Prof. Dr. Preda Cristina

Prof. Dr. Preda Cristina
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România
Şef Clinică Endocrinologie a Spitalului Universitar ”Sf. Spiridon” Iași, România

Disruptorii endocrini și pielea
Autor: Cristina Preda

Cuvinte cheie: disruptori endocrini, acnee, chimicale, receptori hormonali

Disruptorii endocrini (EDCs) sunt substanțe chimice exogene care se găsesc în mediul înconjurător și care interferează cu activitatea hormonală. Ei pot mima efectele sau pot bloca/stimula sinteza, secreția sau acțiunile hormonilor. Dintre EDCs fac parte parabenii, bisfenolul A, ftalații, dioxina, care se pot găsi în: substanțe plastice, medicamente, apa subterană, produse agricole. Expunerea la EDCs se poate face prin consumul de alimente și apă, ingestia de lapte matern, inhalarea de gaze și particule din aer, transfer biologic prin placentă. EDCs interferă cu sistemul de semnalizare celular prin legarea la receptorii homonali iar efectele constau în: tulburări ale sistemului reproductiv (infertilitate, pubertate precoce, tulburări de dezvoltare sexuală), diabet, obezitate și manifestări cutanate (mai ales acnee). Patogenia acneei este multifactorială și include eliberarea de mediatori ai inflamției, keratinizare anormală, formarea de comedoane și alterarea producției de sebum. Acneea este o manifestare frecventă în afecțiuni endocrine de tipul sindromului de ovar polichistic, sindromul Cushing și este în direct legată de hiperandrogenism. Din acest motiv EDCs cu efect androgen-like pot fi implicate în patogenia acneei. Mai mult decât atât, cloracneea determinată de expunerea sistemică la hidrocarburi halogenate aromatice, este considerată ca fiind unul din cei mai sensibili indicatori ai poluării cu acești compuși. Dioxina este unul din cei mai puternici inductori de cloracnee. Nu există dovezi clare vizând legătura dintre utilizarea de cosmetice și EDCs dar molecule cunoscute cu activitate de tip disruptor endocrin sunt utilizate în fabricarea cosmeticelor. Cele mai frecvente chimicale cu efect EDCs sunt parabenii, bisfenolul A și ftalații.

Endocrine disruptors and skin
Author: Cristina Preda

Keywords: endocrine disruptors, acne, chemicals, hormone receptors

Endocrine disrupting chemicals (EDCs) are exogenous chemicals found in the environment that interfere with hormone function. They can mimic or they can block/ stimulate the synthesis, secretion, or action of hormones. EDCs like parabens, bisphenol A phthalates and dioxin are present in plasticizers, pharmaceuticals, groundwater, and agricultural products. There are diverse routes of EDCs exposure: consumption of food and water, ingestion of breast milk, inhalation of gases and particles in the air, skin contact, or biological transfer across the placenta. EDCs change cellular signals by binding to hormone receptors and the results involve: reproductive impairment (infertility, precocious puberty, disorders of sexual development), diabetes, obesity, and skin manifestations (acne mostly). The pathogenesis of acne is multifactorial and includes the release of inflammatory mediators, altered keratinization, comedone formation, altered sebum production. Acnee is common in endocrine diseases like: polycystic ovary syndrome, Cushing syndrome, in direct relationship with the androgen hypersecretion. Therefore EDCs with androgen-like effect may be involved in the pathogenesis of acne. Moreover the chloracne caused by systemic exposure to certain halogenated aromatic hydrocarbons ‘chloracnegens’ is considered to be one of the most sensitive indicators of pollution with this compounds. Dioxin is the most potent environmental chloracnegen. Although a direct relationship between cosmetic use and endocrine-disrupting components is not yet clear, molecules known to have endocrine-disrupting activity are also used in cosmetics by experimental studies. The most common endocrine-disrupting components in cosmetics are parabens, bisphenol A and phthalates.

Scurt CV

Dr. Cristina Preda is currently Professor of Endocrinology, Head of the Department of Endocrinology of the University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa” and Head of the Endocrinology Clinic of the University Hospital “St. Spiridon”, Iasi, Romania. She received her medical degree and her PhD from “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy. Her research interest covers area as: PCOS, thyroid pathology, GH disorders. Author and co-author of 22 books and 60 articles in national and international peer-reviewed journals. She is member of the Board of Romanian Society of Endocrinology since 2014 and Vice-President since 2017.

Contactează operatorul PDI 2023

9 + 15 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media