Prof. Univ. Dr. Alexandru Oanță

Prof. Univ. Dr. Alexandru Oanță
Membru în Comitetul de Conducere al Societăţii Române de Dermatologie (SRD)
Secretar de redacţie al Revistei Dermatovenerologie – Revista Societăţii Române de Dermatologie

 

Complicații ale nevului sebaceu

Autori: A. Oanta1, Smaranda Tarean1, T. Tebeica2, M. Ambros3, Gabriela Stoleriu4
1 SC Dermamed SRL, Fagaras, România
2 Centrul Dr Leventer, Departmentul Histopatologie, București, România
3 Clinica Dermatologie, Spitalul Clinic Județean Mureș, România
4 Departamentul Clinic Medical, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, România

Cuvinte cheie: nev sebaceu, hamartom, nev Jadassohn, trichoblastom pigmentat

Nevul sebaceu este o leziune hamartomatoasă circumscrisă compusă predominant din glande sebacee, care apare la toate rasele, cu frecvență egală la sexul masculin și feminin. Este descris ca o placă unică, alopecică dacă este situată pe scalp sau o placă gălbuie localizată facial, auricular, cervical, trunchi, cavitate orală, cu debut prenatal sau în copilărie. Statusul hormonal al mamei poate determina creșterea proeminenței nevului sebaceu fetal. La pubertate statusul hormonal poate determina un aspect verucos al nevului sebaceu. Mutațiile somatice postzigotice ale nevului sebaceu pot avea ca rezultat diferite expresii clinice ale mozaicismului. De asemenea, mutațiile în celulele pluripotențiale pot duce la hamartoame cu linii celulare multiple. Nevul sebaceu se poate complica cu apariția de tumori benigne sau maligne, cele mai frecvente fiind tricoblastomul si siringocistadenomul papilifer. Tricoblastomul se prezintă ca o papulă de mici dimensiuni cu contur regulat și cu suprafață netedă, neulcerată. Uneori aspectul este nodular sau polipoid. Tricoblastomul afectează adultul, formele genetice apărând din adolescență. Ackermann clasifică tricoblastomele în 5 tipuri histologice: cu noduli mari, cu noduli mici, cribriform, racemiform și retiform. Forma pigmentată de tricoblastom este rar întâlnită caracterizându-se prin hiperplazie melanocitară regulată cu pigmentarea melanică a celulelor epiteliate și prezența în stromă a melanofagelor relativ numeroase.

Nevus sebaceous complications

Authors: A. Oanta1, Smaranda Tarean1, T. Tebeica2, M. Ambros3, Gabriela Stoleriu4
1 SC Dermamed SRL, Fagaras, Romania
2 Dr Leventer Centre, Department of Histopathology, Bucharest, Romania
3 Dermatology Clinic, Clinical Hospital of Mures County, Romania
4 Clinical Medical Department, Faculty of Medicine and Pharmacy, ‘Dunarea de Jos’ University, Galati, Romania

Keywords: sebaceous nevus, hamartoma, Jadassohn nevus, pigmented trichoblastoma

Nevus sebaceus is a circumscribed hamartomatous lesion predominantly composed of sebaceous glands. It occurs with equal frequency in males and females of all races. It is described as a solitary, hairless patch on the scalp or orange-yellow plaque on face, auricular, neck, trunk, oral cavity at birth or in early childhood. Mother’s hormonal status may increase the prominence of nevus sebaceous of the fetus. In puberty the hormones changes the aspect of nevus sebaceus in verrucoid type. Postzygotic somatic mutations in nevus sebaceous may result in various clinical expressions of mosaicism. Also, mutations in pluripotential cells may lead to hamartomas with multiple cell lines. Sebaceous nevus may be complicated by the appearance of benign or malignant tumors, the most common being trichoblastoma and syringocystadenoma papilliferum. Trichoblastoma appears as a small papule with a nonerosive smooth surface and sometimes has a nodular or polypoid appearance. It usually affects the adult, but the onset of genetic transmitted trichoblastoma is in the teenage years. Ackermann classifies tricoblastomes between 5 histological types: with large nodules, with small nodules, cribriforme, racemiforme and retiforme. The pigmented shape of a tricoblastome is rarely found, being characterised by melanocitar hyperplasia regulated with the melanic pigmentation of the epitelial cells and the presence of relatively numerous melanofags in the stromus.

Scurt CV

• Medic primar în specialitatea dermato-venerologie
• Doctor în Ştiinţe Medicale
• Coordonator al Centrului de dermato-venerologie Dermamed Braşov
• Membru în Comitetul de Conducere al Societăţii Române de Dermatologie (SRD)
• Secretar de redacţie al Revistei Dermatovenerologie – Revista Societăţii Române de Dermatologie
• Membru fondator al Societăţii Române de Dermato-Oncologie (SRDO)
• Membru în Consiliul de Conducere al Asociaţiei Dermatologilor Transilvani (ADT)
• Membru al Asociaţiei Dermatologilor din Moldova (ADEM)
• Membru al Societăţii Maghiare de Dermato-Venerologie – Magyar dermatológiai társulat (MDT)
• Membrul al Academiei Europene de Dermatologie şi Venerologie (EADV)

Contactează operatorul PDI 2024

2 + 7 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventer.ro

Parteneri Media