomandă ingrediente cu acţiune antiiritantă și antiinflamatorie precum glicirizatul dipotasic și ceramidele, întâlnite de asemenea în produsele din linia Tinero® AZ.

Benefits from A to Z for rosacea patients. Romanian pharmaceutical industry expertise

Daciana Brănişteanu
U.M.F. “Grigore T. Popa” Iasi, Romania

Keywords: rosacea, cosmeceuticals, azelaic acid

With an expertise of over 65 years in dermatological medicines formulation, Antibiotice opened in 2022 the most modern factory of topical products in Europe. Subsequently, the product portfolio welcomed in 2023 a new line of cosmeceuticals, Tinero® AZ, for the management of rosacea, from A to Z.
An important aspect in rosacea therapeutic strategy is adding cosmeceuticals in therapeutical algorithm. Tinero® AZ line has an important role in the management of rosacea, by controlling seborrhea, restoring the epidermal barrier function, reducing inflammation and reducing erythema.
Tinero® AZ line contains three products (foam for skin’s gentle cleansing, serum and SPF hydrating cream) based on azelaic acid, a natural constituent of the skin. It has an important role in the treatment of rosacea, mainly through its anti-inflammatory and antioxidant action. It is also cited in literature azelaic acid’s action against the Oleronius bacillus.
The rosacea diagnosis and treatment guide, developed by the Romanian Dermatology Society in 2022, stipulates that depending on the degree of seborrhea or facial irritation, we can recommend cosmeceuticals like foam (for a low degree of seborrhea skin) and products for daytime applications, which contain ingredients with a photoprotective role. Regarding the composition, the guide recommends as well ingredients with anti-irritant and anti-inflammatory action such as dipotassium glycyrrhizate and ceramides which are also found Tinero® AZ line.

Simpozion UCB
Bimzelx transformă visul de PASI 100 în realitate

SESIUNE ŞTIINŢIFICĂ ORGANIZATĂ CU SUSŢINEREA COMPANIEI JANSSEN
A GUIDE to early intervention and disease modification in psoriasis

SESIUNE ŞTIINŢIFICĂ ORGANIZATĂ CU SUSŢINEREA COMPANIEI ABBVIE
Provocări în dermatologia clinică – focus în dermatita atopică și psoriazis

Simpozion LILLY
Sesiune de discuții: dermatita atopică la adult – diagnostic și tratament

Moderator: Daciana Brănișteanu3
Speakeri: Carmen Curea1, A. Nicolescu2
1Spitalul Colentina Dermatologie București, România
2Dermatologie București, România
3U.M.F. ”Grigore T. Popa” Dermatologie Iași, România

Cuvinte cheie: protocol terapeutic, dermatită atopică la adulți, terapie orală

Dermatita atopică este mai mult decât o boală a pielii, având o dublă dimensiune – o latură medicală și o latură socială sau de integrare. Dermatita atopică este caracterizată în primul rând printr-un prurit excesiv, ceea ce impactează covărșitor calitatea vieții pacienților. Dermatită atopică netratată se poate asocia foarte frecvent cu boli grave, dar și cu afectarea calității vieții pacienților, apariția absenteismului, prezenteismului și tulburări anxios-depresive. Diagnosticarea corectă, inclusiv încadrarea în gradul de severitate potrivit poate conduce la instituirea tratamentului adecvat și la îmbunătățirea prognosticului evolutiv pe termen lung. Aceasta este cu atât mai importantă în contextul noilor terapii, unde alegerea trebuie individualizată fiecărui pacient. Ideal, această alegere ar trebui să se bazeze pe caracteristicile științifice ale tratamentelor și nevoile individuale și mai puțin pe considerente de acces. În acest sens, rolul protocolului terapeutic este esențial în permiterea accesului la terapia inovatoare rambursată și la minimizarea considerentelor de acces din decizia medicală.

Open Discussion: Atopic Dermatitis in Adult Patients – Diagnostic and Therapy

Moderator: Daciana Brănișteanu3
Carmen Curea1, A. Nicolescu2
1Dermatology Colentina Hospital Bucharest, Romania
2Dermatology Bucharest, Romania
3Dermatology U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iasi, Romania

Atopic Dermatitis is more than a skin disease, having a dual dimension – a medical one and a social integration issue, as well. Atopic Dermatitis is characterised by an intense pruritus that impacts patient quality of life. Untreated Atopic Dermatitis can associate with other severe diseases, and also with depreciated QoL; presenteeism, absenteeism and depressive disorders. Correct diagnostic and severity measurement can lead to correct treatment initiations and improved prognosis on the longer term. This is even more important in the context of novel therapies and personalised treatment decisions are needed. Ideally, this treatment decisions must rely more on scientific, medical treatment and patient characteristics and less on access schemes. Therefore, the role of the therapeutic protocol is essential for the access to innovative reimbursed medicines, with minimal impact on the pharmaco-economic side.

Simpozion AVENE
TriAsorb – a ultra broad spectrum filter covering UVB UVA & HEV blue light up to 450nm

Scurt CV

– Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. “Grigore T. Popa”, Iași
– Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004)
– Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie “DermaLux”, din 2004 până în prezent
– Șef secție la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași
– Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în dermatocosmetologie
– Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri europene de dermatoscopie, boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, injectare de filere, laserterapie etc.
– Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național Educațional “Patologia psoriazisului”, participări în calitate de expert la întâlniri internaționale pe teme de psoriazis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri de lucru și workshop-uri pe tema psoriazisului
– Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării naționale cu participare internațională “Primăvara Dermatologică Ieșeană”;
– Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie
– Membru în Grupul Internațional “Medical Reporter’s Academy”, pe probleme de flebologie
– Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de Dermatologie, Societății Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, Societății de Dermatologie Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști
– Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri postuniversitare
– Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări științifice, mese rotunde, conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie
– Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie și Venerologie (EADV), Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii Internaționale de Flebologie (UIP)
– Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert dermatolog în soluționarea unor cazuri medico-legale
– Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de recunoaștere a calității de dascăl
– Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, membru în numeroase advisory board-uri etc.)
– Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole de cărți de dermatologie
– Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. “Grigore T. Popa”, Iași, promoția 1991

Contactează operatorul PDI 2024

6 + 15 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro