Prof. Dr. Tuță Liliana Lili

Prof. Dr. Tuță Liliana Lili
Facultatea de Medicină, Universitatea Ovidius Constanța, România

Manifestări cutanate specifice la pacienții cu boală cronică de rinichi în stadiile predializă și dializă
Autori: Liliana-Ana Tuță, Emma Gheorghe

Universitatea “Ovidius” din Constanța, Facultatea de Medicină, Spitalul Clinic Județean de Urgență” Sf. Apostol Andrei” Constanța, România

Cuvinte-cheie: boală cronică de rinichi, manifestări cutanate, dializă

Introducere. Boala cronică de rinichi (BCR) afectează aprox 10% din populația lumii. Peste 50% dintre pacienții cu boală renală în diferite stadii evolutive: predializă sau dializă, au cel puțin o manifestare cutanată asociată. Deoarece pielea acționează frecvent ca o oglindă a bolilor sistemice subiacente, recunoașterea indiciilor clinice subtile cutanate ar putea ajuta la diagnosticarea precoce a disfuncției renale.
Material și metodă. Modificările cutanate în boala cronică de rinichi severă cuprind:
1. Manifestări cutanate asociate BCR: xeroza cutanatǎ, pruritul, modificǎrile pigmentare, dermatozele perforante dobândite, (frecventǎ la diabetic, apare la cca 11% dintre dializați), calcifilaxia și calcinoza cutanată, ambele asociate hiperparatiroidismului secundar, boli buloase (porfiria cutanată tardivă și pseudoporfiria), xantomul eruptiv, iododermia și fibroza sistemică nefrogenă. Fibroza sistemică nefrogenă, o afectare cutanată scleroderma-like, cauzată de expunerea la agenți de contrast pe bază de gadoliniu la pacienții cu disfuncție renală, este considerată a fi specifică pentru BCR stadiul terminal
2. Manifestări cutanate frecvent asociate dializei: i) amiloidoza secundară dializei, determinată de depunerea de beta2-microglobulină, caracterizată prin triada: sindrom de tunel carpian, periartrită scapulohumerală și tenosinovita flexoare a mâinii); ii) sindromul de furt vascular, o complicație rară a căii de acces vascular pentru hemodializă; iii) Pseudosarcomul Kaposi, o angiodisplazie a vascularizației subcutanate, asociate șuntului arterio-venos al hemodializatului.
Concluzii. Manifestările cutanate sunt destul de frecvente la pacienții cu BCR, iar uneori pot fi primul indiciu evident al bolii renale subiacente. Recunoașterea și gestionarea promptă a manifestărilor dermatologice prin echipa nefrolog-dermatolog, va reduce considerabil morbiditatea și va îmbunătăți calitatea vieții acestor pacienți.

Specific skin manifestations in patients with end-stage renal disease- predialysis and dialysis
Liliana-Ana Tuță, Emma Gheorghe

“Ovidius” University of Constanța, Faculty of Medicine, “Sf. Apostol Andrei” County Emergency Clinical Hospital Constanța, Romania

Keywords: Chronic kidney disease, skin manifestations, dialysis

Introduction. Chronic kidney disease (CKD) affects about 10% of the world’s population. Over 50% of patients with CKD in different stages: predialysis or dialysis, have at least one associated cutaneous manifestation. Skin acts frequently like a mirror of underlying systemic diseases, so recognition of subtle cutaneous clinical clues could help in an early diagnosis of renal disorders.
Material and method. Skin involvement in end-stage renal disease (ESRD) include:
1. Cutaneous manifestations associated with ESRD: cutaneous xerosis, pruritus, pigmentary changes, acquired perforating dermatoses (common in diabetics, occurs in about 11% of dialysis patients), calciphylaxis and cutaneous calcinosis, both associated with secondary hyperparathyroidism, bullous diseases (porphyria cutanea tarda and pseudoporphyria), eruptive xanthoma, iododerma and nephrogenic systemic fibrosis. Nephrogenic systemic fibrosis, a scleroderma-like disorder caused by exposure to gadolinium-based contrast agents in patients with renal impairment, is considered to be specific for ESRD.
2. Skin manifestations frequently associated with dialysis: i) dialysis-related amyloidosis, due to deposition of beta2-microglobulin amyloid fibrils and characterized by the triad: carpal tunnel syndrome, scapulohumeral periarthritis and flexor tenosynovitis of the hand; ii) dialysis access steal syndrome, a rare complication of the vascular access for hemodialysis; iii) Pseudo Kaposi sarcoma, a reactive angiodysplasia of cutaneous vasculature, secondary to arterio-venous shunt.
Conclusions. Skin manifestations are quite common in patients with end-stage renal disease and can sometimes be the first obvious indication of underlying kidney disease. Prompt recognition and management of dermatological manifestations by the nephrologist-dermatologist team will improve the quality of life and life expectancy of these patients.

Scurt CV

Prof. Univ. Dr. Habil.
Medic primar medicină internă si nefrologie
Doctor în medicină
Medic-șef Secție Clinică Nefrologie Spital Clinic Județean de Urgență Constanța
Președintele Comisiei de Nefrologie a Ministerului Sănătății (2019- prezent)

Afiliere profesională:
Societatea Română de Nefrologie (SRN)- Președinte SRN (2017-2019)
Societatea Română de Medicină Internă (SRMI)
Asociația Europeană de Nefrologie, Dializă și Transplant renal (ERA-ADTA)
Societatea Internațională de Nefrologie (ISN)
Societatea Americană de Nefrologie (ASN)

Contactează operatorul PDI 2023

6 + 3 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro