Prof. Dr. Ciocoiu Manuela

Prof. Dr. Ciocoiu Manuela
Prorector Studii universitare – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi

Intervenţia flavonoidelor şi non-flavonoidelor naturale în afecţiunile dermatologice

Autori: Manuela Ciocoiu1, Codruţa Bădescu2, Carmen Rodica Anton3, Teodor Ionescu1
1 – Disciplina de Fiziopatologie, UMF “Grigore T. Popa” din Iaşi
2 – Departamentul Medicale I – Medicină internă, UMF “Grigore T. Popa” din Iaşi
3 – Departamentul Medicale I- Semiologie Medicală şi Gastroenterologie, UMF “Grigore T. Popa” din Iaşi

Cuvinte cheie: flavonoide, non-flavonoide, antiinflamator, antioxidant, antimicrobian, antitumoral

Atât flavonoidele, cât şi non-flavonoidele au o serie de efecte farmacologice: antioxidante, antiinflamatorii, bacteriostatice și antitumorale, împotriva diferitelor tipuri de boli dermatologice. Din grupul substanţelor flavonoide fac parte: quercetină, epigalocatechină galat, catechină, cianidină și procianidină., etc. Din grupul substanţelor non-flavonoide fac parte acizii fenolici, curcumina şi derivaţii analogici, stilbene şi lignani. Flavonoidele posedă proprietăți antiinflamatorii puternice și pot ajuta în reglarea sistemului imun din dermatita atopică, psoriazis vulgar, lichen plan. Resveratrolul, acidul clorogenic, acidul cafeic și pelargonina, modulează expresia genelor proinflamatorii și producția de citokine, influențând astfel celulele sistemului imun. Resveratrolul este cunoscut pentru efectele sale anti-îmbătrânire şi proprietățile antioxidante. Unii polifenoli naturali au efecte de protecție împotriva deteriorării celulare și a îmbătrânirii pielii. Extractul de Ginko biloba a fost asociat cu progresia vitiligo prin reducerea depigmentării și promovarea repigmentării. Structurile flavonoide din anghinare-apigenina şi luteolina- pot îmbunătăți vasodilatația și microcirculația în celulelor endoteliale, pot îmbunătăți elasticitatea și rugozitatea pielii prin inhibarea îmbătrânirii vasculare. Semințele de struguri cu o structura flavonoidică şi seminţele de rodie cu un conţinut ridicat de taninuri şi antocianidine (delfinidin, cianidin) au activitate antimicrobiană, fiind mai eficiente împotriva bacteriilor Gram-pozitive. Compușii naturali antitumorali, cum ar fi resveratrolul și curcumina induc apoptoza, au efect antioxidant şi au rol în suprimarea ciclului celular. Non-flavonoidele, de tipul taninurilor prezintă efecte antialergice, inclusiv inhibarea producției de citokine și leucocite proinflamatorii, precum și eliberarea de histamină. Efectele benefice ale flavonoidelor/non-flavonoidelor trebuie să ia în considerare interacțiunile enzimatice, proprietăţile fizico-chimice ale acestora şi abilitatea lor de a depăşi bariera epidermală.

The intervention of natural flavonoids and non-flavonoids in dermatological diseases

Authors: Manuela Ciocoiu1, Codruţa Bădescu2, Carmen Rodica Anton3, Teodor Ionescu1
1 – Department of Pathophysiology, UMF „Grigore T. Popa” from Iaşi
2 – Medical Department I – Internal Medicine, UMF „Grigore T. Popa” from Iaşi
3 – Medical Department I – Medical Semiology and Gastroenterology, UMF „Grigore T. Popa” from Iaşi

Keywords: flavonoids, non-flavonoids, anti-inflammatory, antioxidant, antimicrobial, antitumor

Both flavonoids and non-flavonoids have a series of pharmacological effects: antioxidant, anti-inflammatory, bacteriostatic and antitumor, against various types of dermatological diseases. The group of flavonoid substances includes: quercetin, epigallocatechin gallate, catechin, cyanidin and procyanidin, etc. The group of non-flavonoid substances includes phenolic acids, curcumin and analogue derivatives, stilbenes and lignans. Flavonoids possess strong anti-inflammatory properties and can help regulate the immune system in atopic dermatitis, psoriasis vulgaris, lichen planus. Resveratrol, chlorogenic acid, caffeic acid and pelargonin modulate the expression of pro-inflammatory genes and the production of cytokines, thus influencing the cells of the immune system. Resveratrol is known for its anti-aging effects and antioxidant properties. Some natural polyphenols have protective effects against cell damage and skin aging. Ginko biloba extract has been associated with vitiligo progression by reducing depigmentation and promoting repigmentation. The flavonoid structures in artichoke – apigenin and luteolin – can improve vasodilatation and microcirculation in endothelial cells, can improve skin elasticity and roughness by inhibiting vascular aging. Grape seeds with a flavonoid structure and pomegranate seeds with a high content of tannins and anthocyanidins (delphinidin, cyanidin) have antimicrobial activity, being more effective against Gram-positive bacteria. Natural antitumor compounds such as resveratrol and curcumin induce apoptosis, have an antioxidant effect and play a role in suppressing the cell cycle. Non-flavonoids, such as tannins, exhibit anti-allergic effects, including inhibition of pro-inflammatory cytokine and leukocyte production. The beneficial effects of flavonoids/non-flavonoids must take into account the enzymatic interactions, their physico-chemical properties and their ability to overcome the epidermal barrier.

 Scurt CV

• Prorector Studii universitare – ciclul de studii învățământ fundamental
• Profesor Universitar Abilitat, Disciplina de Fiziopatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. “Grigore T. Popa” din Iași
• Coordonator al activității didactice la Disciplina de Fiziopatologie, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”din Iași
• Doctor ȋn ştiinte medicale- Fiziologie Normală şi Patologică
• Medic primar Medicină Internă
• Vicepreședintele Societății Române de Fiziopatologie
• Autor și coautor a numeroase capitole în tratate şi monografii, precum şi articole cotate în baze de date internaţionale
• Membră în societăţi ştiinţifice:
– Societatea Română de Fiziopatologie (RPPS)
– Societatea Naţională de Biologie Celulară
– Societatea de Medici şi Naturalişti din Iaşi
– International Society on Thrombosis and Haemostasis
– European Atherosclerosis Society (EAS)

Contactează operatorul PDI 2024

15 + 15 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro