Prof. Dr. Costan Victor

Prof. Dr. Costan Victor
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

Carcinomul scuamocelular cutanat al feței – mai mult decât o patologie locală!

Autor: V.V. Costan

Introducere: Carcinoamele scuamocelulare cutanate pot conduce la dezvoltarea adenopatiilor metastatice intraparotidiene sau cervicale, al căror diagnostic precoce poate fi dificil în absența unei suspiciuni clinice ridicate. În cadrul acestui studiu s-a urmărit evaluarea prezenței și a caracteristicilor acestor leziuni secundare ganglionare.
Material și metodă: În studiu au fost incluse cazuri de metastaze ganglionare cervicale și intraparotidiene de la carcinoame scuamocelulare cutanate, notându-se datele privind localizarea tumorii primare, intervalul de timp până la apariția metastazelor ganglionare, rezultatul explorărilor imagistice, tipul de tratament efectuat și evoluția postoperatorie.
Rezultate: Adenopatiile metastatice cervicale au fost prezente în majoritatea cazurilor, necesitând realizarea evidării ganglionare cervicale. Pentru tratamentul adenopatiilor intraparotidiene s-a practicat parotidectomia totală cu conservarea nervului facial, atunci când a fost posibil, împreună cu evidarea ganglionară cervicală de aceeași parte. În multe cazuri, prezentarea a fost tardivă, necesitând practicarea unei parotidectomii extinse la tegument, pavilionul auricular și osul temporal, cât și plastia defectului utilizând lambouri liber transferate. Vertijul tranzitor postoperator a fost frecvent întâlnit în aceste cazuri. De asemenea, au existat adenopatii metastatice extinse la tegument și la osul mandibular, rezultând defecte întinse ce au necesitat reconstrucția cu ajutorul unor lambouri compuse liber transferate pentru a obține cele mai bune rezultate funcționale și estetice.
Concluzii: Carcinomul scuamocelular cutanat este mai mult decât o patologie malignă locală, necesitând o evaluare atentă a ganglionilor regionali și o urmărire adecvată pe termen lung, vizând un diagnostic precoce al metastazelor ganglionare. Tratamentul adecvat în raport cu particularitățile localizării și cu extensia invaziei, are rezultate bune pe termen lung.

Cutaneous squamous-cell carcinoma of the face – more than a local pathology!

V.V. Costan

Introduction: Cutaneous squamous-cell carcinomas can lead to the development of intraparotid or cervical metastatic adenopathies, whose early diagnosis can be difficult in the absence of high clinical suspicion. This study aimed to evaluate the presence and characteristics of these secondary nodal lesions.
Material and method: Cases of cervical and intraparotid lymph node metastases from cutaneous squamous-cell carcinomas were included in the study, noting the data on the location of the primary tumor, the time interval until the appearance of lymph node metastases, the result of imaging studies, the type of treatment performed and the postoperative evolution.
Results: Cervical metastatic adenopathies were present in most cases, requiring cervical lymph node dissection. For the treatment of intraparotid adenopathies, total parotidectomy was performed with preservation of the facial nerve, when possible, along with cervical lymph node dissection on the same side. In many cases, the presentation was late, requiring a parotidectomy extended to the skin, external ear, and temporal bone, as well as the repair of the defect using free flaps. Transient postoperative vertigo was frequently encountered in these cases. There were also adenopathies extended to the skin and mandibular bone, resulting in extensive defects that required reconstruction with composite free flaps, to achieve the best functional and aesthetic outcomes.
Conclusions: Cutaneous squamous-cell carcinoma is more than a local malignancy, requiring careful evaluation of the regional nodes and adequate long-term follow-up, aiming at early diagnosis of the nodal metastases. Adequate treatment in relation to the particularities of the location and extent of invasion has good long-term results.

Scurt CV

Șeful Secției Clinice de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială a Spitalului Clinic de Urgențe “Sf. Spiridon” – Iași
Director Departament Chirurgicale, Facultatea de Stomatologie, UMF “Grigore T. Popa” – Iași
Peste 170 conferințe și prezentări la diverse manifestări stiințifice,
Peste 150 articole publicate
5 cărți

Contactează operatorul PDI 2024

5 + 6 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro