Prof. Dr. Drăgănescu Doina

Prof. Dr. Drăgănescu Doina
Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”

Aderența la tratamentul dermatologic – o problemă rezolvabilă?
Autor: Doina Drăgănescu

Aderența la regimul terapeutic recomandat în diferite afecțiuni este o preocupare a noastră a tuturor, indiferent de poziția pe care o avem (profesionist în domeniul sănătății, pacient, angajat în administrarea fondurilor alocate sănătății, etc).
În domeniul dermatologiei unde nivelul aderenței este mai mic decât în cazul altor specialități situația are foarte multe particularități. Deși piața farmaceutică abundă în produse topice care sunt caracterizate prin cele 2 elemente esențiale pentru un medicament și anume siguranța și eficacitatea, rezultatele tratatamentelor dermatologice sunt influențate într-o măsură foarte mare de neaderența la regimul terapeutic recomandat. Factorii care intervin semnificativ acoperă o plajă largă, de la parametrii reologici specifici formei farmaceutice, la criterii pur personale, specifice fiecăruia dintre noi, plecând de la nivelul de educație, la vârstă sau motivația pe care o avem la începerea tratamentului.
Gândirea spre ceea ce putem face în mod concret pentru a crește aderența pacienților la terapiile care li se propun deschide un evantai de posibilități, în care farmaciștii, preponderent cei din farmaciile de comunitate se regăsesc în prim plan, ca posibilitate de aplicare a acestora.
Suntem cu toții în egală măsură doritori pentru a ajunge la varianta perfectă, iar împreună am putea ajunge la concluzii, care pus în practică să aducă un progres atât terapeutic cât și în termeni de costuri.

Scurt CV

Doina Drăganescu a absolvit în 1988 Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, Facultatea de Farmacie și a lucrat ca farmacist stagiar în următorii 2 ani, iar din 1990 când a promovat concursul de asistent universitar lucrează la Disciplina de Fizică farmaceutică și Informatică din facultatea de Farmacie. În prezent, Doina Drăganescu este profesor la același departament, iar de la absolvire a susținut atât activități profesionale, cât și administrative. Din 2016 este decanul Facultății de Farmacie, membru al Consiliului de Administrație al Universității și al Senatului Universității.
Este membră a Colegiului Farmaciștilor din România și a Societății Farmaceutice din România din 1990, a Societății Naționale de Chimie, a Societății Naționale de Istorie a Farmaciei și a altor societăți profesionale din România sau din străinătate. Începând cu 2012, este președintele filialei din București a Societății de Științe Farmaceutice din România și reprezintă România în Comitetul Executiv al Societății Europene de Științe Farmaceutice. În prezent este numită responsabilă pentru activitatea de audit a EUFEPS.
Următoarele domenii pot fi menționate ca domenii de interes profesional: tehnologii medicale și farmaceutice, medicamente homeopate, medicamente radiofarmaceutice, fiind în prezent implicată și în activități profesionale la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (Măgurele) la Centrul de cercetare radiofarmaceutice. Din 2017 este persoană calificată în domeniul producției de medicamente pentru radiofarmaceutice și membru al echipei de cercetare în mai multe proiecte realizate în Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București.
A fost manager al mai multor proiecte dedicate dezvoltării resurselor umane (POSDRU) în domeniul farmaceutic și este implicată în proiecte de dezvoltare instituțională privind etica și integritatea academică în activitatea didactică în universitate.
Este redactor șef adjunct al revistei Farmacist.ro, revistă care a fost lansată în 2004, indexată în EBSCO Academic Search & One Belt,
fiind în acest moment cea mai cunoscută publicaţie independentă dedicată farmaciştilor şi asistenţilor de farmacie din România, cu un concept editorial adaptat, atât nevoilor specialiştilor în domeniu, cât şi tendinţelor pieţei farmaceutice.

Contactează operatorul PDI 2024

9 + 8 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventer.ro

Parteneri Media