Prof. Dr. Deleanu Diana

Prof. Dr. Deleanu Diana
Universitatea de Medicină și Farmacie”Iuliu Hațieganu”, Cluj Napoca

Interferenţe între alergia alimentară şi dermatita atopică

Autori: Diana Deleanu, Irena Pintea
Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca, Romaâia
Institutul Regional de Gastro-enterologie şi Hepatologie Prof Dr. Octavian Fodor, Dept. Alergologie, Cluj-Napoca, România

Cuvinte cheie: alergia alimentară, alergeni alimentari, dermatita atopică

Alergiile alimentare (AA) şi dermatita atopică (DA) sunt două mnifestări alergice tipice, a căror frecvenţă este în creştere. Ele se întâlnesc mai frecvent la copii, dar sunt prezente şi la adulţi. AA şi DA, pe lângă datele epidemiologic commune, mai au şi mecanisme imunologice similar, respectiv inflamaţia de tip T2, cu implicarea stratelor barieră (epiteliul gastro-intestinal şi piele), celule generatoare de acest tip de inflamaţie (limfocitele Th2, celulele limfoide înnăscute de tip 2 -ILC2), citokine comune (alarmine, interleukine – IL, chemokine). Două ipoteze s-au născut în urma noilor date oferite de imunologia mecanismelor fizio-patogenetice ale AA şi DA. Ipoteza barierei epiteliale, ca element activ, ce poate genera inflamaţia de tip T2 odată cu agresiunea (alergeni, microorganism, poluanţi, substanţe iritative etc) prin sinteza şi eliberarea de alarmine (IL-25, IL-33, limfopoietina timică stromală – TSLP) care activează celule ILC2, celulele dendritice şi ulterior limfocitele Th2. Ipoteza expunerii duale la aliment: dacă expunerea se face oral se induce toleranţă imunologică, dacă expunerea se face cutanat se induce sensibilizare şi ulterior alergie. În populaţia noastră, la pacienţii cu DA (copii şi adulţi), alergenii alimnetari ce duc la simptome de AA şi exacerbează DA, sunt: laptele de vacă, oul, grâul, mai rar am întâlnit nucile de copac, fructele de mare, arahidele. La cei cu simptomatologie supărătoare s-a realizat inducerea toleranţei la alergenul alimentar prin imunoterapie orală (laptele de vacă, ou, grâu).

Interferences between food allergy and atopic dermatitis

Authors: Diana Deleanu, Irena Pintea
University of Medicine & Pharmacy “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România
Regional Institute of Gastroenterology and  Hepatology “Prof dr. Octavian Fodor” – Allergology; Cluj-Napoca, România

Keywords: food allergy, food allergen, atopic dermatitis

Food allergies (FA) and atopic dermatitis (AD) are two manifestations of specific allergic diseases, which are increasing in prevalence. Both are more frequent in children, but they are also present in adulthood. FA and AD have in common epidemiology, but also immunological physiopathology. In both type T2 inflammation is present and is induced by protection barrier: gastro-intestinal epithelial and skin. The cells present in barrier generate T2 inflammation by activating Th2 cells and type 2 innate lymphoid cells (ILC2) through secretion and release of alarmins, interleukins and chemokines. Two new hypothesis explain the immunological physiopathology of FA and AD. Epithelial hypothesis brings arguments for active cells in inducing type T2 inflammation when they are aggressed by allergens, microorganisms, polluants, irritative substance. The epithelial cells secrete alarmins (IL-25, Il-33, TSLP) which activate ILC2, dendritic cells and in the end Th2 cells. Dual exposure hypothesis to food allergens show that oral exposure induces tolerance and skin exposure to allergens induce sensitization and that develops to allergy. In Romanian children and adults, the food allergen mostly involved, where proteins in cow milk, egg and wheat, less frequent our patients presented allergy to tree nuts, see food and peanuts. In our patients with severe disease we induced tolerance to food allergens by oral immunotherapy (desensitization), mainly to milk, egg and wheat.

Scurt CV

A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie a Institutului de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca (actuala Universitate de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu) în 1983. Este medic primar de Medicină Internă și de Alergologie și Imunologie Clinică (din 1995). Este angajata la UMF Iuliu Hațieganu, disciplina de Imunologie și Alergologie (șef de disciplină) și la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie (IRGH) “Prof. dr. Octavian Fodor”, secția Medicină Internă (șef de secție) cu compartimente de Alergologie și de Imunologie. Conduce programul național pentru boli rare – imunodeficiente primare.
Specializări la UMF Cluj-Napoca, UMF Carol Davila, București, Universitatea de Medicină Southampton (boli respiratorii), la Spitalul Brompton, Londra, Serviciul de recuperare boli respiratorii Paderborn, la Clinica Nantes, Universitatea Navarra, Clinica San Miguel (alergologie) din Pamplona. Și-a susținut teza de doctorat în domeniul medicinei cu o tema de imunologie, în 1996. Autoare și coautoare a numeroase articole, cu indice Hirsch peste 9 și autoare la mai multe cărți, capitole de carte în domeniul imunologiei și alergologiei. A introdus teste de provocare și imunoterapia specifică. Predă cursuri de imunologie și alergologie la studenții de la UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, la anul 3 și 6 medicină generală, la medicină dentară, farmacie, nutriție și este responsabilă de pregatirea medicilor rezidenți în specialitatea de Alergologie și Imunologie Clinică. Este investigator principal în numeroase studii clinice internaționale privind bolile alergice (astm, rinita, șoc anafilactic, urticarie). Participant la numeroase manifestării de medicină, imunologie, alergologie, pediatrie, dermatologie regionale, naționale și internaționale. A organizat “Școala de Vară” 2007 la Cluj-Napoca, împreună cu Academia Europeană de Alergologie și Imunologie Clinică (EAACI). A fost vicepreședinte (200-2006) și președinte (2006-20017) al Societății Naționale de Alergologie și Imunologie Clinică (SRAIC), în prezent este “fost-președinte” al SRAIC. Este membră la mai multe societăți internaționale de alergologie (EAACI, organizația mondială de Alergologie – WAO, la AAAAI, la ACAAI etc) și face parte din Comisiile de specialitate ale MS și Colegiului Medicilor. Are doi copii și trei nepoți.

Contactează operatorul PDI 2023

4 + 3 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media