Prof. Dr. Zbranca-Toporaș Anca

Prof. Dr. Zbranca-Toporaș Anca
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România

Medicina morfologică și anti-aging în practica medicală

Autori: Anca Zbranca-Toporaș1,2, Claudia-Elena Bîlu1, Anda Năstase1, Delia Turcov2, B.Toma1,2

Cuvinte cheie: medicină morfologică și antiaging, rejuvenare, remodelare, dermatologie

Introducere: Progresul medical considerabil și condițiile de viață din ultimii 50 de ani au făcut posibilă creșterea speranței de viață pentru generațiile tinere. Concomitent a crescut și dorința de a prelungi perioada de viață activă, cu o puternică presiune socială legată de performanță și aspect, însăși imaginea îmbătrânirii devenind insidios sinonimă cu capacități diminuate și mai puțin dinamism. Astfel, există o cerere tot mai mare a populației de a îmbătrâni în stare bună de sănătate și în formă bună, cu menținerea unei imagini corporale satisfăcătoare.
Obiective: Scopul acestei lucrări este de a evidenția principalele metode de rejuvenare și remodelare facială și rolul important al fiecărui specialist în Medicina Morfologică și Anti-aging.
Materiale, metode: Pentru elaborarea acestei lucrări am evaluat literatura de specialitate prin navigarea bazelor de date, utilizând cuvinte cheie, selectând articole publicate în perioada 2017-2023.
Rezultate: Actualmente există numeroase tehnici de rejuvenare și remodelare facială accesibile specialiștilor pentru a satisface cerințele pacienților, precum: lipofilling, dermabraziune, laser, peeling chimic, IPL, radiofrecventa. Pentru a oferi pacienților o opțiune credibilă și responsabilă, bazată pe baze științifice, a fost creată Medicina Morfologică și Anti-Aging, ce oferă competențe estetice în Franța.
Concluzii: Disciplină propune prevenția medicală a efectelor îmbătrânirii asociate cu tehnici medicale morfologice, care permit menținerea imaginilor corporale în timp. In România această disciplină nu prezintă echivalent și este necesară colaborarea medic generalist – medic dermatolog – kinetoterapeut pentru a obține rezultate optime.

Morphological and anti-aging medicine in medical practice

Authors: Anca Zbranca-Toporaș1,2, Claudia-Elena Bîlu1, Anda Năstase1, Delia Turcov2, B.Toma1,2

Keywords: morphological and anti-aging medicine, rejuvenation, remodelling, dermatology

Introduction: Considerable medical progress and living conditions over the last 50 years have made it possible to increase life expectancy for younger generations. At the same time, the desire to extend the period of active life has increased, with strong social pressure related to performance and appearance, and the very image of ageing has become insidiously synonymous with diminished capacities and less dynamism. Thus, there is a growing demand from the population to age in good health and fitness, with the maintenance of a satisfactory body image.
Objective: The aim of this paper is to highlight the main methods of facial rejuvenation and remodelling and the important role of each specialist in Morphological and Anti-aging Medicine.
Materials, methods: To develop this paper we evaluated the literature by browsing databases, using keywords, selecting articles published between 2017-2023.
Results: Currently there are numerous facial rejuvenation and reshaping techniques available to specialists to meet the requirements of patients, such as: lipofilling, dermabrasion, laser, chemical peeling, IPL, radiofrequency. In order to offer patients a credible and responsible option, based on scientific foundations, Morphological and Anti-Aging Medicine was created, offering aesthetic expertise in France.
Conclusions: The discipline proposes medical prevention of the effects of ageing associated with morphological medical techniques, which allow the maintenance of body images over time. In Romania, this discipline has no equivalent and it is necessary the collaboration between general practitioner – dermatologist – physiotherapist to obtain optimal results.

Scurt CV

• Profesor Universitar Disciplina dermatologie, cosmetică medicală și protezare dermică, UMF Gr.T.Popa-Iași;
• Fondator și medic coordonator clinicile RODERMA (cabinet de Dermatologie, Cosmetică medicală și Chirurgie plastică);
• Coordonator de Curs Postuniversitar Internațional prin schimb interuniversitar: MEDECINE MORPHOLOGIQUE ET ANTI AGE – Prevention des effets du vieillissement sur la sante et l’image corporelle, UMF „Gr.T.Popa‛ Iași– Universite Paris Descartes;
• Medic cercetător, Unitatea de Cercetări în Dermatologie şi Cosmetologie condusă de dr. Florence Poli şi Prof. J. Revuz, Spitalul H. Mondor, Creteil Franţa
• Competențe:
• 1993-1994 – Diploma ‚SIDA şi alte retroviroze umane‛, Instituţia de Învăţământ: Universitatea Paris VII, Facultatea de Medicină Xavier Bichat (Franţa), J.P. Coulaud
• 1992-1993 – Diploma ‚Boli cu transmitere sexuală‛, Instituţia de Învăţământ: Universitatea Paris VII, Facultatea de Medicină Lariboisiere Saint Louis (Franţa), Prof. Patrice Morel
• 1991-1992 – Diploma ‚Imunoalergologie chimică şi profesională‛, Instituţia de Învăţământ: Universitatea Paris VII, Facultatea de Medicină Lariboisiere Saint Louis (Franţa), Prof. E. Fournier
• 1990-1991 – Participare la cursul de ‚Papiloma-Virusuri umane‛, Instituţia de Învăţământ: Universitatea Paris XII, Facultatea de Medicină Creteil (Franţa), Prof. Jean Revuz
• Specializare ‚Sexologie Medicală‛ Universitatea de Medicină şi Farmacie ‚Gr. T. Popa – Iaşi‛;
• Cursuri post universitare în cadrul „Master de chimia cosmeticelor‛ universitatea tehnică Gh.Asachi Iași;
• Cursuri post universitare organizate prin UMF.Gr.T Popa-Iași pentru obținerea de competente în : Tratamentul imperfecțiunilor cutanate, Managementul îmbătrînirii cutanate, Cursuri organizate pentru absolvențoi specializării de dermatologie sau a rezidenților în dermatologie;
• Membru:
• Academia Europeană de Dermatologie şi Venerologie
• Societatea de Medici şi Naturalişti Iaşi
• Societatea Română de Dermatologie
• Societatea Română de Medicină Estetică
• Societatea Română a Chimiştilor Cosmetologi
• Journal of Cosmetic Dermatology
• International Advisory Board, Laboratoires Vichy, Franța;
• Participarea la conferințe, congrese, mese rotunde, prezentări știintifice, naționale cât și internaționale.

Contactează operatorul PDI 2023

3 + 8 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media