Prof. Univ. Dr. Alexandru Oanță

Prof. Univ. Dr. Alexandru Oanță
Membru în Comitetul de Conducere al Societăţii Române de Dermatologie (SRD)
Secretar de redacţie al Revistei Dermatovenerologie – Revista Societăţii Române de Dermatologie

 

Fenomenul Köbner şi Renbök, răspunsul izotopic Wolf
Autori: A. Oanţă1, Gabriela Stoleriu2, Smaranda Ţărean3, Ioana Vlas1, M. Ambros4

1 Dermamed, Făgăraş, România
2 Departamentul Clinic Medical, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, România
3 TopMed, Târgu Mureş, România
4 Clinica Dermato-venerologie, Spitalul Clinic Judeţean Mureş, Târgu Mureş, România

Cuvinte cheie: fenomen Köbner, reacție izotopică Wolf, fenomen Renbök

De la sfârșitul secolului al XIX-lea, dermatologii au observat că dermatozele pot să interacționeze (sau din contră să nu interacționeze) cu o serie de agresiuni cutanate sau cu o altă dermatoză. Aceste fenomene au primit diferite denumiri: fenomen Köbner, reacție izotopică Wolf, fenomen Renbök etc. Aceste fenomene arată afinitatea sau din contră cruțarea unei zone cutanate traumatizată, tatuată, iradiată, vaccinată, genetic diferită sau a unei dermatoze evolutive sau cicatrizate de către erupții cutanate. Întâlnite în dermatologia clinică descriptivă, aceste fenomene au condus la o serie de confuzii. O clarificare a acestor entități este necesară mai ales că unele dintre acestea se adresează aceluiași fenomen sub termeni diferiți. Expunerea istorică, semantică și nosologică a acestor fenomene, prezentarea simplificată a acestora, le face mai ușor de înțeles.

Köbner’s and Renbök’s phenomenon, Wolf’s isotopic response

Authors: A. Oanţă1, Gabriela Stoleriu2, Smaranda Ţărean3, Ioana Vlas1, M. Ambros4

1 Dermamed, Făgăraş, România
2 Clinical Medical Department, Faculty of Medicine and Pharmacy, ‘Dunarea de Jos’ University of Galati, Romania
3 TopMed, Târgu Mureş, România
4 Dermatology Clinic, Clinical Hospital of Mures County, Târgu Mureş, România

Keywords: Köbner phenomenon, Wolf isotopic reaction, Renbök phenomenon

Since 19th century, dermatologists have observed that dermatoses can interact (or not) with a series of skin aggressions or other dermatoses. These phenomena have been named: Köbner phenomenon, Wolf isotopic reaction, Renbök phenomenon etc. and they show the affinity of the rashes or, on the contrary, the sparing of a traumatized, tattooed, irradiated, vaccinated, genetically different skin area or of an evolutionary or scarred dermatosis. These phenomena mentioned in descriptive clinical dermatology and they have led to a number of confusions. A clarification of these entities is needed especially since some of them address the same phenomenon in different terms. The historical, semantic and nosological exposition of these phenomena, their simplified presentation, makes them easier to understand.

Scurt CV

• Medic primar în specialitatea dermato-venerologie
• Doctor în Ştiinţe Medicale
• Coordonator al Centrului de dermato-venerologie Dermamed Braşov
• Membru în Comitetul de Conducere al Societăţii Române de Dermatologie (SRD)
• Secretar de redacţie al Revistei Dermatovenerologie – Revista Societăţii Române de Dermatologie
• Membru fondator al Societăţii Române de Dermato-Oncologie (SRDO)
• Membru în Consiliul de Conducere al Asociaţiei Dermatologilor Transilvani (ADT)
• Membru al Asociaţiei Dermatologilor din Moldova (ADEM)
• Membru al Societăţii Maghiare de Dermato-Venerologie – Magyar dermatológiai társulat (MDT)
• Membrul al Academiei Europene de Dermatologie şi Venerologie (EADV)

Contactează operatorul PDI 2023

4 + 14 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro