Prof. Dr. Bojincă Mihai

Prof. Dr. Bojincă Mihai
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, România

Actualități în lupusul eritematos sistemic

Autor: Mihai Bojincă
Departamentul Medicină Internă și Reumatologie, Spitalul ”Dr. Ion Cantacuzino” București, România
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, România

În ultimii ani s-au acumulat numeroase date noi privind patogenia, modalitățile de evaluare și terapia lupusului eritematos sistemic (LES). Din punct de vedere genetic este de remarcat că genele asociate LES sunt majoritatea în regiuni necodante. Deși LES este considerat cea mai importantă boală autoimună, numeroase mecanisme care țin de sistemul imun înnăscut au fost puse în evidență recent cum ar fi rolul TLR, rolul inteferonului și semnăturii interferonului, rolul IL-17, IL-8 etc. Deoarece o nevoie neacoperită și semnificativă în LES este diagnosticul precoce, au fost dezvoltate clinici de LES precoce și se caută modalități de a reduce timpul de la apariția primelor simptome până la diagnosticul cert de LES prin noi criterii de clasificare, noi biomarkeri și eventual utilizarea inteligenței artificiale. Sunt necesare de asemenea schimbări în atitudinea terapeutică în primul rând prin utilizarea consecventă a Hidroxiclorochinei și prin reducerea expunerii pe termen lung la glucocorticoizi. Reducerea daunelor produse de boală dar și de tratamentul prelungit cu glucocorticoizi se poate face prin utilizarea terapiilor imunosupresoare convenționale (există medicații noi introduse în arsenalul terapeutic) dar și biologice inclusiv asocieri sau secvențe de biologice pentru formele severe de LES.
În concluzie, datele publicate recent arată schimbări majore în diagnosticul, monitorizarea și terapia LES.

What is new in Systemic Lupus Erythematosus?

Author: Mihai Bojincă
Department of Internal Medicine and Rheumatology, “Dr. Ion Cantacuzino” Hospital Bucharest, Romania
University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest, Romania

A large volume of new and challenging data concerning pathogenesis, evaluation and treatment of systemic lupus erythematosus (SLE) was published in the last years. A particular genetic aspect is that the majority of the susceptibility genes for SLE are located in non-coding regions. Even if SLE is considered the most important systemic autoimmune disease, recent studies highlighted the role of innate immune system components as TLR, interferons and interferon signature, IL-17, IL-8 and other. Early diagnosis is still a significant unmet need in SLE, early SLE clinics are developed and they are trying to reduce the delay between the first symptoms to the positive diagnosis of SLE by using new biomarkers, new classification criteria and possible AI. The management of SLE should be modified to include constantly Hydroxychloroquine but should also reduce long-term exposure to glucocorticoids. It is possible to reduce the damages produced by the disease itself but also by glucocorticoids by using immunosuppressive treatment (including new entries) and biologics or different therapeutic associations or therapeutic sequences for severe forms of SLE.
Conclusion: Recent published data are showing major changes of diagnosis, monitoring and management of SLE.

Scurt CV

Experiență profesională:
2021 – Profesor universitar disciplina Reumatologie – Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București
2007-2021 – Conferențiar universitar –
2004-2007 – Șef de lucrări –
2000-2004 – Asistent universitar –

Educație și pregătire:
1990-1991, 1991-1994 – Medic stagiar, medic secundar Medicină Internă
1995 – Medic specialist Medicină Internă
1998 – Medic specialist Reumatologie
2000 – Medic primar Medicină Internă
2004 – Medic primar Reumatologie
2004 – Doctor în Medicină

Activitate științifică:
Autor și co-autor a 3 cărți și 8 capitole în monografii și tratate.
Autor și co–autor a peste 45 articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale.
Autor și co-autor a peste 50 de articole în reviste listate CNCSIS b+
Autor a peste 200 de prezentări şi postere la conferințe şi congrese naţionale şi internaţionale

Contactează operatorul PDI 2024

15 + 5 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro